Sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ESTA) verkko-ohje

Matkustuslupa

Mitä matkustuslupa tarkoittaa?
Miksi viisumivapausohjelman puitteissa matkustavilta henkilöiltä on tarpeen kerätä aiempaa enemmän tietoa ESTA-järjestelmää varten?
Kenen täytyy hakea matkustuslupaa?
Takaako matkustuslupa pääsyn Yhdysvaltoihin?
Onko matkustuslupa viisumi?
Kuinka kauan matkustuslupani on voimassa?
Koska minun tulisi hakea matkustuslupaa?
Voivatko matkaa suunnittelevat hakea ESTA-järjestelmän kautta matkustuslupaa ilman tarkkoja matkasuunnitelmia, jos he haluavat matkustaa Yhdysvaltoihin lyhyellä varoitusajalla?
Vaaditaanko matkustuslupaa Visa Waiver -ohjelmaan osallistuvien maiden kansalaisilta, jos he ainoastaan kulkevat Yhdysvaltojen kautta matkalla toiseen maahan?
Voiko Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa matkustava henkilö, jolla on useampi kuin yksi passi, matkustaa Yhdysvaltoihin passilla, jota hän ei käyttänyt hakiessaan matkustuslupaa?authorization?
Jos Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa matkustava henkilö on saanut matkustusluvan ESTA-järjestelmän kautta, täytyykö hänen täyttää I-94W-lomake?
Miksi ESTA-järjestelmän kautta haettua lupaa vaaditaan Visa Waiver -ohjelman alaiseen Yhdysvaltoihin suuntautuvaan matkustamiseen?

Visa Waiver-ohjelma

Mitä Visa Waiver -ohjelma tarkoittaa?
Mitkä maat osallistuvat Visa Waiver -ohjelmaan?
Kuka voi hakea maahantulolupaa Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa?
Mitkä ovat passille asetetut vaatimukset Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa matkustaessa?
Koska minun on hankittava viisumi Yhdysvaltoihin matkustamiseksi?
Onko Visa Waiver -ohjelman käyttämisestä haittaa?
Mitä tapahtuu, jos Visa Waiver -hakija ei saa maahantulolupaa?
Mistä saan lisätietoja Visa Waiver -ohjelmasta?
Miksi ESTA-järjestelmän kautta haettua lupaa vaaditaan Visa Waiver -ohjelman alaiseen Yhdysvaltoihin suuntautuvaan matkustamiseen?
Eikö ESTA vastaa uusien kysymysten lisäämisen jälkeen sähköistä viisumia?

Matkustusluvan hakeminen

Kuinka haen matkustuslupaa Yhdysvaltoihin?
Voitteko antaa turvallisuuskysymyksiin liittyviä ohjeita?
Täytyykö matkustajien ottaa paperituloste matkustusluvasta mukaan lentokentälle?
Onko tämä verkkosivusto turvallinen ja luottamuksellinen?
Mitä teknisiä vaatimuksia tietokoneeni täytyy täyttää, jotta ESTA-järjestelmää voidaan käyttää Yhdysvaltain matkustuslupahakemuksen täyttämiseen?
Täytyykö matkustajan koskaan hakea uutta matkustuslupaa ESTA-järjestelmän kautta?
Matkustuslupani on voimassa Yhdysvaltoihin matkustettaessa, mutta se vanhenee ennen kuin poistun maasta. Pitääkö minun anoa uutta lupaa ennen matkaani?
Mitä jos minulla on kaksoiskansalaisuus, mutta ei-WMP-passini on vanhentunut tai minulla ei ole kyseisen maan passia?
Hylätäänkö ESTA-hakemukseni, jos jätän pakollisen kentän tyhjäksi?
Miksi tarvitsette tietoa työnantajastani?

Matkustusluvan päivittäminen

Mitä tietoja voin päivittää?
Mitä minun tulisi tehdä, jos passitietoni ovat muuttuneet?
Miten hakija voi korjata hakemuksessaan olevan virheen?
Miten hakija voi korjata virheen passin myöntämispäivässä tai passin vanhenemispäivässä täytettyään matkustuslupahakemuksen ESTA-järjestelmässä?
Entä jos haluan päivittää hakemusta, eikä minulla ole hakemuksen numeroa?

Matkustusluvan maksaminen

Onko matkustuslupa maksullinen?
Miten matkustuslupa maksetaan?
Voinko maksaa kahden tai useamman hakemuksen yhdellä maksulla?
Kuinka monta hakemusta voin jättää yhdellä maksulla?
Voinko jättää hakemuksen tai hakemuksia ja maksaa ne myöhemmin?
Ovatko maksamiseen käytetyt luottokorttitiedot turvassa?

Useamman hakemuksen prosessi

Jos suoritan maksun usean matkustuslupahakemuksen ryhmähakemukselle, saanko ESTA-tilan kaikille hakemuksille samanaikaisesti?
Miten teen ryhmähakemuksen?

ESTA-datan yksityisyys

Miten Yhdysvaltain valtio suojaa ESTA-tietojen yksityisyyttä ja pääsyä näihin tietoihin?
Miten kauan matkustuslupahakemusten tietoja säilytetään?
Luovuttaako Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) ESTA-tietoja muille?

Matkustuslupa evätty

Mitä matkustajan tulisi tehdä, jos hänelle ei myönnetä matkustuslupaa ESTA-järjestelmän kautta?
Pitäisikö matkustajan, jolle ei myönnetty matkustuslupaa ESTA-järjestelmän kautta, hakea uudelleen?
Miten matkustaja voi selvittää syyn matkustusluvan eväämiseen?
Jos matkustajalta evättiin lupa ja hänen täytyy matkustaa välittömästi, onko mahdollista saada kiireellinen viisumihaastatteluaika Yhdysvaltain suurlähetystöön tai konsulaattiin?

Vianmääritys

Entä jos haluan päivittää hakemusta, eikä minulla ole hakemuksen numeroa?
Mitä teknisiä vaatimuksia tietokoneeni täytyy täyttää, jotta ESTA-järjestelmää voidaan käyttää Yhdysvaltain matkustuslupahakemuksen täyttämiseen?
Ryhmäni on lukittu, enkä pääse hakemukseeni ryhmätunnuksella. Miten pääsen hakemukseeni?

 

 

Matkustuslupa

Mitä matkustuslupa tarkoittaa?

Matkustusturvallisuutta Yhdysvaltoihin Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa on parannettu muuttamalla viisumivapaan matkustamisen edellytyksiä. Visa Waiver -ohjelmaan osallistuvien maiden kansalaiset voivat edelleen matkustaa ilman viisumia, mutta heidän täytyy hankkia hyväksytty matkustuslupa ennen matkustamistaan Yhdysvaltoihin.

Matkustuslupaprosessi toimii seuraavanlaisesti:

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (the Department of Homeland Security) ja Yhdysvaltain tulli- ja rajaturvallisuuslaitos (the United States Customs and Border Protection) ovat luoneet turvallisen verkkosivuston, jolla sinä tai kolmas osapuoli voi täyttää sähköisen lomakkeen matkustusluvan hakemista varten. Annettuasi tarvittavat tausta-, matkustus- ja luottokorttitiedot tietoturvallisella verkkosivustolla, järjestelmä käsittelee hakemuksesi ja päättää, voitko matkustaa Yhdysvaltoihin Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa ilman viisumia. Järjestelmä antaa automaattisen vastauksen, ja ennen lentokoneeseen nousua lentoyhtiö tarkistaa matkustuslupasi voimassaolon sähköisesti Yhdysvaltain tulli- ja rajaturvallisuuslaitokselta.

Palaa sivun yläreunaan

 

Miksi viisumivapausohjelman puitteissa matkustavilta henkilöiltä on tarpeen kerätä aiempaa enemmän tietoa ESTA-järjestelmää varten?

9/11-iskujen jälkeen viisumivapausohjelma (VWP) on kehittynyt maahanmuuton aiheuttamien taloudellisten uhkien ehkäisemiseen keskittyvästä matkustamista helpottavasta ohjelmasta valvontaohjelmaksi, jonka tiukkojen turvallisuusvaatimusten tarkoituksena on estää terroristien ja muiden rikollisten toimijoiden maahanpääsy. VWP-matkustajien on täytynyt täyttää sähköinen matkustuslupalomake (Electronic System for Travel Authorization, ESTA) ennen Yhdysvaltoihin matkustamista Secure Travel and Counterterrorism Partnership Act of 2007 -lain (osa Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007 -lakia, joka tunnetaan myös "9/11 Act -lakina") (Pub. L. No. 110-53) voimaantulosta saakka. Muutoksen tavoitteena on parantaa yksittäisten VWP-maista saapuvien matkustajien valvontaa.

Yhdysvaltojen kotimaan turvallisuusviraston (DHS) on mukauduttava jatkuvasti muuttuviin uhkiin ja vaaroihin toimimalla joustavasti ja pysymällä ajan tasalla. DHS ei ole tehnyt merkittäviä muutoksia ESTA-hakemusten sisältöön niiden kuuden vuoden aikana, jotka ESTA-järjestelmä on toistaiseksi ollut käytössä, huolimatta siitä, että Yhdysvaltoihin kohdistuvat terrorismiin ja rikollisuuteen liittyvät uhat ovat muuttuneet huomattavasti. DHS:n näkemys on, että ESTA-hakemukseen lisätyt kentät parantavat sen kykyä valvoa matkustajia ja tunnistaa täsmällisesti ja tehokkaasti henkilöt, jotka ovat mahdollinen uhka Yhdysvaltojen turvallisuudelle.

Palaa sivun yläreunaan

 

Kenen täytyy hakea matkustuslupaa?

Kaikki matkustajat, jotka matkustavat ilman viisumia Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa, tarvitsevat hyväksytyn matkustusluvan ennen matkustamistaan Yhdysvaltoihin lento- tai meriteitse. Myös ilman omaa matkalippua matkustavat pikkulapset tarvitsevat hyväksytyn matkustusluvan, jos heillä ei ole viisumia Yhdysvaltoihin matkustamista varten. Kolmas osapuoli voi jättää hakemuksen Visa Waiver -matkustajan puolesta.

Palaa sivun yläreunaan

 

Takaako matkustuslupa pääsyn Yhdysvaltoihin?

Jos sähköinen matkustuslupahakemuksesi hyväksytään, hyväksyntä vahvistaa sinun olevan oikeutettu matkustamaan Yhdysvaltoihin Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa, mutta se ei takaa pääsyä Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltoihin saapuessasi maahantulopaikan tulli- ja rajaturvallisuusviranomainen haastattelee sinut ja voi tehdä päätöksen, jonka mukaan et voi saapua maahan Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa tai jostain Yhdysvaltain lakiin perustuvasta syystä.

Palaa sivun yläreunaan

 

Onko matkustuslupa viisumi?

Ei, hyväksytty matkustuslupa ei ole viisumi. Se ei täytä lain tai säännösten edellyttämiä vaatimuksia, jotta sitä voitaisiin käyttää viisumin sijaan, kun viisumia tarvitaan Yhdysvaltain lain mukaan. Henkilöt, joilla on voimassa oleva viisumi, voivat edelleen matkustaa Yhdysvaltoihin kyseisellä viisumilla siinä tarkoituksessa, johon viisumi myönnettiin. Henkilöiden, jotka matkustavat voimassa olevilla viisumeilla, ei tarvitse hakea matkustuslupaa.

Palaa sivun yläreunaan

 

Kuinka kauan matkustuslupani on voimassa?

Mikäli sitä ei peruuteta, matkustuslupa on voimassa kaksi vuotta myöntämispäivästä tai kunnes passisi vanhenee, mikäli näin tapahtuu ennen kahden vuoden määräaikaa. Matkustuslupa myönnetty -näkymä näyttää matkustuslupasi vanhenemispäivämäärän.

Palaa sivun yläreunaan

 

Koska minun tulisi hakea matkustuslupaa?

Hakemuksen voi jättää koska tahansa ennen Yhdysvaltoihin matkustamista. Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) suosittelee, että matkustuslupahakemukset jätetään vähintään 72 tuntia ennen matkustamista. Mikäli sitä ei peruuteta, matkustuslupa on voimassa kaksi vuotta myöntämispäivästä tai kunnes passisi vanhenee, mikäli näin tapahtuu ennen kahden vuoden määräaikaa.

Palaa sivun yläreunaan

 

Voivatko matkaa suunnittelevat hakea ESTA-järjestelmän kautta matkustuslupaa ilman tarkkoja matkasuunnitelmia, jos he haluavat matkustaa Yhdysvaltoihin lyhyellä varoitusajalla?

Kyllä. Tarkkojen matkasuunnitelmien ilmoittaminen hakemuksessa ei ole pakollista.

Palaa sivun yläreunaan

 

Vaaditaanko matkustuslupaa Visa Waiver -ohjelmaan osallistuvien maiden kansalaisilta, jos he ainoastaan kulkevat Yhdysvaltojen kautta matkalla toiseen maahan?

Viisumivapausohjelmaan osallistuvien maiden kansalaiset tarvitsevat joko matkustusluvan tai viisumin Yhdysvaltojen kautta matkustamiseen. Jos matkustajan aikomuksena on ainoastaan matkustaa Yhdysvaltojen kautta matkalla johonkin toiseen maahan, hänen tulee matkustuslupahakemusta täyttäessään vastata "Kyllä" kysymykseen "Tapahtuuko vierailusi Yhdysvaltoihin matkalla johonkin toiseen maahan?".

Palaa sivun yläreunaan

 

Voiko Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa matkustava henkilö, jolla on useampi kuin yksi passi, matkustaa Yhdysvaltoihin passilla, jota hän ei käyttänyt hakiessaan matkustuslupaa?

Ei. Matkustajalla on oltava ennen matkustamistaan Yhdysvaltoihin hyväksytty matkustuslupa sille passille, jota hän aikoo käyttää. Jos matkustaja saa uuden passin, hänen on lähetettävä uusi matkustuslupahakemus ESTA-järjestelmässä koskien uutta passia. Jokaisesta lähetetystä hakemuksesta peritään käsittelymaksu.

Palaa sivun yläreunaan

 

Jos Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa matkustava henkilö on saanut matkustusluvan ESTA-järjestelmän kautta, täytyykö hänen täyttää I-94W-lomake?

ESTA-ohjelman käyttöönoton vuoksi Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) saattoi luopua vaatimuksesta, jonka mukaan Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa matkustavien täytyi täyttää I-94W-lomake, ennen kuin heille annettiin maahantulolupa Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain tulli- ja rajaturvallisuuslaitos on siirtynyt paperittomaan käsittelyyn niiden ilma- tai meriteitse saapuvien Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa matkustavien osalta, jotka ovat saaneet matkustusluvan. Useimmat liikennöitsijät pystyvät nyt vastaanottamaan ja vahvistamaan viestejä liittyen matkustajan ESTA-tilaan osana matkustajan boarding-tilaa. Yhdysvaltoihin Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa saapuville matkustajille, joilla on hyväksytty matkustuslupa, ei enää anneta vihreää I-94W-lähtölipuketta passiin.

Palaa sivun yläreunaan

 

Miksi ESTA-järjestelmän kautta haettua lupaa vaaditaan Visa Waiver -ohjelman alaiseen Yhdysvaltoihin suuntautuvaan matkustamiseen?

“Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007” (9/11 Act) -asiakirja muutti maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lain (Immigration and Nationality Act, INA) pykälää 217 edellyttäen, että Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) toteuttaa sähköisen matkustuslupahakemusjärjestelmän ja muita toimenpiteitä Visa Waiver -ohjelman turvallisuuden parantamiseksi. ESTA parantaa turvallisuutta siten, että Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) voi päättää ennen matkaa, onko henkilö oikeutettu matkustamaan Yhdysvaltoihin Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa, ja aiheuttaako matka lainvalvonta- tai turvallisuusriskin.

Palaa sivun yläreunaan

 

Visa Waiver-ohjelma

Mitä Visa Waiver -ohjelma tarkoittaa?

Visa Waiver -ohjelma mahdollistaa tiettyjen maiden kansalaisten matkustamisen Yhdysvaltoihin työ- tai lomamatkalle korkeintaan 90 päivän ajaksi ilman viisumia. Matkustajat, jotka hyväksytään Visa Waiver -ohjelmaan, luovuttavat oikeutensa valittaa päätöksestä, kuten on selostettu Oikeuksien luovutus -osiossa hakunäyttöruudulla. Katso lisätietoja osiosta Kuka voi hakea maahantulolupaa Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa? .

Lisätietoja saatavilla seuraavista lähteistä:§ 217 Immigration and Nationality Act, 8 United StatesC.§ 1187, sekä 8 C.F.R. § 217.

Palaa sivun yläreunaan

 

Mitkä maat osallistuvat Visa Waiver -ohjelmaan?
Andorra
Australia
Itävalta
Belgia
Brunei
Chile
Tsekin Tasavalta
Tanska
Eesti
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Islanti
Irlanti
Italia
Japani
Latvia  
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg
Monaco
Alankomaat
Uusi Seelanti
Norja
Portugali
Maltan Tasavalta
San Marino
Singapore
Slovakia
Slovenia
Etelä-Korea
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Taiwan[1]
YK

Palaa sivun yläreunaan

 

Kuka voi hakea maahantulolupaa Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa?

Voit hakea maahantulolupaa Visa Waiver –ohjelman alaisuudessa, jos:

Andorra
Australia
Itävalta
Belgia
Brunei
Chile
Tsekin Tasavalta
Tanska
Eesti
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Islanti
Irlanti
Italia
Japani
Latvia  
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg
Monaco
Alankomaat
Uusi Seelanti
Norja
Portugali
Maltan Tasavalta
San Marino
Singapore
Slovakia
Slovenia
Etelä-Korea
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Taiwan[1]
YK

Palaa sivun yläreunaan

 

Mitkä ovat passille asetetut vaatimukset Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa matkustaessa?

Visa Waiver -ohjelman vaatimukset ovat:

POIKKEUS: Jotta Iso-Britannian passin esittävä henkilö olisi oikeutettu matkustamaan Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa, tulee hänellä olla rajoittamaton oikeus vakinaiseen oleskeluun Englannissa, Skotlannissa, Walesissa, Pohjois-Irlannissa, Kanaalisaarilla ja Mansaarilla

POIKKEUS: Slovenian kansalaiset voivat käyttää maahantuloon Visa Waiver -ohjelman (VWP) alaisuudessa ainoastaan punakantista Slovenian passia.

POIKKEUS: Effective July 1, 2009, 1.7.2009 alkaen Visa Waiver -ohjelmaan kuuluvien maiden hätä- ja väliaikaisten passien tulee olla biometrisiä passeja.

Palaa sivun yläreunaan

 

Koska minun on hankittava viisumi Yhdysvaltoihin matkustamiseksi?

Palaa sivun yläreunaan

 

Onko Visa Waiver -ohjelman käyttämisestä haittaa?

Ennen kuin käytät Visa Waiver -ohjelmaa, ota huomioon seuraavat ehdot ja harkitse huolellisesti eri vaihtoehtoja:

Palaa sivun yläreunaan

 

Mitä tapahtuu, jos Visa Waiver -hakija ei saa maahantulolupaa?

Yhdysvaltain maahantulolupaa Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa hakevat matkustajat, joilta lupa evätään, palautetaan kotimaahansa tai kolmanteen maahan, johon heillä on paluulippu, sen liikennöitsijän aluksella, jolla matkustaja saapui Yhdysvaltoihin.

Palaa sivun yläreunaan

 

Mistä saan lisätietoja Visa Waiver -ohjelmasta?

http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

www.travel.state.gov

Palaa sivun yläreunaan

 

Miksi ESTA-järjestelmän kautta haettua lupaa vaaditaan Visa Waiver -ohjelman alaiseen Yhdysvaltoihin suuntautuvaan matkustamiseen?

“Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007” (9/11 Act) -asiakirja muutti maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lain (Immigration and Nationality Act, INA) pykälää 217 edellyttäen, että Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) toteuttaa sähköisen matkustuslupahakemusjärjestelmän ja muita toimenpiteitä Visa Waiver -ohjelman turvallisuuden parantamiseksi. ESTA parantaa turvallisuutta siten, että Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) voi päättää ennen matkaa, onko henkilö oikeutettu matkustamaan Yhdysvaltoihin Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa, ja aiheuttaako matka lainvalvonta- tai turvallisuusriskin.

Palaa sivun yläreunaan

 

Eikö ESTA vastaa uusien kysymysten lisäämisen jälkeen sähköistä viisumia?

Ei. Turistiviisumeja (B1/B2) koskevista vaatimuksista on säädetty eri laissa, ja ne ovat huomattavasti tiukemmat ja monimutkaisemmat kuin ESTA-vaatimukset. B1/B2-viisumia hakevien matkustajien on yleensä käytävä haastattelussa Yhdysvaltojen konsulaatissa, lähetettävä biometriset tietonsa ennen matkustamista ja annettava lisäksi ylimääräisiä biometrisia tietoja, joita ei vaadita ESTA-matkustuslupahakemukseen. Nämä vaatimukset eivät koske VWP-matkustajia, eivätkä uudet ESTA-kysymykset muuta tätä tilannetta.

Palaa sivun yläreunaan

 

Matkustusluvan hakeminen

Kuinka haen matkustuslupaa Yhdysvaltoihin?

Vaihe 1: Täytä hakemuksesi

Syötä kaikki vaaditut tiedot. Sinua pyydetään antamaan seuraavat tiedot: perushenkilötiedot; viisumivapauteen oikeuttavan ja mahdollisten muiden passien tiedot; nykyinen tai edellinen työnantaja; osoite ja yhteyshenkilö Yhdysvalloissa; yhteyshenkilö, johon voidaan ottaa yhteyttä hätätilanteessa; luottokortin tiedot. Sinua pyydetään lisäksi vastaamaan kahdeksaan turvallisuuskysymykseen. Jokaisella matkustajalla iästä riippumatta tulee olla voimassaoleva matkustuslupa tai viisumi ennen Yhdysvaltoihin matkustamista.

Vaihe 2: Lähetä hakemus

Tarkista, että annetut tiedot ovat oikein. Voit palata hakemukseen tekemään korjauksia painamallaEdellinen -painiketta.

Vaihe 3: Ota hakemusnumerosi talteen

Lähetettyäsi hakemuksen järjestelmä antaa sinulle hakemusnumeron. Tallenna tämä numero huolellisesti. Voit tarkistaa hakemuksesi käsittelyvaiheen tai tehdä siihen muutoksia antamalla hakemuksen numeron, passin numeron ja syntymäajan.

Vaihe 4: Maksun suorittaminen

Anna luottokorttitiedot vuoden 2009 Travel Promotion Act -säännökseen liittyvien maksujen suorittamista varten.

Vaihe 5: Katso hakemuksesi tilaa

Useimmissa tapauksissa ESTA (Electronic System for Travel Authorization, sähköinen matkustuslupajärjestelmä) käsittelee hakemuksesi ja antaa päätöksen välittömästi. Tapauksissa, joissa sähköisen matkustuslupahakemuksen käsittelyyn tarvitaan lisäaikaa, vastaus lähetetään yleensä 72 tunnin sisällä. Jos lupahakemustasi ei ratkaista heti, saat tietoa hakemuksen käsittelyvaiheen tarkistamista varten. Sähköiseen matkustuslupahakemukseen on kolme mahdollista vastausta:

Palaa sivun yläreunaan

 

Voitteko antaa turvallisuuskysymyksiin liittyviä ohjeita?

Ohjeita on saatavilla "Koskeeko mikään seuraavista sinua?"-kysymyksiin, joiden merkitys voi olla epäselvä:

Kenttä

Kuvaus

Onko sinulla jokin fyysinen tai psyykkinen sairaus; käytätkö huumausaineita tai oletko huumeriippuvainen; kärsitkö tällä hetkellä jostakin alla luetelluista tartuntataudeista:

 • Pehmeä sankkeri
 • Tippuri
 • Granuloma Inguinale
 • Tarttuva lepra
 • Lymphogranuloma venereum
 • Tarttuva kuppa
 • Aktiivinen tuberkuloosi

Tartuntataudit

Yhdysvaltojen laissa yleisvaarallisiksi tartuntataudeiksi määriteltyjä ovat seuraavat sairaudet:

 • Pehmeä sankkeri
 • Tippuri
 • Granuloma inguinale
 • Tarttuva lepra
 • Lymphogranuloma venereum
 • Tarttuva kuppa
 • Aktiivinen tuberkuloosi

Fyysiset tai psyykkiset sairaudet

Vastaa fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia koskevaan kysymykseen ”Kyllä”, jos:

(a) Kärsit tällä hetkellä fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta, johon liittyvät oireet tai käytös voivat aiheuttaa vaaran omaisuudelle tai omallesi tai muiden ihmisten turvallisuudelle tai hyvinvoinnille; tai

(b) Olet kärsinyt joskus fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta, johon liittyi oireita tai käytöstä, joka aiheutti vaaran omaisuudelle tai omallesi tai muiden ihmisten turvallisuudelle tai hyvinvoinnille ja joka saattaa toistua tai johtaa muuhun haitalliseen käytökseen. Vastaa ”Ei”, jos:

(a) Et kärsi tällä hetkellä fyysisistä tai psyykkisistä sairauksista; tai

(b) Kärsit tällä hetkellä tai olet kärsinyt joskus fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta, johon ei liity oireita tai käytöstä, joka voisi aiheuttaa vaaran omaisuudelle tai omallesi tai muiden ihmisten turvallisuudelle tai hyvinvoinnille; tai

(c) Kärsit tällä hetkellä fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta, johon liittyy tiettyjä oireita tai käytöstä, mutta ne eivät ole aiheuttaneet aiemmin vaaraa omaisuudelle tai omallesi tai muiden ihmisten turvallisuudelle tai hyvinvoinnille, eikä niistä tulee olemaan vaaraa tulevaisuudessa; tai

(d) Olet kärsinyt joskus fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta, johon liittyi oireita tai käytöstä, joka aiheutti vaaran omaisuudelle tai omallesi tai muiden turvallisuudelle tai hyvinvoinnille, mutta on erittäin epätodennäköistä, että nämä oireet toistuvat.

Huumausaineiden käyttö ja huumeriippuvuus

Yhdysvaltojen lain mukaan henkilöiden, jotka käyttävät huumausaineita tai ovat huumeriippuvaisia, pääsy maahan voidaan evätä.

Katso tarkemmat tiedot § Immigration and Nationality Act -lain kohdasta 212(a)(1)(A), 8 U.S.C. § ja Code Of Federal Regulations -säädösten vastaavasta kohdasta 1182(a)(1)(A).

Onko sinut joskus pidätetty tai tuomittu rikoksesta, joka johti vakaviin omaisuusvahinkoihin tai muihin ihmisiin tai viranomaisiin kohdistuneisiin henkilövahinkoihin?

JA

Oletko joskus rikkonut laittomien huumausaineiden hallussapitoon, käyttöön tai jakeluun liittyviä lakeja?

Tämä kysymys liittyy rikoksiin, joiden katsotaan rikkovan yleisiä moraalisia normeja (”crimes involving moral turpitude”) – Tällaisiin rikoksiin liittyy yleensä tekoja, jotka katsotaan yleisesti tuomittaviksi ja jotka ovat yleisesti hyväksyttyjen moraalisääntöjen ja käytöksen vastaisia. Tietyt seikat, kuten tekijän ikä rikoksen suoritushetkellä, saattavat vaikuttaa siihen, katsotaanko jokin rikos tähän ryhmään kuuluvaksi Immigration and Nationality Act -lakia sovellettaessa.

Katso tarkemmat tiedot § Immigration and Nationality Act -lain kohdasta 212(a)(2), 8 U.S.C. § Immigration and Nationality Act -lain kohdasta 101(a)(43), 8 U.S.C. § sekä Code of Federal Regulations -säädösten vastaavasta kohdasta 1101(a)(43).

Palaa sivun yläreunaan

 

Täytyykö matkustajien ottaa paperituloste matkustusluvasta mukaan lentokentälle?

Ei.Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos pystyy ilmoittamaan matkustajan ESTA-tilan liikennöitsijöille. Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) suosittelee kuitenkin tulostamaan matkustuslupahakemukseen annetun vastauksen, jotta matkustajalla on tallessa matkustuslupahakemuksen numero ja vahvistus ESTA-tilasta.

Palaa sivun yläreunaan

 

Onko tämä verkkosivusto turvallinen ja luottamuksellinen?

Kyllä. Tämä verkkosivusto on Yhdysvaltain hallituksen hallinnoima ja käyttää tietoteknologiaa estämään luvattoman pääsyn antamiisi ja katselemiisi tietoihin. Tämän lisäksi verkkosivusto toimii Yhdysvaltain yksityisyyssuojalain mukaisten sääntöjen ja asetusten sekä tämän Privacy Statement mukaisesti, jotta antamiesi tietojen luottamuksellisuus voidaan taata.

Palaa sivun yläreunaan

 

Mitä teknisiä vaatimuksia tietokoneeni täytyy täyttää, jotta ESTA-järjestelmää voidaan käyttää Yhdysvaltain matkustuslupahakemuksen täyttämiseen?

Tietokonejärjestelmän vähimmäisvaatimuksia ovat:

Palaa sivun yläreunaan

 

Täytyykö matkustajan koskaan hakea uutta matkustuslupaa ESTA-järjestelmän kautta?

Kyllä, saattaa olla tilanteita, jolloin täytyy hakea uutta matkustuslupaa ESTA-järjestelmästä. Uutta matkustuslupaa saatetaan edellyttää seuraavissa tilanteissa:

Matkustusluvat myönnetään tyypillisesti kahden vuoden ajaksi tai kunnes hakijan passi vanhenee, riippuen siitä, kumpi on aiemmin. ESTA ilmoittaa voimassaoloajan hakemuksen hyväksymisen yhteydessä. Näin ollen matkustajan on haettava uutta matkustuslupaa, kun aiempi ESTA-lupa tai hakijan passi vanhenee. Jokaisesta lähetetystä hakemuksesta peritään maksu.

Palaa sivun yläreunaan

 

Matkustuslupani on voimassa Yhdysvaltoihin matkustettaessa, mutta se vanhenee ennen kuin poistun maasta. Pitääkö minun anoa uutta lupaa ennen matkaani?

Ei. ESTA-matkustuslupien on oltava voimassa ainoastaan Yhdysvaltoihin saapuessa.

Palaa sivun yläreunaan

 

Mitä jos minulla on kaksoiskansalaisuus, mutta ei-WMP-passini on vanhentunut tai minulla ei ole kyseisen maan passia?

Jos sinulla on muita passeja, syötä viimeisimmän passisi tiedot, vaikka sen voimassaolo olisikin päättynyt. Jos sinulla on kaksoiskansalaisuus, mutta sinulla ei ole toisen maan passia, valitse maa pudotusvalikosta ja jätä Passin numero -kenttä tyhjäksi.

Palaa sivun yläreunaan

 

Hylätäänkö ESTA-hakemukseni, jos jätän pakollisen kentän tyhjäksi?

Kaikki pakolliset kentät tulee täyttää. Jos syötät virheellisiä tietoja, tämä ei johda automaattiseen hylkäykseen mutta saattaa vaatia hakemuksen käsittelyä manuaalisesti (joka vaatii lisäaikaa) ennen kuin CBP ilmoittaa sinulle hakemuksen hyväksynnästä tai hylkäyksestä.

Palaa sivun yläreunaan

 

Miksi tarvitsette tietoa työnantajastani?

Immigration and Nationality Act -lain kohdan 214b mukaan kaikkien Yhdysvaltoihin pyrkivien on osoitettava, että he eivät aio jäädä maahan ja että he ovat oikeutettuja saapumaan maahan vierailijoina tai ei-maahanmuuttajina. Työtä ja toimeentuloa koskevat tiedot auttavat osoittamaan, että täytät nämä laissa asetetut vaatimukset.

Palaa sivun yläreunaan

 

Matkustusluvan päivittäminen

Mitä tietoja voin päivittää?

Ennen sähköisen matkustuslupahakemuksen ja maksutietojen lähettämistä voit tarvittaessa muokata hakemuksen kaikkia muita kenttiä paitsi passin numeroa ja passin myöntänyttä maata. Kun olet täyttänyt hakemuksen ja lähettänyt sen maksutietoineen voit edelleen muokata seuraavia kenttiä:

Palaa sivun yläreunaan

 

Mitä minun tulisi tehdä, jos passitietoni ovat muuttuneet?

Jos hankit uuden passin tai passitietosi ovat muuttuneet, sinun täytyy hakea uutta matkustuslupaa ja maksaa siitä perittävät maksut. Tarkista osiosta Mitä tietoja voin päivittää? tiedot, joita voit muuttaa lupahakemuksen jättämisen jälkeen hakematta uutta lupaa.

Palaa sivun yläreunaan

 

Miten hakija voi korjata hakemuksessaan olevan virheen?

Hakijat voivat tarkistaa tietonsa ja korjata niitä sivustolla ennen hakemuksen lähettämistä, muun muassa vahvistaa passin numeron. Ennen kuin hakemus on lähetetty vaadittujen maksutietojen kera, kaikkia tietokenttiä voidaan korjata, paitsi passin numeroa ja passin myöntänyttä maata. Jos hakija tekee virheen passi- tai taustatiedoissaan, hänen täytyy lähettää uusi hakemus. Jokaisesta lähetetystä hakemuksesta peritään maksu. Kaikki muut virheet voi korjata tai päivittää päivitystoiminnon avulla. Jos matkustaja teki virheen vastatessaan kelpoisuutta koskeviin kysymyksiin, katso kohta Napsauta tästä, mikäli sinulla on kysyttävää tästä hakemuksesta, joka löytyy kunkin sivun lopusta.

Palaa sivun yläreunaan

 

Miten hakija voi korjata virheen passin myöntämispäivässä tai passin vanhenemispäivässä täytettyään matkustuslupahakemuksen ESTA-järjestelmässä?

Hakija voi päivittää passin myöntämis- tai vanhenemispäivän niin kauan, kuin hakemusta ei ole vielä maksettu. Jos hakija antaa väärän passin myöntämis- tai vanhenemispäivän ja on jo suorittanut ESTA-hakemuksen maksun, hänen on tehtävä uusi matkustuslupahakemus. Jokaisesta lähetetystä hakemuksesta peritään maksu. Edellinen hakemus peruutetaan.

Palaa sivun yläreunaan

 

Entä jos haluan päivittää hakemusta, eikä minulla ole hakemuksen numeroa?

Tervetuloa-sivulla valitse ""Hae hakemus" " kohdasta ""Hae aiemmin lähettämäsi matkustuslupa Yhdysvaltoihin yhdelle tai useammalle henkilölle". ".  Valitse seuraavalla kuvaruudulla sopiva painike yhden hakemuksen tai hakemusryhmän hakemiseksi.

Hae yksi hakemus

1. Kirjoita passin numero ja syntymäaika.
2. Jos tiedät hakemuksen numeron, kirjoita se. Jos et tiedä hakemuksen numeroa, kirjoita sukunimi, etunimi ja passin julkaisumaa.
3. Klikkaa Jatkahakemukseen.

Hae hakemusryhmä

1. Tarvitset seuraavat hakijan* tiedot hakemusryhmän hakemiseen: Ryhmätunnus, hakijan sukunimi, hakijan etunimi, hakijan syntymäaika ja hakijan sähköpostiosoite.
2. Jos sinulla ei ole ryhmätunnusta, valitse linkki “En tiedä ryhmätunnusta” ja se lähetetään ryhmän perustamisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.
3. Kirjoita pyydetyt tiedot.
4. Klikkaa Jatka hakemusryhmiin.

*Hakija - Henkilö, joka lähetti hakemuksen matkustajien ryhmälle.

** Voit myös tarkistaa ryhmässä olevan yksittäisen hakemuksen tiedot napsauttamalla 'Hae hakemus' -painiketta Hae hakemus -sivulla.

Palaa sivun yläreunaan

 

Matkustusluvan maksaminen

Onko matkustuslupa maksullinen?

Kyllä.Vuoden 2009 Travel Promotion Act -säännökseen liittyy maksu, joka koostuu kahdesta osasta:

Yhdysvaltain tulli- ja rajaturvallisuuslaitos ei ole vastuussa mistään muista maksuista, joita käyttämäsi luottokorttiyhtiö saattaa veloittaa maksutapahtumasta.

Palaa sivun yläreunaan

 

Miten matkustuslupa maksetaan?

Kaikki sähköisiin matkustuslupa-hakemuksiin liittyvät maksut tulee suorittaa luottokortilla. ESTA-järjestelmä hyväksyy tällä hetkellä ainoastaan seuraavat luottokortit: MasterCard, VISA, American Express ja Discover (JCB, Diners Club). Hakemus ei siirry käsiteltäväksi ennen kuin kaikki maksutiedot on toimitettu.

Palaa sivun yläreunaan

 

Voinko maksaa kahden tai useamman hakemun yhdellä maksulla?

Kyllä. Järjestelmä sallii kaksi tai useampia henkilöitä sisältävän ryhmän hakemusten maksun yhdellä kertaa. Ryhmään kuuluvien henkilöiden ei tarvitse matkustaa yhdessä.

Palaa sivun yläreunaan

 

Kuinka monta hakemusta voin jättää yhdellä maksulla?

Voit maksaa yhdellä kertaa enintään 50 hakemusta. Ryhmään kuuluvien henkilöiden ei tarvitse matkustaa yhdessä.

Palaa sivun yläreunaan

 

Voinko jättää hakemuksen tai hakemusryhmän ja suorittaa maksun myöhemmin?

Yhden hakemuksen maksu:

Kyllä. Yhden hakemuksen käsittelymaksu tulee suorittaa 7 päivän sisällä hakemuksen jättämisestä. Maksamaton hakemus poistuu käytöstä 7 päivän kuluttua, jonka jälkeen sinun on lähetettävä uusi hakemus.

Useamman hakemuksen maksu:

Kyllä. Kahden tai useamman hakemuksen ryhmähakemuksen käsittelymaksu tulee suorittaa 7 päivän sisällä viimeisen hakemuksen jättämisestä Maksamaton ryhmä ja ryhmätunnus poistuu käytöstä seitsemän päivän kuluttua, jonka jälkeen hakijan on lähetettävä uusi hakemus.

Palaa sivun yläreunaan

 

Ovatko maksamiseen käytetyt luottokorttitiedot turvassa?

Kyllä. Luottokorttitietojasi ei säilytetä ESTA-järjestelmässä sen jälkeen, kun maksutapahtuma on käsitelty.

Palaa sivun yläreunaan

 

Useamman hakemuksen prosessi

Jos suoritan maksun usean matkustuslupahakemuksen ryhmähakemukselle, saanko ESTA-tilan kaikille hakemuksille samanaikaisesti?

Kyllä.  Maksun summa ilmestyy, kun kaikilla hakemuksilla on ““Lupa hyväksytty” ” tai ““Matka ei valtuutettu” ”.   tila. Jos jokin hakemus ryhmässä palaa “Lupa ratkaisematon”, tilaan, maksun määrä pidätetään, kunnes kaikki hakemukset ryhmässä on hyväksytty tai evätty.    

Palaa sivun yläreunaan

 

Miten teen ryhmähakemuksen?

Ennen kuin maksat hakemuksesi, voit valita "Lisää uusi hakemus" tai “Lisää ei-maksettu hakemus”.  Hakiessasi ESTA-lupaa matkustajaryhmälle, tarvitset hakijan seuraavat tiedot, joka tässä tapauksessa on ryhmän yhteyshenkilö.

Maksun maksavan järjestön nimi voidaan myös kirjoittaa, mutta se on valinnainen.

Palaa sivun yläreunaan

 

ESTA-datan yksityisyys

Miten Yhdysvaltain valtio suojaa ESTA-tietojen yksityisyyttä ja pääsyä näihin tietoihin?

Hakijoiden ESTA-verkkosivuston kautta lähettämiä tietoja koskevat samat tiukat tietosuojamääräykset ja -tarkistukset, joita on otettu käyttöön vastaavien matkustajien seulontaohjelmien kohdalla. Pääsy tällaisiin tietoihin on rajoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, joilla on ammattinsa puolesta tarve käyttää niitä.

Palaa sivun yläreunaan

 

Miten kauan matkustuslupahakemusten tietoja säilytetään?

ESTA-hakemuksen tiedot pysyvät aktiivisina sen ajan, kun hyväksytty ESTA-lupa on voimassa, eli yleensä kaksi vuotta tai kunnes matkustajan passi vanhenee, riippuen siitä, kumpi on aiemmin. Tämän jälkeen Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) säilyttää näitä tietoja vielä yhden vuoden ajan, jonka jälkeen ne arkistoidaan kahdentoista vuoden ajaksi, jotta niihin voidaan tarvittaessa palata lainvalvontaan tai kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä tarkoituksissa tai tutkinnallisista syistä. Kun tiedot on arkistoitu, entistäkin harvemmat virkailijat pääsevät käyttämään tietoja. Tietojen säilyttäminen on Yhdysvaltain kongressin Yhdysvaltain tulli- ja rajaturvallisuuslaitokselle antamien rajatarkastusvaltuuksien ja rajaturvallisuustehtävän mukaista. Tiedot, jotka liittyvät aktiivisiin lainvalvonnan varoitusrekistereihin, Yhdysvaltain tulli- ja rajaturvallisuuslaitoksen valvontatoimenpiteisiin ja/tai tutkintoihin tai tapauksiin, mukaan lukien evättyihin ESTA-hakemuksiin, pysyvät saatavilla niin kauan kuin niihin liittyvät lainvalvontatoimenpiteet jatkuvat.

Kun Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) siirtyy paperittomaan I-94W-lomakkeeseen, ESTA-hakemuksen tiedot korvaavat ne tiedot, joita kerätään paperisella I-94W-lomakkeella. Niissä tapauksissa, joissa ESTA-hakemuksen tietoja käytetään paperisen I-94W-lomakkeen sijaan, ESTA-hakemuksen tietoja säilytetään I-94W-lomakkeen säilytysajan mukaisesti eli 75 vuotta.

Palaa sivun yläreunaan

 

Luovuttaako Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) ESTA-tietoja muille?

ESTA-järjestelmän kautta kerättyjä ja säilytettyjä tietoja voidaan käyttää Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitoksen (DHS) muilla osa-alueilla osa-alueen tehtävän mukaisesti tiedontarpeen perusteella.

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitoksen (DHS) ja Yhdysvaltain ulkoministeriön (DOS) tämänhetkisten sopimusten mukaan ESTA-hakemuksessa annettuja tietoja voidaan luovuttaa Yhdysvaltain ulkoministeriön konsulivirkamiehille helpottamaan päätöstä siitä, pitäisikö hakijalle myöntää viisumi, kun matkustuslupahakemus on evätty.

Tietoja voidaan luovuttaa asianmukaisille liittovaltion, osavaltion, paikallishallinnon, heimohallinnon ja ulkomaiden virastoille sekä hallitustenvälisille organisaatioille, jotka ovat vastuussa lain, säännön, säännöksen, määräyksen tai luvan rikkomisen tutkinnasta, syytteeseen asettamisesta tällaisesta rikkomuksesta tai lain, säännön, säännöksen, määräyksen tai luvan vahvistamisesta tai täytäntöönpanosta. Tietoja voidaan luovuttaa myös silloin, kun Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) voi kohtuudella katsoa, että tällaisesta käytöstä on hyötyä terrorismin vastaisissa ponnisteluissa tai tiedustelutietojen keräämisessä liittyen kansalliseen tai kansainväliseen turvallisuuteen tai ylikansalliseen rikollisuuteen. Kaikki tietojen luovuttaminen suoritetaan Privacy Act System of Records Notice -tiedonannon mukaisesti, joka julkaistiin Yhdysvaltain virallisessa julkaisussa (Federal Register) 10. kesäkuuta 2008, ja joka on saatavilla Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitoksen (DHS) verkkosivustosta.

Vaikka liikennöitsijät eivät saa matkustajien Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitokselle (DHS) antamia ESTA-hakemustietoja, ne saavat vahvistuksen matkustajan ESTA-tilasta Advance Passenger Information System (APIS) kautta, josta ilmenee, tarvitaanko ESTA-lupaa ja onko sitä myönnetty.

Palaa sivun yläreunaan

 

Matkustuslupa evätty

Mitä matkustajan tulisi tehdä, jos hänelle ei myönnetä matkustuslupaa ESTA-järjestelmän kautta?

Jos jätettyäsi hakemuksen saat vastaukseksi "Matkustuslupa evätty", mutta haluat edelleen matkustaa suunnitelmiesi mukaan, ole hyvä ja tutustu Yhdysvaltain ulkoministeriön verkkosivustoon osoitteessa www.travel.state.gov saadaksesi lisätietoa viisumin hakemisesta. Matkustusluvan epääminen estää vain matkustamisen Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa eikä se määritä mahdollisuuksia Yhdysvaltain viisumin saamiseen. Siinä tapauksessa, ettei matkustuslupahakemustasi hyväksytä, ESTA:n tekemästä päätöksestä ei voi valittaa oikeuteen.

Palaa sivun yläreunaan

 

Pitäisikö matkustajan, jolle ei myönnetty matkustuslupaa ESTA-järjestelmän kautta, hakea uudelleen?

Jos matkustajan ESTA-hakemus on hylätty ja matkustajan olosuhteet eivät ole muuttuneet myös uusi hakemus tulee hylätyksi. Matkustaja, joka ei ole oikeutettu ESTA-luvalle ei myös ole oikeutettu matkustamaan Visa Waiver-ohjelman puitteissa ja hänen tulisi hakea ei-siirtolaisen viisumia Yhdysvaltain Suurlähetystössä tai Konsulaatissa. Hakeminen uudelleen väärillä tiedoilla tarkoituksena saada matkustuslupa aiheuttaa sen, että matkustajalta evätään pysyvästi oikeus matkustaa Yhdysvaltoihin Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa.

Palaa sivun yläreunaan

 

Miten matkustaja voi selvittää syyn matkustusluvan epäämiseen?

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitos (DHS) on suunnitellut ESTA-ohjelman huolellisesti varmistaakseen, että matkustuslupa evätään ainoastaan niiltä henkilöiltä, jotka eivät ole oikeutettuja matkustamaan Yhdysvaltoihin Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa, tai niiltä, joiden matkustaminen aiheuttaisi lainvalvonta- tai turvallisuusriskin. Vaikka ESTA-järjestelmän verkkosivustossa on linkki Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitoksen (DHS) Travel Redress Inquiry Program (TRIP) -ohjelman verkkosivustoon, ei ole mitään takeita siitä, että oikaisupyyntö Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuslaitoksen TRIP-ohjelman kautta ratkaisee Visa Waiver -ohjelmaan kelpaamattomuuden, joka aiheutti hakijan ESTA-hakemuksen epäämisen.

Pyydämme huomioimaan, että suurlähetystöt ja konsulaatit eivät pysty antamaan tietoja ESTA-lupien epäämisestä tai ratkaisemaan ongelmaa, joka aiheutti ESTA-luvan epäämisen. Suurlähetystöt ja konsulaatit pystyvät käsittelemään hakemuksen ei-pysyvästi muuttavan henkilön viisumia varten, jonka myöntäminen on ainoa tapa, jolla matkustaja, jonka ESTA-hakemus on evätty, voi saada luvan matkustaa Yhdysvaltoihin.

Palaa sivun yläreunaan

 

Jos matkustajalta evättiin lupa ja hänen täytyy matkustaa välittömästi, onko mahdollista saada kiireellinen viisumihaastatteluaika Yhdysvaltain suurlähetystöön tai konsulaattiin?

Yhdysvaltain ulkoministeriö ei valitettavasti pysty takaamaan aikaa seuraavalle päivälle viisumien vaihtelevan kysynnän vuoksi. Tietoja ajanvarausprosessista on saatavilla lähimmästä konsuliosastosta tai osoitteesta www.travel.state.gov. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa, että matkustaja hakee ESTA-lupaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua matkaa.

Palaa sivun yläreunaan

 

Ryhmäni on lukittu, enkä pääse hakemukseeni ryhmätunnuksella. Miten pääsen hakemukseeni?

Voit myös tarkistaa ryhmässä olevan yksittäisen hakemuksen tiedot napsauttamalla 'Hae hakemus' -painiketta Hae hakemus -sivulla.

Palaa sivun yläreunaan
[1] Koskien kaikkia tämän dokumentin sisältämiä viittauksia "maahan" tai "maihin" tulee huomioida, että vuoden 1979 Taiwan Relations Act -lain, Pub. L. No. 96-8, Section 4 (b)(1) mukaan "[a]ina kun Yhdysvaltojen lait viittaavat ulkomaihin, kansoihin, valtion, hallitukseen tai samantapaiseen yksilöihin, tämänlaiset ehdot sisältävät ja tämänlaiset lait ovat voimassa Taiwaniin nähden." 22 U.S.C. § 3303(b)(1). Kaikkien viittausten "maahan" tai "maihin" Visa Waiver -ohjelman valtuuttavassa lainsäädännössä (Section 217, Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. 1187) katsotaan sisältävän Taiwanin. Tämä linjaus on yhdenmukainen Yhdysvaltojen 'yksi Kiina' -politiikan kanssa, jonka pohjalta Yhdysvallat on ylläpitänyt epävirallisia suhteita Taiwaniin vuodesta 1979.