Elektroninės kelionių leidimų sistemos (EKLS) pagalba internetu

Kelionės leidimas

Kas yra kelionės leidimas?
Kodėl ESTA privalo surinkti daugiau informacijos iš bevizio režimo keliautojų?
Kas privalo turėti kelionės leidimą?
Ar kelionės leidimas užtikrina mano įleidimą į Jungtines Valstijas?
Ar kelionės leidimas yra viza?
Koks yra mano kelionės leidimo galiojimo laikas?
Kada privalau kreiptis dėl kelionės leidimo?
Ar ateityje ketinantys keliauti asmenys gali teikti paraišką EKLS kelionės leidimui gauti, jei neturi konkrečių kelionės planų, tačiau nori turėti galimybę keliauti į Jungtines Valstijas iš anksto neįspėję?
Ar šalių, kurios dalyvauja Bevizio režimo programoje, piliečiai privalo gauti kelionės leidimą, jeigu jie tik kerta JAV tranzitu pakeliui į kitą šalį?
Ar asmuo, keliaujantis pagal Bevizio režimo programą ir turintis daugiau kaip vieną pasą, gali įvažiuoti į JAV su kitu pasu, nei nurodytasis paraiškoje dėl kelionės leidimo?
Jei asmens, keliaujančio pagal Bevizio režimo programą, kelionės leidimas patvirtintas per EKLS, ar šiam asmeniui reikia pildyti I-94W formą?
Kodėl kelionei į JAV reikia gauti leidimą per EKLS, nors asmeniui galioja Bevizio režimo programa?

Bevizio režimo programa

Kas yra Bevizio režimo programa?
Kurios valstybės dalyvauja Bevizio režimo programoje?
Kas turi teisę prašyti patekti į JAV pagal Bevizio režimo programą?
Kokie yra reikalavimai pasui kelionei pagal Bevizio režimo programą?
Kokiais atvejais žąprivalau įsigyti vizą, keliaudamas į Jungtines Valstijas?
Ar keliavimas pagal Bevizio režimo programą turi trūkumų?
Kas įvyksta, jeigu Bevizio režimo programos pareiškėjas yra pripažįstamas neatitinkančiu reikalavimų?
Kaip galėčiau gauti daugiau informacijos apie Bevizio rėžimo programą?
Kodėl kelionei į JAV reikia gauti leidimą per EKLS, nors asmeniui galioja Bevizio režimo programa? Ar šis klausimas turėtų priklausyti šiai kategorijai?
Ar pridėjus šiuos papildomus klausimus ESTA taps lygiaverte elektroninei vizai?

Prašymas suteikti kelionės leidimą

Kaip man kreiptis dėl kelionės leidimo į Jungtines Valstijas?
Ar galite atsakyti į kai kuriuos saugumo klausimus?
Ar keliautojai privalo turėti su savimi atspausdintą kelionės leidimą oro uoste?
Ar šis tinklapis yra saugus ir konfidencialus?
Kokius reikalavimus turi atitikti mano kompiuteris, kad galėčiau per EKLS pateikti paraišką leidimui keliauti į Jungtines Valstijas gauti?
Ar keliautojams kada nors reikia pakartotinai kreiptis į EKLS dėl kelionės leidimo?
Mano kelionės leidimas į Jungtines Valstijas yra galiojantis, tačiau jo galiojimo laikas baigiasi prieš išvykimą. Ar prieš kelionę reikia teikti paraišką naujam leidimui?
Ką daryti jei, turiu dvigubą pilietybę, o mano paso, kuriam reikia vizos, galiojimas baigėsi, arba aš neturiu tos šalies paso?
Jeigu paliksiu neužpildytą langelį, kurį privaloma užpildyti, ar mano ESTA bus atmesta?
Kam jums reikia informacijos apie mano darbdavį?

Kelionės leidimo atnaujinimas

Kokius duomenis galiu patikslinti?
Ką privalau daryti, jeigu mano paso duomenys pasikeitė?
Kaip pareiškėjai gali ištaisyti klaidą savo paraiškoje?
Kaip pareiškėjai gali ištaisyti neteisingai nurodytą paso išdavimo arba galiojimo datą po to, kai pateikia savo paraišką EKLS kelionės leidimui gauti?
Ką daryti, jei noriu atnaujinti savo paraišką, bet nežinau savo paraiškos numerio?

Mokestis, reikalaujamas už kelionės leidimą

Kiek kainuoja kelionės leidimas?
Ar galiu vienu mokėjimu sumokėti už dvi ar daugiau paraiškų?
Kaip sumokėti už savo kelionės leidimą?
Kiek paraiškų galiu pateikti vienam mokėjimui?/a
Ar galiu pateikti paraišką(-as) ir už jas sumokėti vėliau?
Ar kreditinės kortelės duomenys, kuriuos pateikiu mokėjimo metu, yra saugūs?

Daugybinis paraiškų procesas

Kai atliksiu mokėjimą už paraiškų grupę, su daugybe paraiškų, ar gausiu EKLS statusą už visas paraiškas vienu metu?
Kaip galiu pateikti paraiškų grupę?

EKLS duomenų privatumas

Kaip JAV vyriausybė saugo EKLS duomenų konfidencialumą ir kas turi prieigą prie šių duomenų?
Kiek laiko saugomi kelionės leidimo paraiškos duomenys?
Ar JAV Vidaus saugumo departamentas (VSD) atskleidžia EKLS duomenis kitoms instancijoms?

Leidimas keliauti neduotas

Ką daryti keliautojui, jei EKLS jam neišduoda kelionės leidimo?
Ar negavęs leidimo keliautojas turėtų pakartotinai teikti paraišką EKLS?
Kaip keliautojui sužinoti, dėl kokių priežasčių buvo nesuteiktas kelionės leidimas?
Jei keliautojui nesuteiktas kelionės leidimas, tačiau jam reikia nedelsiant vykti į JAV, ar įmanoma susitarti dėl neatidėliotino susitikimo dėl vizos JAV ambasadoje ar konsulate?

Problemų sprendimas

Ką daryti, jei noriu atnaujinti savo paraišką, bet nežinau savo paraiškos numerio?
Kokius reikalavimus turi atitikti mano kompiuteris, kad galėčiau per EKLS pateikti paraišką leidimui keliauti į Jungtines Valstijas gauti?
Mano grupė yra užrakinta ir negaliu įvesti grupės ID, kad gaučiau prieigą prie savo paraiškos. Kaip man prisijungti prie savo paraiškos?

 

 

Kelionės leidimas

Kas yra kelionės leidimas?

Didinant kelionių į Jungtines Valstijas, pagal Bevizio režimo programą, saugumą, buvo sugriežtinti reikalavimai kelionėms be vizos. Bevizio režimo programos valstybių piliečiai, kaip ir anksčiau, galės keliauti be vizos, tačiau prieš išvykstant į Jungtines Valstijas turės gauti kelionės leidimą.

Kelionės leidimo gavimo tvarka yra tokia:

Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento ir Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos tvarkomoje saugioje viešoje interneto svetainėje yra automatinė forma, kurią Jūs arba tretieji asmenys turi užpildyti kelionės leidimui gauti. Kai reikiami biografiniai, kelionės ir kreditinės kortelės duomenys bus įvesti saugioje interneto svetainėje, sistema Jūsų paraišką apiformins ir patikrins, ar turite teisę keliauti be vizos pagal Bevizio režimo programą. Sistema pateiks automatinį atsakymą ir prieš įlaipinimą vežėjas elektroniniu būdu patikrins, ar, Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos duomenimis, Jums buvo duotas kelionės leidimas.

Grįžti į viršų

 

Kodėl ESTA privalo surinkti daugiau informacijos iš bevizio režimo keliautojų?

Po rugsėjo 11 d. bevizio režimo programa buvusi keliavimo palengvinimo programa, kurios pagrindinis rūpestis buvo apsaugoti šalį nuo ekonominės imigracijos, buvo patobulinta tvirtais saugumo standartais, apsaugančiais, kad šia Programa nepasinaudotų teroristai ir kiti nusikaltėliai. Reikalavimas visiems bevizio režimo keliautojams pateikti duomenis norint gauti kelionės leidimą (ESTA) elektroninėje sistemoje prieš vykstant į JAV buvo pristatytas remiantis 2007 m. Saugaus keliavimo ir kovos su terorizimu įstatymu, kuris yra 2007 m. 11/9 komisijos įstatymo dėl rekomendacijų įgyvendinimo dalimi, taip pat žinomo kaip "9/11 Act") (Pub. L. Nr. 110-53), kad būtų galima pagerinti bevizio režimo šalių keliautojų kontrolę.

DHS (Vidaus saugumo departamentas) privalo būti budrus ir stengtis prisitaikyti prie kintančių grėsmių ir pavojų. Per šešerius sistemos naudojimo metus, nepaisant reikšmingų pasikeitimų terorizmo ir nusikaltimų grėsmės JAV srityje, DHS ESTA duomenų elementus, šiuo metu naudojamus ESTA paraiškoje, pakeitė neženkliai. DHS nustatė, kad pridėjus papildomų duomenų laukelių ESTA paraiškoje, DHS sugebės tinkamiau tikrinti bei tiksliau ir efektyviau atpažinti tuos keliautojus, kurie kelia potencialią grėsmę tėvynės saugumui.

Grįžti į viršų

 

Kas privalo turėti kelionės leidimą?

Visi keliaujantys pagal Bevizio režimo programą, prieš išvykdami į Jungtines Valstijas lėktuvu ar laivu, privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą. Netgi keliaujantys be bilietų kūdikiai privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą, jeigu jie neturi vizos kelionei į Jungtines Valstijas. Asmens, keliaujančio pagal Bevizio režimo programą, paraišką gali teikti tretieji asmenys.

Grįžti į viršų

 

Ar kelionės leidimas užtikrina mano įleidimą į Jungtines Valstijas?

Jeigu Jūsų elektroninis kelionės leidimas yra patvirtintas, šis patvirtinimas įrodo, kas Jūs turite teisę vykti į Jungtines Valstijas pagal Bevizio režimo programą, tačiau jis negarantuoja tai, kad Jūs busite įleisti į Jungtines Valstijas. Atvykus į Jungtines Valstijas atvykimo vietoje Jus patikrins Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos pareigūnas, kuris gali nustatyti, kad pagal Bevizio režimo programą arba dėl bet kurios kitos priežasties pagal Jungtinių Valstijų įstatymus Jūs neįleidžiami.

Grįžti į viršų

 

Ar kelionės leidimas yra viza?

Ne, patvirtintas kelionės leidimas nėra viza. Leidimas neatitinka teisinių ir kontrolės reikalavimų, taikomų Jungtinių Valstijų vizai, kai ji privaloma pagal JAV įstatymus. Turintys galiojančią vizą asmenys vis tiek galės keliauti į Jungtines Valstijas, pateikę šią vizą, tokiais tikslais, kokiems viza buvo išduota. Keliautojai, turintys galiojančias vizas, neturi kreiptis dėl kelionės leidimo.

Grįžti į viršų

 

Koks yra mano kelionės leidimo galiojimo laikas?

Kelionės leidimai, jeigu jų galiojamas nėra nutraukiamas, galioja dvejus metus nuo leidimo išdavimo datos arba iki Jūsų paso galiojimo pabaigos pagal tai, kuri data ankstesnė. Langelyje „Leidimas patvirtintas“ nurodoma Jūsų kelionės leidimo galiojimo pabaiga.

Grįžti į viršų

 

Kada privalau kreiptis dėl kelionės leidimo?

Paraiškos gali būti pateiktos bet kuriuo metu prieš išvykstant į Jungtines Valstijas. Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas rekomenduoja pateikti paraiškas ne vėliau kaip 72 val. prieš kelionę. Kelionės leidimai, jeigu jų galiojamas nėra nutraukiamas, galioja dvejus metus nuo leidimo išdavimo datos arba iki Jūsų paso galiojimo pabaigos pagal tai, kuri data ankstesnė.

Grįžti į viršų

 

Ar ateityje ketinantys keliauti asmenys gali teikti paraišką EKLS kelionės leidimui gauti, jei neturi konkretaus kelionės planų, tačiau nori turėti galimybę keliauti į Jungtines Valstijas iš anksto neįspėję?

Taip. Paraiškos metu neprivaloma pateikti tikslių kelionės planų.

Grįžti į viršų

 

Ar šalių, kurios dalyvauja Bevizio režimo programoje, piliečiai privalo gauti kelionės leidimą, jeigu jie tik kerta JAV tranzitu pakeliui į kitą šalį?

Reikalavimus atitinkantiems piliečiams arba šalių, kurios dalyvauja bevizio režimo programoje, piliečiams, reikia kelionės leidimo arba kelionės vizos, norint keliauti per JAV tranzitu. Jei keliautojai planuoja vykti per JAV tranzitu pakeliui į kitą šalį, užpildę kelionės leidimo paraišką ESTA, jie privalo atsakyti "Taip" į klausimą "Ar jūsų vykstate į JAV tranzitu pakeliui į kitą šalį?".

Grįžti į viršų

 

Ar asmuo, keliaujantis pagal Bevizio režimo programą ir turintis daugiau kaip vieną pasą, gali įvažiuoti į JAV su kitu pasu, nei nurodytasis paraiškoje dėl kelionės leidimo?

Ne. Keliaujantysis privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą, suteiktą pasui, kurį planuoja turėti keliaudami dar prieš kelionę į Jungtines Valstijas. Jei keliaujančiajam išduodamas naujas pasas, jie privalo teikti naują paraišką kelionės leidimui gauti EKLS, naudodami naujojo paso duomenis. Administravimo mokestis bus imamas už visas naujas pateiktas paraiškas.

Grįžti į viršų

 

Jei asmens, keliaujančio pagal Bevizio režimo programą, kelionės leidimas patvirtintas per EKLS, ar šiam asmeniui reikia pildyti I-94W formą?

EKLS programos įgyvendinimas leido VSD panaikinti reikalavimą keliaujantiesiems pagal Bevizio režimo programą pildyti I-94W formą prieš įvažiuojant į JAV. Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba (MSAT) perėjo prie elektroninio keliautojų pagal Bevizio režimo programą, atvykstančių lėktuvu ar laivu su kelionės leidimu, apiforminimo. Dauguma vežėjų dabar turi galimybę gauti ir patikrinti informaciją, susijusią su keliautojų EKLS būklę, kai tikrina keleivių laipinimo statusą. Pagal Bevizio režimo programą atvykstantiems į JAV keliautojams, turintiems patvirtintą kelionės leidimą, nebebus į pasą klijuojama žalias išvykimo kuponas I-94W.

Grįžti į viršų

 

Kodėl kelionei į JAV reikia gauti leidimą per EKLS, nors asmeniui galioja Bevizio režimo programa?

2001 metų rugsėjo 11-osios dienos teroristinių išpuolių tyrimo komisijos rekomendacijų įgyvendinimo nuostatomis (toliau – 2001-09-11 įstatymas) buvo pakeistas Imigracijos ir pilietybės įstatymo (IPĮ) 217 skyrius, įpareigojantis Vidaus saugumo departamentą (VSD) įgyvendinti elektroninio kelionės leidimo sistemą bei kitas priemones, didinančias Bevizio režimo programos saugumą. EKLS sustiprina saugumą ir taip leidžia VSD nuspręsti prieš kelionę, ar asmuo atitinka reikalavimus įvažiavimui į JAV pagal Bevizio režimo programą ir ar šis asmuo kelia pavojų teisėsaugai ar saugumui.

Grįžti į viršų

 

Bevizio režimo programa

Kas yra Bevizio režimo programa?

Bevizio režimo programa leidžia užsienio piliečiams iš tam tikrų šalių vykti į Jungtines Valstijas 90-čiai (ar mažiau) dienų verslo reikalais arba savo malonumui be vizos. Keliaujantys asmenys, priimti pagal Bevizio režimo programą, privalo sutikti atsisakyti teisinio peržiūrėjimo ar apeliacijos teisių, kaip paaiškinta paraiškos langelyje „Teisių atsisakymas“. Išsamesnės informacijos rasite skyrelyje Kas turi teisę prašyti patekti į JAV pagal Bevizio režimo programą?

Daugiau informacijos rasite Imigracijos ir pilietybės įstatymo 217 skyriuje, 8 JAV C. 1187 skyriuje ir 8 Federalinių taisyklių kodekso 217 skyriuje.

Grįžti į viršų

 

Kurios valstybės dalyvauja Bevizio režimo programoje?
Andora
Australija
Austrija
Belgija
Brunėjus
Čilė
Čekijos Respublika
Danija
Estija
Suomija
Prancūzija
Vokietija
Graikija
Vengrija
Islandija
Airija
Italija
Japonija
Latvija  
Lichtenšteinas
Lietuva
Liuksemburgas
Monakas
Nyderlandai
Naujoji Zelandija
Norvegija
Portugalija
Maltos Respublika
San Marinas
Singapūras
Slovakija
Slovėnija
Pietų Korėja
Ispanija
Švedija
Šveicarija
Taivanas[1]
Jungtinė Karalystė

Grįžti į viršų

 

Kas turi teisę prašyti patekti į JAV pagal Bevizio režimo programą?

Jūs turite teisę prašyti patekti į JAV pagal Bevizio režimo programą (BRP), jeigu Jūs:

Andora
Australija
Austrija
Belgija
Brunėjus
Čilė
Čekijos Respublika
Danija
Estija
Suomija
Prancūzija
Vokietija
Graikija
Vengrija
Islandija
Airija
Italija
Japonija
Latvija  
Lichtenšteinas
Lietuva
Liuksemburgas
Monakas
Nyderlandai
Naujoji Zelandija
Norvegija
Portugalija
Maltos Respublika
San Marinas
Singapūras
Slovakija
Slovėnija
Pietų Korėja
Ispanija
Švedija
Šveicarija
Taivanas[1]
Jungtinė Karalystė

Grįžti į viršų

 

Kokie yra paso reikalavimai kelionei pagal Bevizio režimo programą?

Bevizio režimo programos (BRP) reikalavimai:

IŠIMTIS: Asmenys, norintys turėti teisę keliauti pagal BRP ir pateikiantys Jungtinės Karalystės pasus, privalo turėti neapribotą teisę nuolatos gyventi Anglijoje, Škotijoje, Velse, Šiaurės Airijoje, Normandijos salose ir Meno saloje

IŠIMTIS: Slovėnijos gyventojai ir piliečiai, norintys atvykti į šalį pagal Bevizio režimo programą (BRP), gali vykti tik su Slovėnijos pasu raudonu viršeliu.

IŠIMTIS: Nuo 2009 m. liepos 1 d. BRP dalyvaujančiųjų šalių asmenų nenumatyto vykimo pažymėjimai arba laikinieji pasai turi būti elektroniniai.

Grįžti į viršų

 

Kokiais atvejais žąprivalau įsigyti vizą, keliaudamas į Jungtines Valstijas?

Grįžti į viršų

 

Ar keliavimas pagal Bevizio režimo programą turi trūkumų?

Prieš naudodamiesi Bevizio režimo programa, Jūs turite žinoti toliau išvardintas sąlygas ir įdėmiai apsvarstyti savo galimybes:

Grįžti į viršų

 

Kas įvyksta, jeigu Bevizio režimo programos pareiškėjas yra pripažįstamas neatitinkančiu reikalavimų?

Keliaujantys asmenys, teikiantys paraišką vykti į Jungtines Valstijas pagal Bevizio režimo programą, kurių netinkamumas atvykimui į Jungtines Valstijas bus nustatytas, bus nepriimti į šalį ir sugrąžinti į savo kilmės šalį arba trečiąją šalį, iš kurios keliaujantis asmuo turi bilietus į abi puses, ta pačia transporto priemone, kuria keliaujantis asmuo atvyko į Jungtines Valstijas.

Grįžti į viršų

 

Kaip galėčiau gauti daugiau informacijos apie Bevizio režimo programą?

http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

www.travel.state.gov

Grįžti į viršų

 

Kodėl kelionei į JAV reikia gauti leidimą per EKLS, nors asmeniui galioja Bevizio režimo programa?

2001 metų rugsėjo 11-osios dienos teroristinių išpuolių tyrimo komisijos rekomendacijų įgyvendinimo nuostatomis (toliau – 2001-09-11 įstatymas) buvo pakeistas Imigracijos ir pilietybės įstatymo (IPĮ) 217 skyrius, įpareigojantis Vidaus saugumo departamentą (VSD) įgyvendinti elektroninio kelionės leidimo sistemą bei kitas priemones, didinančias Bevizio režimo programos saugumą. EKLS sustiprina saugumą ir taip leidžia VSD nuspręsti prieš kelionę, ar asmuo atitinka reikalavimus įvažiavimui į JAV pagal Bevizio režimo programą ir ar šis asmuo kelia pavojų teisėsaugai ar saugumui.

Grįžti į viršų

 

Ar pridėjus šiuos papildomus klausimus ESTA taps lygiaverte elektroninei vizai?

Ne. Ne imigruojančių lankytojų reikalavimai vizai (B1 / B2) pagal JAV įstatymus skiriasi nuo ESTA reikalavimų ir yra daug sudėtingesni. B1 / B2 vizos prašytojai daugeliu atvejų turi dalyvauti pokalbyje su JAV valstybės departamento konsuliniu pareigūnu ir prieš kelionę pateikti savo biometrinius duomenis ir papildomą biografinę informaciją, kurios neprivaloma nurodyti ESTA paraiškoje. Šių reikalavimų bevizio režimo keliautojams nėra ir jų pridėjus naujus klausimus ESTA paraiškoje nebus.

Grįžti į viršų

 

Prašymas suteikti kelionės leidimą

Kaip man kreiptis dėl kelionės leidimo į Jungtines Valstijas?

1 veiksmas: Užpildykite savo paraišką

Įveskite visą privalomą informaciją. Jūsų bus prašoma pateikti: pagrindinę biografinę informaciją; informaciją iš savo bevizio paso ir kitų pasų; savo dabartinį ar buvusį darbdavį; savo adresą ir kontaktinį asmenį JAV; kontaktinį asmenį skubos atveju; ir informaciją apie kreditinę kortelę. Taip pat jūsų bus prašoma atsakyti į aštuonis saugumo klausimus. Prieš kelionę į Jungtines Valstijas, kiekvienas jūsų grupės narys privalo turėti patvirtintą kelionės leidimą arba vizą, nepaisant jo / jos amžiaus.

2 veiksmas: Pateikite savo paraišką

Pasitikrinkite savo atsakymų tikslumą. Norėdami juos pataisyti, grįžkite prie paraiškos, paspaudę mygtuką Ankstesnis.

3 veiksmas: Užsirašykite savo paraiškos numerį

Pateikus paraišką, sistema nurodys Jūsų paraiškos numerį. Užrašykite ir išsaugokite šį paraiškos numerį. Norėdami patikrinti savo paraiškos būseną arba paraišką atnaujinti, Jūs turėsite pateikti savo paraiškos numerį, paso numerį ir gimimo datą.

4 veiksmas: Sumokėkite

Įveskite savo kreditinės kortelės duomenis, kad sumokėtumėte mokesčius, susijusius su 2009 m. Kelionių skatinimo įstatymu.

5 veiksmas: Pasitikrinkite savo paraiškos būseną

Dažniausiai Elektroninė kelionių leidimų sistema iš karto parodo paraiškos būseną. Jeigu paraiškos būsenos nustatymui reikės daugiau laiko, paprastai atsakymas pateikiamas per 72 valandas. Paraiškos būsenos patikrinimui bus pateikta informacija, jei gautame atsakyme nurodyta, kad paraiška nagrinėjama. Trys galimi atsakymai į pateiktą paraišką kelionės leidimui gauti:

Grįžti į viršų

 

Ar galite atsakyti į kai kuriuos saugumo klausimus?

Kai kuriems "Ar kuris nors iš toliau pateiktų kriterijų Jums tinka?" klausimams, kurių reikšmė gali būti neaiški, yra pateikiama pagalba:

Eilutė

Aprašymas

Ar Ar turite psichinę arba protinę negalią; ar esate priklausomi nuo narkotikų arba esate narkomanas (-ė); ar šiuo metu sergate šiomis ligomis:

 • minkštuoju šankeriu
 • gonorėja
 • kirkšnių granuloma
 • raupsais, užkrečiama forma
 • venerine limfogranulioma
 • sifiliu, užkrečiama forma
 • aktyvia tuberkulioze

Užkrečiamos ligos

Pagal Jungtinių Valstijų įstatymus užkrečiamos ligos, keliančios pavojų visuomenės sveikatai, yra šios:

 • minkštasis šankeris
 • gonorėja
 • kirkšnių granuloma
 • raupsai, užkrečiama forma
 • venerinė limfogranulioma
 • sifilis, užkrečiama stazė
 • aktyvi tuberkuliozė

Physical or Mental Disorders

Kalbant apie fizinius ar protinius sutrikumus, atsakykite „Taip“ į šį klausimą, jei:

(a) Šiuo metu jūs turite fizinį ar protinį sutrikimą susijusį su sutrikimu, kuris gali kelti ar sukėlė grėsmę jūsų turtui, saugumui ar gerovei ar kitam; ar

(b) Jūs turėjote fizinę ar protinę negalią ar turėjote elegesio sutrikimų susijusių su sutrikimais, kurie yra sukėlę grėsmę jūsų turtui, saugumui ar gerovei ar kitam ir tikėtina, kad elgesys pasikartos ar ves prie kito žalingo elgesio. Atsakykite „Ne“, jei:

(a) Šiuo metu neturite fizinių ar protinių sutrikimų; ar

(b) Jūs turite ar turėjote fizinę ar protinę negalią nesusijusią su sutrikimais, kurie yra sukėlę grėsmę jūsų turtui, saugumui ar kitų gerovei ; or

(c) Jūs šiuo metu turite fizinę ar protinę negalią su padidėjusios rizikos elegsiu, bet tas elgesys nebuvo sukėlęs, nekelia ir nekels grėsmės jūsų ir kitų žmonių turtui, saugumui ir gerovei ; or

(d) Jūs turėjote fizinę ar protinę negalią su padidėjusios rizikos elgesiu, kuris buvo sukėlęs grėsmę jūsų ar kitų žmonių turtui, saugumui ir gerovei, bet mažai tikėtina, kad jis pasikartos.

Piktnaudžiaujantieji narkotikais ir narkomanai

Pagal Jungtinių Valstijų įstatymus asmenys, kurie buvo pripažinti piktnaudžiaujančiaisiais narkotikais arba narkomanais, negali būti įleisti į šalį.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. § 212(a)(1)(A) Imigracijos ir pilietybės įstatymo 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) ir atitinkamas Federalinių reglamentų kodekso nuostatas.

Ar kada nors buvote areštuotas ar apkaltintas nusikaltimu, kuris sąlygojo rimtą žalą turtui, arba kitam asmeniui ar valstybinei institucijai?

AND

Ar kada nors pažeidėte kokius nors įstatymus, susijusius su neteisėtu narkotikų laikymu, vartojimu ir platinimu?

Šis klausimas yra susijęs su amoraliais nusikaltimais – tokie nusikaltimai dažniausiai susiję su veiksmais, kurie iš prigimties yra niekšingi arba amoralūs ir prieštarauja priimtoms moralės normoms bei bendroms visuomenės narių pareigoms. Tam tikri veiksniai, pavyzdžiui nusikaltėlio amžius ar nusikaltimo data, gali apspręsti, ar nusikaltimas bus laikomas amoraliu Imigracijos ir pilietybės įsatymo tikslais.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. to § 212(a)(2) Imigracijos ir pilietybės įstatymo 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) Imigracijos ir pilietybės įstatymo 8 U.S.C. § 1101(a)(43) ir atitinkamas Federalinių reglamentų kodekso nuostatas.

Grįžti į viršų

 

Ar keliautojai privalo turėti su savimi atspausdintą kelionės leidimą oro uoste?

Ne. VSD gali pranešti vežėjui keleivio EKLS būseną. Tačiau VSD rekomenduoja keliautojams atsispausdinti paraiškos kelionės leidimui gauti atsakymą, taip išsaugant savo paraiškos numerį ir pasilaikant savo EKLS būsenos patvirtinimą.

Grįžti į viršų

 

Ar šis tinklapis yra saugus ir konfidencialus?

Taip. Šį tinklapį tvarko Jungtinių Valstijų vyriausybė, jame įdiegtos technologijos, užkertančios kelią neteisėtam susipažinimui su nurodomais ir peržiūrimais duomenimis. Be to, siekiant užtikrinti Jūsų duomenų saugumą, šis tinklapis veikia pagal taisykles ir nuostatas, nurodytas Jungtinių Valstijų Privatumo įstatyme ir šiame Privacy Statement.

Grįžti į viršų

 

Kokius reikalavimus turi atitikti mano kompiuteris, kad galėčiau per EKLS pateikti paraišką leidimui keliauti į Jungtines Valstijas gauti?

Minimali kompiuterio konfigūracija:

Grįžti į viršų

 

Ar keliautojams kada reikia pakartotinai kreiptis į EKLS dėl kelionės leidimo?

Taip, esama atvejų, kai gali prireikti gauti naują kelionės leidimą per EKLS. Naujo kelionės leidimo gali prireikti tokiais atvejais:

Kelionės leidimo patvirtinimas paprastai suteikiamas dvejiems metams arba tol, kol baigia galioti pareiškėjo pasas, pagal tai, kuri data ankstesnė. Patvirtindama paraišką, EKLS nurodo galiojimo datą. Dėl to keliautojas privalo kreiptis dėl naujo kelionės leidimo, kai ankstesnis EKLS suteiktas leidimas arba pareiškėjo pasas nustoja galioti. Administravimo mokestis bus imamas už visas naujas pateiktas paraiškas.

Grįžti į viršų

 

Mano kelionės leidimas į Jungtines Valstijas yra galiojantis, tačiau jo galiojimo laikas baigiasi prieš išvykimą. Ar prieš kelionę reikia teikti paraišką naujam leidimui?

Ne. EKLS kelionės leidimas turi būti galiojantis iki atvykstant į Jungtines Valstijas.

Grįžti į viršų

 

Ką daryti jei, turiu dvigubą pilietybę, o mano paso, kuriam reikia vizos, galiojimas baigėsi, arba aš neturiu tos šalies paso?

Jei turite papildomų pasų, įveskite naujausią paso informaciją, net jei paso galiojimas baigėsi. Jei turite dvigubą pilietybę, bet neturite tos šalies paso, išskleidžiamame meniu pasirinkite tą šalį, bet paso numerio laukelyje nieko nerašykite.

Grįžti į viršų

 

Jeigu paliksiu neužpildytą langelį, kurį privaloma užpildyti, ar mano ESTA bus atmesta?

Visi privalomi laukeliai turi būti užpildyti. Įvedus klaidingą informaciją, paraiška nebus atmesta, bet jai prireiks fizinio sprendimo (o todėl ir daugiau laiko), prieš pateikiant pareiškėjui CBP atsakymą.

Grįžti į viršų

 

Kam jums reikia informacijos apie mano darbdavį?

Vadovaujantis Imigracijos ir pilietybės įstatymo 214b skyriumi, visi asmenys turi įrodyti, kad jie neketina imigruoti į Jungtines Valstijas ir atitinka lankytojo arba ne imigranto statusą. Informacija apie darbą gali padėti įrodyti tinkamumą pagal šiuos teisinius reikalavimus.

Grįžti į viršų

 

Kelionės leidimo atnaujinimas

Kokius duomenis galiu patikslinti?

Prieš pateikdami elektroninę kelionės leidimo paraišką su privaloma informacija apie apmokėjimą, galite atnaujinti visus paraiškos duomenų laukelius išskyrus paso numerį ir pasą išdavusią šalį. Užbaigę ir pateikę paraišką su visa privaloma informacija apie apmokėjimą, jūs vis dar galite atnaujinti vieną iš šių laukelių:

Grįžti į viršų

 

Ką privalau daryti, jeigu mano paso duomenys pasikeitė?

Jeigu Jūs gausite naują pasą arba Jūsų paso duomenys pasikeis, Jūs privalote kreiptis dėl naujo kelionės leidimo ir sumokėti susijusius mokesčius. Visą tikslinamų duomenų sąrašą po paraiškos pateikimo matysite čia: Kokius duomenis galiu patikslinti?.

Grįžti į viršų

 

Kaip pareiškėjai gali ištaisyti klaidą savo paraiškoje?

Interneto svetainės sistema leis pareiškėjams peržiūrėti savo duomenis prieš pateikiant paraišką, taip pat ir pakartotinai patvirtinti paso numerį. Prieš pateikdami elektroninio kelionės leidimo paraišką su nurodytais mokėjimo duomenimis, galite patikslinti visus paraiškos duomenų laukelius, išskyrus paso numerį ir pasą išdavusią šalį. Jeigu pareiškėjai suklydo, pateikdami savo paso ar biografinius duomenis, jiems teks pateikti naują paraišką. Administravimo mokestis bus imamas už visas naujas pateiktas paraiškas. Visas kitas klaidas galima taisyti ir informaciją tikslinti, naudojant atnaujinimo funkciją. Jei pareiškėjas suklydo, atsakydamas į atitikimo reikalavimams klausimus, žr. Dėl pasiteiravimo arba klausimų apie šią paraišką spauskite čia kiekvieno puslapio apačioje.

Grįžti į viršų

 

Kaip pareiškėjai gali ištaisyti neteisingai nurodytą paso išdavimo arba galiojimo datą po to, kai pateikia savo paraišką EKLS kelionės leidimui gauti?

Jei pareiškėjas nurodo neteisingą paso išdavimo arba galiojimo datą ir supranta, kad padarė klaidą, po to, kai pateikė EKLS paraišką, pareiškėjui teks teikti naują paraišką kelionės leidimui gauti. Administravimo mokestis bus imamas už visas naujas pateiktas paraiškas. Ankstesnė paraiška bus automatiškai panaikinta.

Grįžti į viršų

 

Ką daryti, jei noriu atnaujinti savo paraišką, bet nežinau savo paraiškos numerio?

Pradiniame puslapyje pasirinkite nuorodà "Atkurti paraišką" po "Atkurti anksčiau priimtą kelionės leidimui į Jungtines Valstijas vienam ar daugiau asmenųs".  Kitame ekrane pasirinkite teisingą paraiškos ar grupės paraiškų atkurimo mygtuką.

Vienos paraiškos atkurimas

1. Įveskite savo paso numeri ir gimimo datą.
2. Jei žinote paraiškos numerį, įveskite jį. Jei nežinote paraiškos numerio, įveskite pavardę, vardą ir šalį, kurioje išduotas pasas.
3. Paspauskite Tęsti norėdami pereiti prie paraiškos.

Grupės paraiškų atkurimas

1. Norint atkurti paraiškų grupę, reikia vadovautis šia Grupės Kontaktinio Asmens* informacija: Grupės ID, kontaktinė pavardė, vardas, gimimo data bei el. pašto adresas.
2. Jei neturite Grupės ID, pasirinkite nuorodą “nežinau savo grupės ID” ir jis bus išsiųstas el. pašto adresu, nurodytu kuriant grupę.
3. Įveskite reikalaujamą informaciją.
4. Norėdami pereiti prie paraiškų grupės, spauskite Tęsti.

*Grupės Kontaktinis Asmuo- tai asmuo, pateikęs keliaujančiųjų grupės paraiškas.

** Taip pat galite parinkti bet kurią atskirą grupės paraišką "Rasti paraiškas" puslapyje spustelėdami "Rasti vieną paraišką" mygtuką.

Grįžti į viršų

 

Mokestis, reikalaujamas už kelionės leidimą

Ar kelionės leidimui yra taikomas mokestis?

Taip, pagal 2009 m. Kelionių skatinimo įstatymą imamas mokestis. Jis susideda iš dviejų dalių:

Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba neatsako už jokius papildomus mokesčius, kuriuos už operaciją ima Jūsų kreditinės kortelės bankas.

Grįžti į viršų

 

Kaip sumokėti už savo kelionės leidimą?

Visi mokėjimai už elektroninio kelionės leidimo paraišką atliekami kreditine kortele. EKLS sistema šiuo metu priima tik šias kreditines korteles: MasterCard, VISA, American Express ir Discover (JCB, Diners Club). Jūsų paraiška nebus administruojama tol, kol nebus gauta apmokėjimo informacija.

Grįžti į viršų

 

Ar galiu vienu mokėjimu sumokėti už dvi ir daugiau paraiškų?

Taip. Sistema leidžia atlikti vieną mokėjimą, dviem ar daugiau tuo pačiu metu pateiktoms paraiškoms. Grupės asmenys neprivalo keliauti kartu.

Grįžti į viršų

 

Kiek paraiškų galiu pateikti vienam mokėjimui?

Vienu mokėjimu galite pateikti ne daugiau kaip 50 paraiškų. Grupių asmenys neprivalo keliauti kartu.

Grįžti į viršų

 

Ar galiu pateikti paraišką ar grupę paraiškų ir už jas sumokėti vėliau?

Mokėjimas už vieną paraišką:

Taip. Jūs galite sumokėti už vieną paraišką per septynias dienas nuo jos pateikimo.  Po to, jūs nebegalėsite prieiti prie paraiškos.  Jei po daugiau nei 7 dienų nuo paraiškos pateikimo jūs nesumokėsite mokesčio, jums reikės teikti naują paraišką.

Mokėjimas už daug paraiškų:

Taip. Kai yra pateikiamos dvi ir daugiau grupės paraiškų, už jas galima sumokėti bet kada per 7 dienas nuo antrosios grupės paraiškos pateikimo.  Po septynių dienų jūs nebegalėsite prieiti prie paraiškų ir Grupės ID, tokiu atveju, Grupės Kontaktinis Asmuo turės pateikti paraiškas iš naujo.

Grįžti į viršų

 

Ar kreditinės kortelės duomenys, kuriuos pateikiu mokėjimo metu, yra saugūs?

Taip. EKLS sistema po operacijos užbaigimo nepasilieka Jūsų kreditinės kortelės duomenų.

Grįžti į viršų

 

Daugybinis paraiškų procesas

Kai atlieku mokėjimą už paraiškų grupę, ar aš gausiu EKLS statusą už visas paraiškas vienu metu?

Taip.  Mokėjimo suma pasirodys iš karto kai tik visų paraiškų statusas bus “Leidimas patvirtintas” arba “Leidimas nepatvirtintas”.  Jei kurios nors grupės paraiškos statusas yra “Laukiama patvirtinimo” mokėjimo suma pasirodys tik kai visos paraiškos bus patvirtintos ar atmestos.    

Grįžti į viršų

 

Kaip galiu pateikti paraiškų grupę?

Prieš apmokėdami paraišką, jus galite pasirinkti "Pridėti naują paraišką" ar “Pridėti neapmokėtą paraišką”.  Teikiant paraiškas EKLS leidimams grupei keliaujančių, paraiškos teikėjas, šiuo atveju Grupės Kontaktinis Asmuo, turėtų pateikti šią informaciją:

Taip pat galima įvesti organizacijos , atliekančios mokėjimą, pavadinimą, bet tai neprivaloma.

Grįžti į viršų

 

EKLS duomenų privatumas

Kaip JAV vyriausybė saugo EKLS duomenų konfidencialumą ir kas turi prieigą prie šių duomenų?

EKLS tinklapyje pareiškėjų pateiktiems duomenims taikomos tokios pat griežtos privatumo sąlygos ir kontrolė, kaip ir panašioms keliautojų tikrinimo programoms. Prieigą prie šių duomenų turi tik tie, kuriems reikia šiuos duomenis matyti, vykdant savo oficialias pareigas.

Grįžti į viršų

 

Kiek laiko saugomi kelionės leidimo paraiškos duomenys?

EKLS paraiškos duomenys išlieka aktyvūs tol, kol galioja patvirtintas EKLS, t. y. dažniausiai dvejus metus arba tol, kol galioja keliautojo pasas, pagal tai, kas įvyksta anksčiau. VSD paskui pasilieka šiuos duomenis vienerius metus, o tada jie dvylika metų laikomi archyve, kur jais gali naudotis pareigūnai teisėsaugos, vidaus saugumo ir tyrimo tikslais. Po duomenų patekimo į archyvą turinčių prieigą pareigūnų ratas yra dar labiau siaurinamas. Šis duomenų saugojimas atitinka Kongreso suteiktus MSAT pasienio paieškos įgaliojimus ir pasienio saugumo misiją. Duomenys, susiję su aktyviomis teisėsaugos paieškomis, MSAT teisėsaugos veikla ir (arba) tyrimais ar bylomis, tarp to atmestomis EKLS paraiškomis, yra naudojami teisėsaugos veikloje tol, kol atitinkamos veiklos yra tęsiamos.

Kadangi VSD perėjo prie elektroninių I-94W formų, EKLS paraiškų duomenys pakeis duomenis, surinktus iš popierinių I-94W formų. Kai EKLS paraiškų duomenys yra naudojami vietoj duomenų, surinktų iš popierinių I-94W formų, EKLS paraiškų duomenys bus saugomi pagal I-94W duomenų saugojimo grafiką 75 metus.

Grįžti į viršų

 

Ar JAV Vidaus saugumo departamentas (VSD) atskleidžia EKLS duomenis kitoms instancijoms?

EKLS surinkta ir saugojama informacija gali naudotis kiti VSD padaliniai, jei jiems prireikia šios informacijos dėl savo darbo.

Vadovaujantis dabartiniais VSD ir Valstybės departamento (VD) susitarimais, informacija, surinkta iš EKLS paraiškų, gali naudotis VD konsulatų pareigūnai, spręsdami, ar išduoti pareiškėjui vizą po to, kai jo prašymas išduoti kelionės leidimą buvo atmestas.

Informacija gali būti atskleista atitinkamoms federalinėms, valstybės, vietos, bendruomenės ir užsienio valdžios tarnyboms bei daugiašalėms vyriausybinėms organizacijoms, atsakingoms už įstatymų, taisyklių, reglamentų, įsakymų ar licencijų pažeidimų tyrimą ir patraukimą atsakomybėn bei už jų įgyvendinimą, bei atvejais, kai, VSD manymu, ši informacija padėtų civilinės ar baudžiamosios teisės įstatymų vykdymui. Be to, informacija gali būti teikiama tada, kai VSD pagrįstai mano, kad ji gali padėti kovoje su terorizmu ar žvalgyboje, susijusioje su šalies ar tarptautiniu saugumu arba tarptautiniu nusikalstamumu. Visi informacijos atskleidimo atvejai atitinka Privatumo įstatymo duomenų sistemos pranešimą, paskelbtą 2008 m. birželio 10 d. Federaliniame žurnale bei skelbiamą VSD tinklapyje.

Nors vežėjai negauna EKLS paraiškoje pateiktų duomenų, kuriuos keliautojai teikia VSD, jie gali matyti keleivio EKLS būsenos patvirtinimą per Pažangią keleivių duomenų sistemą (APIS), rodančią, ar keleiviui reikalingas EKLS ir ar jam suteiktas leidimas.

Grįžti į viršų

 

Leidimas keliauti neduotas

Ką dalyti keliautojui, jei EKLS jam neišduoda kelionės leidimo?

Jeigu į savo kelionės leidimo paraišką Jūs gausite atsakymą „Keliauti neleidžiama“ ir ketinate tęsti savo kelionės planus, apsilankykite Jungtinių Valstijų Valstybės departamento tinklapyje www.travel.state.gov , kur rasite daugiau informacijos apie paraiškas dėl vizų. Atsisakymas išduoti kelionės leidimą reiškia draudimą keliauti tik pagal Bevizio režimo programą, tačiau šis sprendimas palieka Jums teisę gauti vizą kelionei į Jungtines Valstijas. Tuo atveju, jeigu kelionės leidimas Jums nebus išduotas, joks teismas neturi teisinės galios peržiūrėti sprendimo dėl atitikimo reikalavimams pagal EKLS.

Grįžti į viršų

 

Ar negavęs leidimo keliautojas turėtų pakartotinai teikti paraišką EKLS?

Jei keliaujančiojo EKLS leidimas yra atmestas, bei jo/jos duomenys nepasikeitė, tai ir nauja paraiška bus atmesta. Keliaujantysis, neatitinkantis EKLS reikalavimų, netiks ir Bevizio režimo programai, tokiu atveju jis turėtų kreiptis į Jungtinių Valstijų ambasadą arba konsulatą dėl neimigracinės vizos. Iš naujo teikiant paraišką ir nurodant joje melagingus duomenis, taip siekiant gauti kelionės leidimą, galima iš viso prarasti teisę įvažiuoti į JAV pagal Bevizio režimo programą.

Grįžti į viršų

 

Kaip keliautojui sužinoti, dėl kokių priežasčių buvo nesuteiktas kelionės leidimas?

VSD kruopščiai kūrė EKLS programą, siekdamas užtikrinti, kad kelionės leidimas įvažiuoti į JAV būtų nesuteiktas tik asmenims, kuriems negalioja Bevizio režimo programa, bei asmenims, kurių kelionė keltų pavojų teisėsaugai arba saugumui. Nors EKLS tinklapyje pateikiama nuoroda į VSD Kelionių uždraudimo atitaisymo užklausų programos (TRIP) tinklapį, nėra jokios garantijos, kad prašymas panaikinti paraiškos atmetimą, pateiktas per VSD TRIP sistemą, išspręs neatitikimo Bevizio režimo programos reikalavimams problemą, dėl kurios pareiškėjo paraiška EKLS buvo atmesta.

Prašome įsidėmėti, kad nei ambasados, nei konsulatai negali teikti informacijos dėl EKLS paraiškos atmetimo arba išspręsti problemą, dėl kurios EKLS paraiška atmesta. Ambasados ir konsulatai gali įforminti paraišką dėl neimigracinės vizos, kuri vienintelė leistų pareiškėjui, kurio EKLS paraiška atmesta, įvažiuoti į JAV.

Grįžti į viršų

 

Jei keliautojui nesuteiktas kelionės leidimas, tačiau jam reikia nedelsiant vykti į JAV, ar įmanoma susitarti dėl neatidėliotino susitikimo dėl vizos JAV ambasadoje ar konsulate?

Deja, Valstybės departamentas negali užtikrinti priėmimo kitą dieną dėl kintančio vizų poreikio. Informacijos apie priėmimo tvarką rasite artimiausiame konsulate arba www.travel.state.gov. Dėl šių priežasčių keliautojai raginami kreiptis dėl EKLS patvirtinimo kuo anksčiau prieš planuojamą kelionę.

Grįžti į viršų

 

Mano grupė yra užrakinta ir negaliu įvesti grupės ID, kad gaučiau prieigą prie savo paraiškos. Kaip man prisijungti prie savo paraiškos?

Taip pat galite parinkti bet kurią atskirą grupės paraišką "Rasti paraiškas" puslapyje spustelėdami "Rasti vieną paraišką" mygtuką.

Grįžti į viršų
[1] Atsižvelgiant į šio dokumento nuorodas į "šalį" ar "šalis", pažymima, kad 1979 m. Taivano santykių įstatymo, viešosios teisės Nr.: 96-8, 4 (b) (1) skyrius numato, kad "kai Jungtinių Valstijų įstatymai nurodo arba yra susiję su užsienio šalimis, tautomis, valstybėmis, vyriausybėmis, ar panašiomis institucijomis, tokie teisės aktai apims ir bus taikomi Taivano atžvilgiu." JAV 22 kodekso, 3303 (b)(1) straipsnis. Atitinkamai laikoma, kad visos nuorodos į "šalies" ar "šalių" bevizio režimo programos įgaliojančius teisės aktus pagal JAV 8 kodekso, 1187 straipsnio Imigracijos ir pilietybės įstatymo 217 skyrių apima ir Taivaną. Tai atitinka Jungtinių Valstijų "vienos Kinijos" politikai, pagal kurią Jungtinės Valstijos nuo 1979 m. palaikė neoficialius ryšius su Taivanu.