Elektroniskt system för ansökan om inresetillstånd (ESTA) Online Hjälp


Inresetillstånd
Vad är ett inresetillstånd?
Varför är det nödvändigt att utöka informationen ESTA samlar in från VWP-resenärer?
Vem måste ha ett inresetillstånd?
Garanterar ett inresetillstånd att jag blir insläppt i USA?
Är ett inresetillstånd ett visum?
Hur länge gäller mitt inresetillstånd?
När behöver jag ansöka om ett inresetillstånd?
Kan framtida resenärer ansöka till ESTA om inresetillstånd utan specifika reseplaner om de vill kunna resa till USA med kort varsel?
Måste medborgare i de länder som omfattas av Visa Waiver-programmet ha inresetillstånd om de bara passerar genom USA på väg till ett annat land?
Kan en resenär med Visa Waiver-programmet som har fler än ett pass resa till USA med det pass som han eller hon inte använde vid ansökan om ett inresetillstånd?
Måste resenärer med Visa Waiver-programmet som har fått ett godkänt inresetillstånd via ESTA fylla i en I-94W?
Varför krävs tillstånd via ESTA för resor till USA genom Visa Waiver-programmet?

Visa Waiver-programmet
Vad är Visa Waiver-programmet?
Vilka länder omfattar Visa Waiver-programmet?
Vem kan ansöka om tillstånd genom Visa Waiver-programmet?
Vilka krav ställs på passet för att resa med Visa Waiver-programmet?
I vilka fall måste jag skaffa ett visum för att resa till USA?
Finns det nackdelar med att använda Visa Waiver-programmet?
Vad händer om en resenär inte godkänns inträde?
Var finns det mer information om Visa Waiver-programmet?
Varför krävs tillstånd via ESTA för resor till USA med Visa Waiver-programmet?
Blir inte ESTA nu motsvarigt ett elektroniskt visum med dessa ytterligare frågor?

AAnsöka om inresetillstånd
Hur ansöker jag om inresetillstånd till USA?
Kan du ge vägledning till några av säkerhetsfrågorna?
Måste resenärer ta med sig en pappersutskrift av inresetillståndet till flygplatsen?
Är denna hemsida säker och privat?
Vad krävs av min dator för att jag ska kunna använda ESTA för att skicka in en ansökan om inresetillstånd till USA?
Behöver en resenär någonsin ansöka om inresetillstånd genom ESTA på nytt?
Mitt inresetillstånd är giltigt för att resa till USA men går ut innan jag åker hem. Behöver jag ansöka om ett nytt innan min resa?
Vad gör jag om jag har dubbla medborgarskap men mitt icke-VWP-pass har gått ut eller om jag inte har ett pass från det landet?
Avslås min ESTA-ansökan om jag inte fyller i ett obligatoriskt fält?
Varför behöver ni min arbetsgivares information?

Uppdatering av  inresetillstånd
Vilka uppgifter kan jag uppdatera?
Vad ska jag göra om uppgifterna i mitt pass har ändrats?
Hur kan sökande rätta till ett misstag i sin ansökan?
Hur kan sökande rätta till ett misstag i passets utfärdandedatum eller giltighetsdatum när de har fyllt i ansökan om inresetillstånd i ESTA?
Vad händer om jag vill uppdatera min ansökan och inte har mitt ansökningsnummer?

Betalning krävs för inresetillstånd
Kostar resetillståndet något?
Hur betalar jag för mitt inresetillstånd?
Kan jag betala för flera ansökningar i en och samma betalning?
Hur många ansökningar kan jag skicka in för en betalning?
Kan jag skicka in en eller flera ansökningar och betala dem vid ett senare tillfälle?
Är de kreditkortsuppgifter som jag använder för betalning skyddade?

Behandling av flera ansökningar
När jag betalar för en gruppansökan med flera ansökningar, får jag då ESTA-status för alla ansökningar samtidigt?
Hur skickar jag in en grupp av ansökningar?

ESTA informationssekretess
Hur skyddar den amerikanska regeringen ESTA informationssekretess och vem som har tillgång till den?
Hur länge sparas ansökningsuppgifterna för ett inresetillstånd?
Lämnar DHS ut information om ESTA till andra?

Ej godkänd ansökan
Vad bör en resenär som inte beviljas inresetillstånd via ESTA göra?
Bör en resenär som inte har beviljats inresetillstånd via ESTA ansöka på nytt?
Hur kan en resenär ta reda på orsaken till att inresetillståndet inte godkändes?
Om en resenär inte beviljats inresetillstånd och måste resa omgående, är det då möjligt att få en "snabb besökstid" på en av USA:s ambassader eller konsulat?

Felsökning
Vad händer om jag vill uppdatera min ansökan och inte har mitt ansökningsnummer?
Vad krävs av min dator för att jag ska kunna använda ESTA för att skicka in en ansökan om inresetillstånd till USA?
Min grupp är låst och jag kan inte använda vårt grupp-ID för att få tillgång till min ansökan. Hur kommer jag åt min ansökan?


Inresetillstånd


Vad är ett inresetillstånd?

För att stärka säkerheten vid inresa till USA med Visa Waiver-programmet har kraven på att resa utan visum höjts. Medborgare i de länder som omfattas av Visa Waiver-programmet kommer fortfarande att kunna resa till USA utan visum men måste skaffa ett inresetillstånd innan de reser.

Så här går ansökan om inresetillstånd till:

The Department of Homeland Security och United States Customs and Border Protection (tull och gränsskydd) har skapat en säker hemsida med ett automatiserat formulär som du eller en tredje part kan fylla i för att ansöka om inresetillstånd. När du har fyllt i biografiska uppgifter, reseinformation och kreditkortsuppgifter på den säkra hemsidan kommer din ansökan att granskas av systemet för att fastställa om du godkänns för inresa till USA med Visa Waiver-programmet utan visum. Systemet ger dig ett automatiserat svar och innan du går ombord på planet eller båten kommer transportbolaget att elektroniskt verifiera med United States Customs and Border Protection (tull och gränsskydd) att du har ett godkänt inresetillstånd i systemet.

Tillbaka till början av sidanVarför är det nödvändigt att utöka informationen ESTA samlar in från VWP-resenärer?

Efter 11e september har Visa Waiver Programmet (VWP) utvecklats från ett underlättande reseprogram som fokuserar sig på ekonomiska migrationshot till ett program som fokuserar sig på mer robusta säkerhetsstandarder och är utformat för att förehindra att terrorister och andra brottslingar utnyttjar programmet. Kravet på att alla VWP-resenärer fyller i formuläret Elektroniska systemet för resetillstånd (ESTA) innan resa till USA har införts av The Secure Travel and Counterterrorism Partnership Act of 2007 (Lagen om säkert resande och kontraterrorism partnerskapet 2007) en del av införandet av 9/11 Commission Act of 2007 (11e september kommissionslagen), som även kallas "9/11 Act") (Pub. L. No. 110-53) för att förbättra granskning av individer som reser från VWP-länder.

DHS måste vara förberedd och vaksam genom att hela tiden anpassa sig till utvecklande hot och risker. DHS har inte gjort några större förändringar till ESTA-informationen som för närvarande används på ESTA-formuläret under de sex år som systemet har använts, trots den betydliga utvecklingen av terrorist- och brottshot emot USA. DHS har fastställt att de ytterligare informationsfälten på ESTA-formuläret förbättrar möjligheten för DHS att granska och mer noggrant och effektivt identifiera resenärer som utgör en möjlig säkerhetsrisk emot landet.

Tillbaka till början av sidanVem måste ha ett inresetillstånd?

Alla resenärer som reser med Visa Waiver-programmet måste ha ett godkänt inresetillstånd innan de reser till USA med flyg eller båt. Även små barn utan biljett måste ha ett godkänt inresetillstånd om de saknar visum för att resa till USA. En ansökan kan göras av tredje part åt en person som reser med Visa Waiver-programmet.

Tillbaka till början av sidanGaranterar ett inresetillstånd att jag blir insläppt i USA?

Om din elektroniska ansökan om inresetillstånd godkänns betyder det att du får resa till USA med Visa Waiver-programmet, men det garanterar inte att du släpps in i USA. När du kommer fram till USA kommer du vid ankomst att inspekteras av en tjänsteman från Customs and Border Protection (tull och gränsskydd) och han eller hon kan avgöra att du inte godkänns för inresa i USA med Visa Waiver-programmet eller av någon annan anledning enligt lagen i USA.

Tillbaka till början av sidanÄr ett inresetillstånd ett visum?

Nej, ett godkänt inresetillstånd är inte ett visum. Det uppfyller inte de rättsliga kraven för att fungera som ersättning för ett visum för USA i de fall ett visum krävs enligt amerikansk lag. Resenärer som har ett giltigt visum kommer fortfarande att kunna resa till USA med det visumet för de syften som visumet utfärdades för. Resenärer som har ett giltigt visum behöver inte ansöka om ett inresetillstånd.

Tillbaka till början av sidanHur länge gäller mitt inresetillstånd?

Om ditt inresetillstånd inte återkallas gäller det i två år från datum för godkännandet eller tills ditt pass går ut, beroende på vilket av datumen som infaller tidigast. På sidan Ansökan godkänd står det hur länge ditt inresetillstånd är giltigt.

Tillbaka till början av sidanNär behöver jag ansöka om ett inresetillstånd?

Ansökan kan lämnas in när som helst innan avresa till USA. The Department of Homeland Security rekommenderar att ansökan lämnas in minst 72 timmar innan avresa. Om ditt inresetillstånd inte återkallas gäller det i två år från datum för godkännandet eller tills ditt pass går ut, beroende på vilket av datumen som infaller tidigast.

Tillbaka till början av sidanKan framtida resenärer ansöka till ESTA om inresetillstånd utan specifika reseplaner om de vill kunna resa till USA med kort varsel?

Ja. Detaljerade reseplaner är inte obligatoriska när formuläret fylls i.

Tillbaka till början av sidanMåste medborgare i de länder som omfattas av Visa Waiver-programmet ha inresetillstånd om de bara passerar genom USA på väg till ett annat land?

Berättigade medborgare från land som deltar i Visa Waiver Programmet måste ha resetillstånd eller ett visum för att få tillträde till USA. Om en resenär endast planerar att vara på genomresa i USA till ett annat land, ska han eller hon välja "Yes" på frågan " när formuläret fylls i; Sker din resa till USA på grund av genomresa till ett annat land?".

Tillbaka till början av sidanKan en resenär med Visa Waiver-programmet som har fler än ett pass resa till USA med det pass som han eller hon inte använde vid ansökan om ett inresetillstånd?

Nej. Varje resenär som ska resa med Visa Waiver-programmet måste ha ett godkänt inresetillstånd för det pass som de planerar att använda innan de reser till USA. Om en resenär får ett nytt pass, måste han eller hon skicka en ny ansökan om inresetillstånd i ESTA och använda det nya passet. En administreringsavgift kommer att tas ut för varje ny ansökan som skickas.

Tillbaka till början av sidanMåste resenärer med Visa Waiver-programmet som har fått ett godkänt inresetillstånd via ESTA fylla i en I-94W?

ESTA-programmet innebär att DHS har avskaffat kravet på att resenärer med Visa Waiver-programmet ska fylla i en I-94W innan de kan släppas in i USA. CBP har övergått till en papperslös process för de resenärer med Visa Waiver-programmet som anländer med flyg eller båt och som har fått ett inresetillstånd. De flesta transportbolag kan numera ta emot och bekräfta information om resenärers ESTA-status som en del av resenärernas boardingstatus. Resenärer som reser till USA med Visa Waiver-programmet och som har ett godkänt inresetillstånd kommer inte längre att få den gröna avresekupongen I-94W i sina pass.

Tillbaka till början av sidanVarför krävs tillstånd via ESTA för resor till USA genom Visa Waiver-programmet?

I och med "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007" (9/11 Act) ändrades paragraf 217 i Immigration and Nationality ACT (INA) så att Department of Homeland Security (DHS) måste inrätta ett elektroniskt system för inresetillstånd och andra åtgärder för att förbättra säkerheten på Visa Waiver-programmet. ESTA höjer säkerheten för VWP genom att DHS kan ta reda på om en person är godkänd att resa till USA med Visa Waiver-programmet före avresa och om en sådan resa utgör ett hot mot USA:s lagar eller säkerhet.

Tillbaka till början av sidan


Visa Waiver-programmet

Vad är Visa Waiver-programmet?

Med Visa Waiver-programmet kan utländska personer från vissa länder resa till USA på affärsresa eller semester och stanna i upp till 90 dagar utan visum. Resenärer som släpps in enligt Visa Waiver-programmet måste samtycka till att avstå från sina rättigheter att ompröva eller överklaga beslutet enligt dispensklausulen på ansökningssidan. För mer information, se Vem kan ansöka om tillstånd genom Visa Waiver-programmet?

För mer information se § 217 i Immigration and Nationality Act, 8 United StatesC. § 1187 och 8 C.F.R. § 217.

>Tillbaka till början av sidanVilka länder omfattar Visa Waiver-programmet?

Andorra
Australien
Österrike
Belgien
Brunei
Chile
Tjeckien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Ungern
Island
Irland
Italien
Japan
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Monaco
Nederländerna
Nya Zeeland
Norge
Portugal
Malta
San Marino
Singapore
Slovakien
Slovenien
Sydkorea
Spanien
Sverige
Schweiz
Taiwan[1]
Storbritannien

>Tillbaka till början av sidan                                                                                                                                               Vem kan ansöka om tillstånd genom Visa Waiver-programmet?

Du kan ansöka om inresetillstånd genom Visa Waiver-programmet (VWP) om du:

Andorra
Australien
Österrike
Belgien
Brunei
Chile
Tjeckien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Ungern
Island
Irland
Italien
Japan
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Monaco
Nederländerna
Nya Zeeland
Norge
Portugal
Malta
San Marino
Singapore
Slovakien
Slovenien
Sydkorea
Spanien
Sverige
Schweiz
Taiwan[1]
Storbritannien

Tillbaka till början av sidanVilka krav ställs på passet för att resa med Visa Waiver-programmet?

Passkrav med Visa Waiver-programmet är:

UNDANTAG: För att kunna resa med VWP, måste personer med ett pass från Storbritannien ha obegränsat uppehållstillstånd i England, Skottland, Wales, Nordirland, Kanalöarna och Isle of Man.

UNDANTAG: Medborgare i Slovenien får endast använda slovenska pass med röd pärm för resa med Visa Waiver-programmet (VWP).

UNDANTAG: Från och med 1 juli 2009 måste tillfälliga pass och nödpass vara elektroniska för resa med VWP.

Tillbaka till början av sidanI vilka fall måste jag skaffa ett visum för att resa till USA?

 

Tillbaka till början av sidanFinns det nackdelar med att använda Visa Waiver-programmet?

Innan du använder Visa Waiver-programmet ska du vara medveten om följande villkor som gäller och noggrant betänka dina valmöjligheter:

Tillbaka till början av sidanVad händer om en resenär inte godkänns inträde?

Resenärer som ansöker om inresa till USA med Visa Waiver-programmet som inte godkänns för inresa till USA kommer att nekas inresa och skickas tillbaka till sitt hemland eller ett tredje land till vilket den resande har en returbiljett med det transportbolag som den resande ankom till USA med.

Tillbaka till början av sidanVar finns det mer information om Visa Waiver-programmet?

http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

www.travel.state.gov

Tillbaka till början av sidanVarför krävs tillstånd via ESTA för resor till USA med Visa Waiver-programmet?

I och med "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007" (9/11 Act) ändrades paragraf 217 i Immigration and Nationality ACT (INA) så att Department of Homeland Security (DHS) måste inrätta ett elektroniskt system för resetillstånd och andra åtgärder för att förbättra säkerheten på Visa Waiver-programmet. ESTA höjer säkerheten för VWP genom att DHS kan ta reda på om en person är godkänd att resa till USA med Visa Waiver-programmet före avresa och om en sådan resa utgör ett hot mot USA:s lagar eller säkerhet.

Tillbaka till början av sidanBlir inte ESTA nu motsvarigt ett elektroniskt visum med dessa ytterligare frågor?

Nej. Kraven för ett icke-immigrantvisum (B1/B2) är annorlunda under amerikansk lag och mer komplex än kraven för ett ESTA. Ansökande för ett B1/B2-visum måste i flesta fall genomgå en intervju med en amerikansk konsulattjänsteman, lämna in sin biometriska information innan resa, och uppge ytterligare biometrisk information som inte krävs under ESTA. Dessa krav ställs inte på VWP-resenärer och kommer inte att krävas i samband med de ytterligare frågorna på VWP-formuläret.

Tillbaka till början av sidan

Att ansöka om inresetillstånd

Hur ansöker jag om inresetillstånd till USA?

Steg 1: Fyll i ansökan

Fyll i alla frågor som måste besvaras. Du kommer bli bedd att uppge: vanlig biometrisk information, information om ditt VWP-berättigade pass och andra pass; din nuvarande eller före detta arbetsgivare; din adress och kontaktperson i USA; en nödkontaktperson; och kreditkortsinformation. Du kommer även att bli ombedd att besvara åtta säkerhetsfrågor. Alla personer du reser med måste ha ett godkänt resetillstånd eller visum, oavsett ålder, innan resa till USA.

Steg 2: Skicka in ansökan

Kontrollera dina svar. För att göra ändringar, gå tillbaka till ansökan genom att klicka på Föregående.

Steg 3: Anteckna ditt ansökningsnummer

Efter att du har skickat in din ansökan kommer du att få ett ansökningsnummer av systemet. Skriv ner detta ansökningsnummer och spara det. För att kontrollera status eller uppdatera din ansökan måste du ange ditt ansökningsnummer, passnummer och födelsedatum.

Steg 4: Betala

Ange dina kreditkortsuppgifter för att betala avgifterna i enlighet med Travel Promotion Act of 2009.

Steg 5: Se status för din ansökan

I de flesta fall får du ett svar direkt från ESTA. I de fall då det behövs mer tid att bearbeta en elektronisk ansökan om inresetillstånd kommer du att få ett svar inom 72 timmar. Du kommer att få information om hur du kan kontrollera status för din ansökan om du inte får ett svar direkt. Det finns tre möjliga svar på en elektronisk ansökan om inresetillstånd:

Tillbaka till början av sidanKan du ge vägledning till några av säkerhetsfrågorna?

Hjälp ges för några av "Stämmer något av följande in på dig?" -frågorna som är mindre tydliga:

Fält

Beskrivning

Lider du av en fysisk eller psykisk sjukdom; eller är du en drogmissbrukare; eller har du för närvarande någon av dessa sjukdomar:

 • Mjuk shanker
 • Gonorré
 • Granulom Inguinale
 • Smittsam spetälska
 • Lymfogranulom venereum
 • Smittsam syfilis
 • Aktiv tuberkulos

Smittsamma sjukdomar

Smittsamma sjukdomar med allvarligt hot mot allmänheten under amerikansk lag anses vara:

 • Mjuk shanker
 • Gonorré
 • Granulom inguinale
 • Smittsam spetälska
 • Lymfogranulom venereum
 • Syfilis i smittsamt stadie
 • Aktiv tuberkulos

Fysiska eller psykiska sjukdomar

När det gäller fysiska eller psykiska sjukdomar, svara "Ja" på denna fråga om:

(a) Du för närvarande lider av en fysisk eller psykisk sjukdom och har en historia med beteenden förknippade med den sjukdomen som kan eller har varit ett hot mot din egen eller andras säkerhet; eller

(b) Du tidigare har lidit av en fysisk eller psykisk sjukdom och har en historia med beteenden förknippade med den sjukdomen som kan eller har varit ett hot mot din egen eller andras säkerhet och att beteendet kan ske igen eller leda till annat skadligt beteende. Svara "Nej" om:

(a) Du för närvarande inte har några fysiska eller psykiska sjukdomar; eller

(b) Du lider för närvarande eller har tidigare lidit av en fysisk eller psykisk sjukdom utan förknippat beteende med den sjukdomen som kan eller har varit ett hot mot din egen eller andras säkerhet; eller

(c) Du lider för närvarande eller har tidigare lidit av en fysisk eller psykisk sjukdom med förknippat beteende men att det beteendet har inte visat sig vara ett hot, är inte för närvarande ett hot, och kommer heller inte i framtiden att vara ett hot mot din egen eller andras säkerhet; eller

(d) Du har lidit av en fysisk eller psykisk sjukdom med förknippat beteende som var ett hot mot din egen eller andras säkerhet, men att det beteendet osannolikt återkommer.

Missbrukare och narkomaner

Enligt amerikansk lag får personer ej tillträde om de har visat sig vara en missbrukare eller narkoman.

För mer information hänvisa till § 212(a)(1)(A) inom Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A), och vidare information inom Code of Federal Regulations.

Har du någonsin arresterats eller dömts för ett brott som har lett till allvarliga skador på egendom, eller allvarlig skada på någon person eller statlig myndighet?

AND

Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användande eller försäljning av illegala droger?

Denna fråga gäller brott av dålig moral - Sådana brott gäller vanligtvis beteende som är uselt, vidrigt eller skamligt och tvärtemot accepterad moral och skyldigheter till personer och samhället i allmänhet. Vissa omständigheter, så som förbrytarens ålder eller datumet då brottet skett kan påverka om en överträdelse kommer att anses som ett brott angående dålig moral för ändamål enligt Immigration and Nationality lagen.

För mer information hänvisa till § 212(a)(2) inom Immigration and Nationality Act (Immigrations- och medborgarskapslagen), 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) inom Immigration and Nationality Act ( Immigrations- och medborgarskapslagen), 8 U.S.C. § 1101(a)(43) och vidare regler inom Code of Federal Regulations (statslagskoden).

Tillbaka till början av sidanMåste resenärer ta med sig en pappersutskrift av inresetillståndet till flygplatsen?

Nej. DHS meddelar transportbolaget om en resenär är godkänd eller inte. DHS rekommenderar dock att resenärer skriver ut resultatet på ansökan om inresetillstånd så att ansökningsnumret och en bekräftelse på ESTA-statusen finns tillgängliga.

Tillbaka till början av sidanÄr denna hemsida säker och privat?

Ja. Denna hemsida drivs av USA:s regering och använder teknologi som förhindrar obehörigt tillträde till de uppgifter som du anger och granskar. Denna hemsida följer också lagar och bestämmelser enligt United States Privacy Act (USAs integritetspolicy) och denna Integritetspolicy för att skydda dina uppgifter.

Tillbaka till början av sidanVad krävs av min dator för att jag ska kunna använda ESTA för att skicka in en ansökan om inresetillstånd till USA?

Minimumkrav på en dator är följande:

Tillbaka till början av sidanBehöver en resenär någonsin ansöka om inresetillstånd genom ESTA på nytt?

Ja, det kan finnas tillfällen då du måste ansöka om ett nytt tillstånd att resa till USA via ESTA. Ett nytt inresetillstånd kan krävas under följande omständigheter:

Inresetillstånd kommer vanligtvis att beviljas för en period om två år eller så länge den sökandes pass är giltigt, beroende på vilket datum som infaller tidigast. ESTA kommer att ange giltighetsdatum när ansökningen godkänns. Resenären måste därför ansöka om ett nytt inresetillstånd när ett tidigare ESTA-tillstånd eller resenärens pass blir ogiltiga. En administrationsavgift kommer att tas ut för varje ny ansökan som skickas.

Tillbaka till början av sidanMitt inresetillstånd är giltigt för att resa till USA men går ut innan jag åker hem. Behöver jag ansöka om ett nytt innan min resa?

Nej. ESTA:s inresetillstånd behöver bara vara giltigt vid ankomsten till USA.

Tillbaka till början av sidanVad gör jag om jag har dubbla medborgarskap men mitt icke-VWP-pass har gått ut eller om jag inte har ett pass från det landet?

Om du har ytterligare pass, fyll i den nyaste passinformationen även om passet har gått ut. Om du har dubbelt medborgarskap men inte har ett pass från ett annat land, välj landet från rullgardinslistan och fyll ej i något i fältet för Passnummer.

Tillbaka till början av sidanAvslås min ESTA-ansökan om jag inte fyller i ett obligatoriskt fält?

Alla obligatoriska fält måste fyllas i. Om felaktig information fylls i betyder inte detta automatiskt avslag, men kan kräva manuell bedömning (därmed längre tid) innan CBP kan ge ansökanden ett svar.

Tillbaka till början av sidanVarför behöver ni min arbetsgivares information?

Enligt sektion 214b inom Immigration and Nationality lagen måste alla personer visa att de inte tänker immigrera till USA och och kvalificera för besöks- eller icke-immigrantvisum. Anställningsinformation kan hjälpa bevisa lämplighet under detta krav inom lagen.

Tillbaka till början av sidanUppdatering av inresetillstånd

Vilka uppgifter kan jag uppdatera?

Innan du lämnar in en elektronisk resetillståndsansökan med nödvändig betalningsinformation kan du uppdatera all information på ansökningsformuläret förutom passnummer och landet där passet utfärdats. När en ansökan väl är klar och inlämnad med all nödvändig betalningsinformation kan du ändå uppdatera dessa fält:

Tillbaka till början av sidan
Vad ska jag göra om uppgifterna i mitt pass har ändrats?

Om du får ett nytt pass eller om något ändras i dina passuppgifter måste du ansöka om ett nytt inresetillstånd och betala de tillhörande avgifterna. Se Vilka uppgifter kan jag uppdatera? för en fullständig lista över uppgifter som kan ändras efter att du har skickat in din ansökan.

Tillbaka till början av sidanHur kan sökande rätta till ett misstag i sin ansökan?

Det går att granska och rätta till uppgifterna på hemsidan innan ansökningen skickas, inklusive bekräftelse av passnumret. Innan du skickar en ansökan med de begärda betalningsuppgifterna kan du rätta till alla ansökningsuppgifter utom passnumret och passets utfärdandeland. Om du har skrivit fel passnummer eller angivit felaktiga biografiska uppgifter måste du skicka en ny ansökan. En administrationsavgift kommer att tas ut för varje ny ansökan som skickas. Övriga misstag kan korrigeras eller uppdateras med hjälp av uppdateringsfunktionen. Om du har lämnat fel uppgifter i frågorna om valbarhet, vänligen se För frågor om denna ansökan, var god klicka här i slutet av varje sida.

Tillbaka till början av sidanHur kan sökande rätta till ett misstag i passets utfärdandedatum eller giltighetsdatum när de har fyllt i ansökan om inresetillstånd i ESTA?

En sökande kan uppdatera passets utfärdandedatum och giltighetsdatum så länge ansökan inte är betald. Om en sökande fyller i fel utfärdandedatum eller giltighetsdatum för passet efter det att ESTA-ansökan är betald, måste resenären ansöka om ett nytt inresetillstånd. En administrationsavgift kommer att tas ut för varje ny ansökan som skickas. Den tidigare ansökan kommer att upphävas.

Tillbaka till början av sidan


Vad händer om jag vill uppdatera min ansökan och inte vet mitt ansökningsnummer?

På välkomstsidan, välj ”Hämta ansökan” under ”Tidigare inlämnad ansökan om inresetillstånd till USA för en eller flera personer”. På nästa sida, välj rätt knapp för att hämta en ansökan eller en gruppansökan

Hämta en ansökan

1. Fyll i passnummer och födelsedatum.
2. Om du vet ansökningsnumret, så fyller du i numret. Om du inte vet ansökningsnumret, så fyller du i efternamn, förnamn och landet där passet utfärdades.
3. Klicka på Fortsätt för att gå vidare med ansökan.

Tillbaka till början av sidan


Hämta en grupp av ansökningar
1. För att hämta en grupp av ansökningar krävs följande information för gruppkontakten*:
Kontaktens grupp-ID, efternamn, förnamn, födelsedatum och e-postadress.
2. Om du inte har ett grupp-ID, välj länken ”Jag vet inte mitt grupp-ID”.Numret kommer att skickas till den e-postadress som angavs när gruppen skapades.
3. Ange begärd information.
4. Klicka på Fortsätt för att gå vidare med en grupp av ansökningar

* Gruppkontakt – Den person som skickade in ansökningar för en grupp resenärer.

**Du kan också hämta en enskild ansôkning inom gruppen genom att klicka på Hämta Enskild Ansökan på sidan Hämta Ansökan.

Tillbaka till början av sidan


Betalning krävs för inresetillstånd

Kostar resetillståndet något?

Ja, det finns en avgift i enlighet med Travel Promotion Act of 2009. Avgiften består av två delar:

CBP är inte ansvarig för några övriga avgifter som kan debiteras av ditt kreditkortsbolag för transaktionen.

Tillbaka till början av sidan

Hur betalar jag för mitt inresetillstånd?

All betalning för ansökningar om elektroniskt inresetillstånd måste göras med kreditkort. ESTA-systemet godtar för närvarande endast följande kreditkort: MasterCard, VISA, American Express och Discover (JCB, Diners Club). Din ansökan kommer inte att skickas till bearbetning förrän alla betalningsuppgifter har mottagits.

Tillbaka till början av sidan

 

Kan jag betala för flera ansökningar med en betalning?
Ja. Systemet gör det möjligt för en grupp av två eller fler ansökningar samtidigt. Personerna i gruppen behöver inte resa samtidigt.

Tillbaka till början av sidanHur många ansökningar kan jag skicka in för en betalning?
Du kan skicka upp till 50 ansökningar för en betalning. Personerna i gruppen behöver inte resa tillsammans.

Tillbaka till början av sidan

 

Kan jag skicka in en ansökan eller en grupp av ansökningar och betala dem vid ett senare tillfälle?

Betalning av en enskild ansökan

Ja. Du kan betala för en enskild ansökan inom 7 dagar efter det att den skickats in. Efter det kommer du inte åt ansökan. Om det har gått mer än 7 dagar efter att du skickat in ansökan och du inte har betalat avgiften, måste du skicka in en ny ansökan.

Betalning av flera ansökningar

Ja, när två eller flera ansökningar skickas in som en grupp, kan gruppen betalas när som helst inom 7 dagar efter att den andra ansökan skickats in för denna grupp. Efter 7 dagar kommer du inte åt ansökningarna och ditt grupp-ID, och gruppkontakten måste lämna tillbaka dem.

Tillbaka till början av sidan

Är de kreditkortsuppgifter som jag använder för betalning skyddade?

Ja. ESTA-systemet sparar inte dina kreditkortsuppgifter när betalningen är slutförd.

Tillbaka till början av sidan

Behandling av flera ansökningar

När jag betalar för en gruppansökan med flera ansökningar, får jag då ESTA-status för alla ansökningar samtidigt?

Ja, betalningssumman syns direkt för alla ansökningar som har status ”Inresetillstånd godkänt” eller ”Inresetillstånd inte godkänt”. Om någon ansökan i gruppen returneras med status ”Godkännande pågår”, hålls betalningen inne tills alla ansökningar i gruppen har godkänts eller fått avslag.

Tillbaka till början av sidan

Hur skickar jag in en grupp av ansökningar?

Innan du betalar för en ansökan, kan du välja alternativet ”Lägg till ny ansökan” eller ”Lägg till obetald ansökan”. När du ansöker om ESTA-godkännande för en grupp av resenärer, måste följande information anges om sökanden:

Namnet på organisationen som betalar kan också anges, men detta är frivilligt.

Tillbaka till början av sidan

ESTA informationssekretess

Hur skyddar USA:s regering ESTA:s uppgifter och vem har tillgång till dem?

Den information som har lämnats av sökande via ESTA:s hemsida står under samma strikta sekretessregler och kontroll som har inrättats för liknande program. Tillgången till denna information är begränsad till personer som har ett yrkesmässigt behov av informationen.

Tillbaka till början av sidan

Hur länge sparas ansökningsuppgifterna för ett inresetillstånd?

ESTA:s ansökningsuppgifter är aktiva så länge tillståndet är giltigt, dvs. vanligtvis två år eller så länge resenärens pass är giltigt, beroende på vilket datum som infaller tidigast. DHS kommer sedan att behålla denna information i ytterligare ett år och efter det arkiveras informationen i tolv år så att den kan tas fram i rättssyfte, för nationell säkerhet eller i utredningssyfte. När informationen har arkiverats begränsas antalet personer som har tillgång till den ytterligare. Bevarandet av informationen är förenligt med både CBP:s gränssäkerhetsmyndighet och det gränssäkerhetsuppdrag som tilldelats CBP av USA:s kongress. Information som är knuten till lagupprätthållande kontrollsystem, lagupprätthållande åtgärder hos CBP och/eller utredningar eller fall, inklusive ansökningar till ESTA som inte godkänns, kommer att finnas tillgänglig så länge de relaterade lagupprätthållande åtgärderna är aktuella.

Eftersom DHS övergår till en papperslös I-94W, kommer ESTA:s ansökningsuppgifter att ersätta de uppgifter som efterfrågas i blanketten I-94W. Vid de tillfällen då ESTA:s ansökningsuppgifter används i stället för de uppgifter som efterfrågas i blankett I-94W kommer uppgifterna att sparas i 75 år i enlighet med bevarandereglerna i I-94W.

Tillbaka till början av sidan

Lämnar DHS ut ESTA-information till andra?

Den information som ESTA samlar in och sparar kan användas av andra avdelningar av DHS om avdelningen har behov av informationen.

Enligt rådande avtal mellan DHS och USA:s utrikesdepartement (Department of State) kan information som skickats med en ESTA-ansökan lämnas till tjänstemän vid utrikesdepartementet som hjälp i deras arbete att bestämma om ett visum bör utfärdas till en sökande när ett inresetillstånd inte har beviljats.

Information kan lämnas till federala, statliga, kommunala, lokala och utländska myndigheter eller multilaterala myndighetsorganisationer som är ansvariga för att utreda eller åtala brott mot, eller för upprätthållande eller genomförande av, en författning, lag, förordning, stadga eller licens, eller när DHS tror att information kan hjälpa upprätthållande av civilrättsliga och straffrättsliga lagar. Dessutom kan information lämnas ut när DHS har anledning att tro att den kan vara till hjälp i arbetet mot terrorism eller i insamling av underrättelser som rör nationell eller internationell säkerhet eller transnationella brott. All informationsutlämning kommer att ske i enlighet med Privacy Act System of Records Notice som offentliggjordes i Federal Register den 10 juni 2008 och som finns tillgänglig på DHS hemsida.

Transportbolag kommer inte att få den information om ESTA-ansökningar som resenärer lämnar till DHS, men de kommer att få en bekräftelse på resenärers ESTA-status genom Advance Passenger Information System (APIS) som kommer att visa om en ESTA krävs och om ett tillstånd har beviljats.

Tillbaka till början av sidan


Ansökan godkändes inte

Vad ska en resenärer som inte beviljas inresetillstånd via ESTA göra?

Om du får svaret "ansökan godkändes inte" men önskar genomföra dina resplaner och vill veta vilka alternativ som finns för dig, vänligen besök United States Department of State hemsida på www.travel.state.gov för mer information om att ansöka om visum. Om din ansökan om inresetillstånd avslås innebär det endast att du nekas inträde med Visa Waiver-programmet och utgör inte en bedömning av om du är behörig att ansöka om visum för att resa till USA. Om din ansökan om inresetillstånd inte blir godkänd har ingen domstol rätt att ompröva detta beslut enligt ESTA.

Tillbaka till början av sidan

Bör en resenär som inte har beviljats inresetillstånd via ESTA ansöka på nytt?

Om en resenär inte godkänts av ESTA och hans eller hennes situation inte har ändrats, blir också en ny ansökan avslagen. En resenär som inte är berättigad för ESTA är inte tillåten att resa under Visa Waiver-programmet och bör ansöka om ett nonimmigrant-visum på USA:s ambassad eller konsulat. Att ansöka på nytt med falsk information i syfte att beviljas inresetillstånd innebär att resenären riskerar att aldrig få resa till USA med Visa Waiver-programmet.

Tillbaka till början av sidan

Hur kan en resenär ta reda på orsaken till att inresetillståndet inte godkändes?

DHS har noggrant utvecklat ESTA-programmet för att se till att endast de personer som är okvalificerade för resor till USA med Visa Waiver-programmet eller de vars resa skulle innebära lagbrott eller en säkerhetsrisk nekas ett inresetillstånd. På ESTA:s hemsida finns en länk till hemsidan, DHS Travel Redress Inquiry Program (TRIP), men det finns inga garantier för att en förfrågan om upprättelse genom DHS TRIP kommer att ändra det beslut som låg bakom att den sökande inte godkändes i Visa Waiver-programmet.

Vänligen observera att ambassader och konsulat inte kan ge information om ESTA:s nekade inresetillstånd eller lösa det problem som låg bakom beslutet. Ambassader och konsulat kommer att kunna behandla en ansökning om ett nonimmigrantvisum som, om den godkänns, kommer att vara det enda sättet för en resenär vars ESTA-ansökan inte har godkänts att resa till USA.

Tillbaka till början av sidan

Om en resenär inte godkändes och måste resa omgående, är det då möjligt att få en "snabb besökstid" på en av USA:s ambassader eller konsulat?

USA:s utrikesdepartement kan tyvärr inte garantera "nödfalls-besökstider" på grund av varierande efterfrågan på visum. Information om besöksprocessen finns på närmaste konsulat eller på www.travel.state.gov. Resenärer uppmanas därför att ansöka om ESTA-godkännande lång tid i förväg för den planerade resan.

Tillbaka till början av sidan

 

Min grupp är låst och jag kan inte använda vårt grupp-ID för att få tillgång till min ansökan. Hur kommer jag åt min ansökan?

Du kan även komma åt en enskild ansökan inom gruppen genom att klicka på knappen "Hämta en ansökan" på sidan Hämta Ansökan.

Tillbaka till början av sidan
[1] När det gäller hänvisningar till "land" eller "länder" i detta dokument bör det noteras att Taiwan Relations Act 1979, Pub.L nr 96-8, avsnitt 4 (b) (1) föreskrivs att när lagarna i USA hänvisar eller hänför sig till främmande länder, nationer, stater, regeringar eller liknande enheter skall sådana villkor inkludera och gälla Taiwan. "22 U.S.C. § 3303 (b) (1). Därmed inkluderas alla hänvisningar till "land" eller "länder" inom Visa Waiver-program lagstiftningen, avsnitt 217 inom Immigrations- och medborgarskapslagen 8 USC 1187. Detta åtföljer USA's ett-Kina politik om att ha inofficiella relationer med Taiwan sen 1979.