Elektronisk system til indrejsetilladelse (ESTA) online hjælp

Indrejsetilladelse

Hvad er en indrejsetilladelse?
Hvorfor er det nødvendigt at udvide omfanget af ESTA-oplysninger, der indsamles fra VWP-rejsende?
Hvem skal have en indrejsetilladelse?
Garanterer en indrejsetilladelse mig adgang til USA?
Er en indrejsetilladelse det samme som et visum?
Hvor længe er min indrejsetilladelse gyldig?
Hvornår skal jeg ansøge om en indrejsetilladelse?
Kan fremtidige rejsende ansøge ESTA om en indrejsetilladelse uden specifikke rejseplaner, hvis de ønsker at kunne rejse til USA med kort varsel?
Skal landsmænd eller statsborgere i de lande, som deltager i Visa Waiver-programmet være i besiddelse af en indrejsetilladelse hvis de blot er på gennemrejse i USA på vej til et andet land?
Kan en rejsende under Visa Waiver-programmet, der er i besiddelse af mere end et pas, rejse til USA med et pas, som vedkommende ikke anvendte da han/hun ansøgte om en indrejsetilladelse?
Såfremt en rejsende under Visa Waiver-programmet har modtaget indrejsetilladelse gennem ESTA, skal vedkommende udfylde en I-94W?
Hvorfor er det nødvendigt af indhente en godkendelse gennem ESTA, for at kunne rejse til USA under Visa Waiver-programmet?

Visa Waiver-program

Hvad er Visa Waiver-programmet?
Hvilke lande deltager i Visa Waiver-programmet?
Hvem er kvalificeret til at ansøge under Visa Waiver-programmet?
Hvilke krav stilles der til passet for rejsende under Visa Waiver-programmet?
Hvornår skal jeg ansøge om indrejsetilladelse til USA?
Findes der ulemper ved at anvende Visa Waiver-programmet?
Hvad er konsekvensen såfremt en ansøger i Visa Waiver-programmet bliver afvist?
Hvorledes kan jeg indhente flere oplysninger om Visa Waiver-programmet?
Hvorfor er det nødvendigt af indhente en godkendelse gennem ESTA, for at kunne rejse til USA under Visa Waiver-programmet?
Ved at tilføje disse ekstra spørgsmål, vil ESTA så ikke svare til et elektronisk visum?

Ansøgning om indrejsetilladelse

Hvordan ansøger jeg om indrejsetilladelse til USA?
Kan man få yderligere hjælp til nogle af sikkerhedsspørgsmålene?
Skal rejsende medbringe en papirkopi af deres indrejsetilladelse til lufthavnen?
Er denne hjemmeside sikker og fortrolig?
Kræves der noget særligt af min computer, for at kunne indsende en ansøgning via ESTA om tilladelse til indrejse i USA?
Som rejsende er det nogensinde nødvendigt at ansøge om indrejsetilladelse igen via ESTA?
Min indrejsetilladelse er gyldig for indrejse til USA, men vil udløbe inden jeg skal rejse hjem. Skal jeg ansøge om en ny indrejsetilladelse inden jeg rejser?
Hvad nu, hvis jeg har dobbelt statsborgerskab, men mit pas, der ikke gælder til VWP er udløbet, eller jeg ikke har et pas fra det land?
Vil min ESTA blive afslået, hvis jeg ikke udfylder et obligatorisk felt?
Hvorfor skal jeg oplyse mine arbejdsgiveroplysninger?

Opdatering af indrejsetilladelse

Hvilke oplysninger kan jeg opdatere?
Hvad skal jeg gøre hvis oplysningerne i mit pas ændres?
Hvorledes kan ansøgerne rette en fejl på deres ansøgning?
Hvordan kan en ansøger rette en fejl i passets udstedelsesdato eller udløbsdato efter at have gennemført sin ansøgning om indrejsetilladelse via ESTA?
Hvad skal jeg gøre hvis jeg ønsker at opdatere min ansøgning men ikke har mit ansøgningsnummer?

Betaling for indrejsetilladelse

Koster det noget at få en indrejsetilladelse?
Hvordan betaler jeg for min indrejsetilladelse?
Kan jeg betale for to eller flere ansøgninger med en betaling?
Hvor mange ansøgninger kan jeg indsende for en betaling?
Kan jeg indsende en eller flere ansøgninger og betale for dem på et senere tidspunkt?
Bliver kreditkortoplysningerne jeg opgiver beskyttede?

Forløb for flere ansøgninger

Når jeg betaler for en gruppe af ansøgninger med flere ansøgninger, vil jeg modtage ESTA-status for alle ansøgninger på samme tid?
Hvordan kan jeg indsende en gruppe af ansøgninger?

ESTA fortrolighedspolitik

Hvorledes beskytter den amerikanske regering de fortrolige ESTA-oplysninger og hvem har adgang til disse?
Hvor længe bliver indrejsetilladelsesoplysningerne gemt?
Udveksler DHS de personlige oplysninger fra ESTA med andre?

Indrejsetilladelsen er nægtet.

Hvad bør en rejsende gøre hvis vedkommende bliver nægtet indrejsetilladelse via ESTA?
Bør en rejsende, der er blevet afvist via ESTA ansøge om tilladelse igen?
Hvordan kan en rejsende finde ud af årsagen til at en indrejsetilladelse blev nægtet?
Hvis en rejsende blev nægtet indrejsetilladelse og har behov for at rejse omgående, er det så muligt at træffe en akut-aftale vedrørende et nødvisum med den amerikanske ambassade eller konsulat?

Problemløsning

Hvad skal jeg gøre hvis jeg ønsker at opdatere min ansøgning men ikke har mit ansøgningsnummer?
Kræves der noget særligt af min computer, for at kunne indsende en ansøgning via ESTA om tilladelse til indrejse i USA?
Min gruppe er låst og jeg kan ikke anvende gruppe-id til at få adgang til min ansøgning. Hvordan kan jeg få adgang til min ansøgning?

 

 

Indrejsetilladelse

Hvad er en indrejsetilladelse?

For at skærpe sikkerheden ved rejser til USA under Visa Waiver-programmet, er kravene for rejse uden visum blevet skærpede. Statsborgere i Visa Waiver-programmets medlemslande har stadig ret til at indrejse uden visum, men de skal indhente en godkendt indrejsetilladelse før deres rejse til USA.

Sådan fungerer ansøgningsprocessen for indrejsetilladelsen:

Det amerikanske departement for national sikkerhed og USA’s told- og grænsekontrol har stillet en sikker, offentlig hjemmeside til rådighed, med en automatisk blanket, som skal udfyldes enten af Dem selv eller af tredjemand, for at ansøge om indrejsetilladelse. Når De har indtastet de nødvendige personlige oplysninger, rejseplan og kreditkortoplysninger på den sikre hejmmeside, vil Deres ansøgning blive behandlet i systemet, for at afgøre om De opfylder betingelserne for at kunne rejse til USA uden visum under Visa Waiver-programmet. Systemet vil give Dem automatisk svar og inden ombordstigningen på flyet, vil flyselskabet elektronisk kontrollere med USA’s told- og grænsekontrol, om De er i besiddelse af en registreret, godkendt indrejsetilladelse.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvorfor er det nødvendigt at udvide omfanget af ESTA-oplysninger, der indsamles fra VWP-rejsende?

Siden 11. september (9/11) har Visa Waiver Program (VWP) udviklet sig fra et hjælpeprogram rettet mod truslen om økonomisk migration til et program med mere solide sikkerhedsstandarder, der er designet til at forhindre terrorister og andre kriminelle aktører i at udnytte programmet. Kravet om at alle VWP-rejsende skal udfylde en Electronic System for Travel Authorization (ESTA) før rejsen til USA blev indført af The Secure Travel and Counterterrorism Partnership Act of 2007 (del af Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007, også kendt som "9/11 Act") (offentliggjort. L. Nr. 110-53) for at forbedre screeningen af de enkelte rejsende fra VWP-lande.

DHS må konstant tilpasse sig nye trusler og risici for at forblive vagtsom og årvågen. DHS har ikke foretaget en markant opgradering af ESTA-dataelementer, som der i øjeblikket benyttes i ESTA-ansøgningen i de seks år, systemet har været i drift på trods af en betydelig udvikling i truslerne fra terrorister og kriminelle aktører mod USA. DHS har bestemt, at yderligere datafelter i ESTA-ansøgningen vil forstærke DHS's evner til at screene, og mere nøjagtigt og effektivt identificere rejsende, der udgør en potentiel sikkerhedsrisiko for hjemlandet.

Siden 11. september (9/11) har Visa Waiver Program (VWP) udviklet sig fra et rejsehjælpsprogram med tanke på truslen af en økonomisk migration til et program med mere solide sikkerhedsstandarder, der er designet til at forhindre terrorister og andre kriminelle aktører i at udnytte programmet. Kravet om at alle VWP-rejsende skal udfylde en Electronic System for Travel Authorization (ESTA) før rejsen til blev indført af The Secure Travel and Counterterrorism Partnership Act of 2007 (del af Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007, også kendt som "9/11 Act") (offentliggjort. L. Nr. 110-53) for at forbedre screeningen af de enkelte rejsende fra VWP-lande.

DHS skal være på vagt og være årvågen ved en kontinuerlig tilpasning efter de nye trusler og risici. DHS har ikke foretaget en markant opgradering af ESTA-dataelementer, som der i øjeblikket benyttes i ESTA-ansøgningen i de seks år, systemet har været i drift på trods af en betydelig udvikling i truslerne fra terrorister og kriminelle aktører for USA. DHS har bestemt, at yderligere datafelter i ESTA-ansøgningen vil forstærke DHS's evner til at screene, og mere nøjagtigt og effektivt identificere rejsende, der udgør en potentiel sikkerhedsrisiko for hjemlandet.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvem skal have en indrejsetilladelse?

Alle passagerer, som rejser under Visa Waiver-programmet, skal have en godkendt indrejsetilladelse, før afrejsen til USA med fly eller skib. Selv spædbørn uden flybillet skal have en godkendt indrejsetilladelse, hvis de ikke har et visum til USA. Tredjemand kan indsende en ansøgning på vegne af en rejsende under Visa Waiver-programmet.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Garanterer en indrejsetilladelse mig adgang til USA?

Hvis Deres elektroniske indrejsetilladelse er blevet godkendt, betyder det at De er godkendt til at rejse til USA under Visa Waiver-programmet, men det giver ingen garanti for adgang til USA. Når De ankommer til USA, vil De blive visiteret af en amerikansk told- og grænsekontrollør i indrejselufthavnen. Denne kan eventuelt beslutte, at De ikke opfylder betingelserne i Visa Waiver-programmet eller andre betingelser i USA's lovgivning.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Er en indrejsetilladelse det samme som et visum?

Nej, en godkendt indrejsetilladelse er ikke det samme som et visum. Den opfylder ikke de juridiske eller vedtagne krav til at kunne anvendes i stedet for et amerikansk visum, hvis der kræves visum ifølge amerikansk lovgivning. Personer, der er i besiddelse af et gyldigt visum, vil stadigvæk kunne rejse til USA på dette visum med det formål det blev udstedt til. For personer, der rejser med et gyldigt visum, kræves der ikke ansøgning om indrejsetilladelse.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvor længe er min indrejsetilladelse gyldig?

Med mindre den er blevet inddraget er en indrejsetilladelse gyldig i to år fra udstedelsesdatoen eller indtil passet udløber, afhængigt af hvilken dato kommer først. Skærmbilledet for godkendelsen viser hvornår Deres indrejsetilladelse udløber.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvornår skal jeg ansøge om en indrejsetilladelse?

Ansøgninger kan indsendes når som helst inden afrejsen til USA. Det amerikanske departement for national sikkerhed, anbefaler at en ansøgning om indrejsetilladelse indsendes mindst 72 timer før rejsen påbegyndes. Med mindre den er blevet inddraget er en indrejsetilladelse gyldig i to år fra udstedelsesdatoen eller indtil passet udløber, afhængigt af hvilken dato kommer først.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Kan fremtidige rejsende ansøge ESTA om en indrejsetilladelse uden specifikke rejseplaner, hvis de ønsker at kunne rejse til USA med kort varsel?

Ja. Specifikke rejseplaner er ikke obligatoriske ved ansøgningstidspunktet.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Skal landsmænd eller statsborgere i de lande, som deltager i Visa Waiver-programmet være i besiddelse af en indrejsetilladelse hvis de blot er på gennemrejse i USA på vej til et andet land?

Kvalificerede statsborgere i lande, der deltager i Visa Waiver-programmet skal enten have rejsetilladelse eller et visum for at rejse i transit gennem USA. Hvis en rejsende kun planlægger at rejse i transit gennem USA på vej til et andet land, når han eller hun udfylder ansøgningen om rejsetilladelse i ESTA, skal den rejsende vælge "Ja" ved spørgsmålet "Rejser De til USA i transit til et andet land?".

Vend tilbage til toppen af siden

 

Kan en rejsende under Visa Waiver-programmet, der er i besiddelse af mere end et pas, rejse til USA med et pas, som vedkommende ikke anvendte da han/hun ansøgte om en indrejsetilladelse?

Nej. Rejsende skal være i besiddelse af en indrejsetilladelse udstedt til det pas, som den rejsende har tænkt sig at benytte inden vedkommende rejser til USA. Hvis den rejsende får et nyt pas, skal han/hun indsende en ny ansøgning om indrejsetilladelse til ESTA, ved brug af det nye pas. Der opkræves et gebyr for hver ny ansøgning der indsendes.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Såfremt en rejsende under Visa Waiver-programmet har modtaget indrejsetilladelse gennem ESTA, skal vedkommende udfylde en I-94W?

Implementeringen af ESTA-programmet gjorde det muligt for DHS, at kunne eliminere kravene om, at rejsende under Visa Waiver-programmet skulle udfylde en I-94W inden de kunne rejse ind i USA. CBP er gået over til en papirløs procedure for rejsende under Visa Waiver-programmet, der ankommer med fly eller skib og som har indhentet en indrejsetilladelse. De fleste flyselskaber og rederier er nu i stand til at modtage og evaluere meddelelser vedrørende den rejsendes ESTA-status, når den rejsende går ombord. Rejsende, som ankommer til USA under Visa Waiver-programmet og som er i besiddelse af en indrejsetilladelse, modtager ikke længere en grøn I-94W afrejsekupon.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvorfor er det nødvendigt af indhente en godkendelse gennem ESTA, for at kunne rejse til USA under Visa Waiver-programmet?

Implementeringen "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007" (9/11 vedtægten) ajourført Afsnit 217 i the Immigration and Nationality Act (INA), der kræver at det amerikanske departement for national sikkerhed (DHS) implementerer et elektronisk system til udstedelse af indrejsetilladelser samt andre tiltag til forbedring af Visa Waiver-programmets sikkerhed. ESTA tilføjer dermed endnu et sikkerhedslag, som gør det muligt for DHS at afgøre i god tid inden rejsen, hvorvidt en person er kvalificeret til at rejse til USA under Visa Waiver-programmet og hvorvidt en sådan rejse udgør en retshåndhævelses- eller sikkerhedsrisiko.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Visa Waiver-program

Hvad er Visa Waiver-programmet?

Visa Waiver-programmet gør det muligt for udlændinge fra bestemte lande, at rejse til USA på forretningsrejse eller ferie, og opholde sig i landet op til 90 dage uden et visum. Rejsende under Visa Waiver-programmet anerkender, at de giver afkald på retten til at gennemgå eller anke, sådan som det står forklaret i afsnittet 'Frafald af rettigheder' på ansøgningsskærmbilledet. Se Hvem er kvalificeret til at ansøge under Visa Waiver-programmet? for yderligere oplysninger.

For yderligere oplysninger, se § 217 i Immigration and Nationality Act, 8 United StatesC.§ 1187 og 8 C.F.R. § 217.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvilke lande deltager i Visa Waiver-programmet?
Andorra
Australien
Østrig
Belgien
Brunei
Chile
Tjekkiet
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Tyskland
Grækenland
Ungarn
Island
Irland
Italien
Japan
Letland  
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Monaco
Holland
New Zealand
Norge
Portugal
Malta
San Marino
Singapore
Slovakiet
Slovenien
Sydkorea
Spanien
Sverige
Schweiz
Taiwan[1]
Storbritannien

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvem er kvalificeret til at ansøge under Visa Waiver-programmet?

De er kvalificeret til at ansøge om indrejsetilladelse under Visa Waiver-programmet (VWP), hvis De:

Andorra
Australien
Østrig
Belgien
Brunei
Chile
Tjekkiet
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Tyskland
Grækenland
Ungarn
Island
Irland
Italien
Japan
Letland  
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Monaco
Holland
New Zealand
Norge
Portugal
Malta
San Marino
Singapore
Slovakiet
Slovenien
Sydkorea
Spanien
Sverige
Schweiz
Taiwan[1]
Storbritannien

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvilke krav stilles der til passet for rejsende under Visa Waiver-programmet?

Kravene til Visa Waiver-programmet (VWP) er følgende:

UNDTAGELSE: For at kvalificere sig til VWP, skal personer med pas udstedt i Storbritannien, være i besiddelse af en permanent opholdstilladelse i enten England, Skotland, Wales, Nordirland, Kanaløerne eller Isle of Man

UNDTAGELSE: Statsborgere og indfødte i Slovenien kan kun bruge det røde slovenske pas til at ansøge om indrejsetilladelse under Visa Waiver-programmet (VWP).

UNDTAGELSE: Gældende fra den 1. juli 2009, skal VWP-landenes nødpas eller midlertidige pas være elektroniske pas.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvornår skal jeg ansøge om indrejsetilladelse til USA?

Vend tilbage til toppen af siden

 

Findes der ulemper ved at anvende Visa Waiver-programmet?

Førend De anvender Visa Waiver-programmet, skal De være opmærksom på følgende betingelser og nøje overveje Deres muligheder:

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvad er konsekvensen såfremt en ansøger i Visa Waiver-programmet bliver afvist?

Rejsende som ansøger om indrejsetilladelse i USA under Visa Waiver-programmet og som ikke opfylder betingelserne for at rejse ind i USA, vil blive afvist og sendt tilbage til deres hjemland eller til et andet land, fra hvilket den rejsende har en returbillet.Dette vil foregå ombord på fartøjet, som den rejsende ankom med til USA.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvorledes kan jeg indhente flere oplysninger om Visa Waiver-programmet?

http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

www.travel.state.gov

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvorfor er det nødvendigt af indhente en godkendelse gennem ESTA, for at kunne rejse til USA under Visa Waiver-programmet?

Implementeringen "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007" (9/11 vedtægten) ajourført Afsnit 217 i the Immigration and Nationality Act (INA), der kræver at det amerikanske departement for national sikkerhed (DHS) implementerer et elektronisk system til udstedelse af indrejsetilladelser samt andre tiltag til forbedring af Visa Waiver-programmets sikkerhed. ESTA tilføjer dermed endnu et sikkerhedslag, som gør det muligt for DHS at afgøre i god tid inden rejsen, hvorvidt en person er kvalificeret til at rejse til USA under Visa Waiver-programmet og hvorvidt en sådan rejse udgør en retshåndhævelses- eller sikkerhedsrisiko.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Ved at tilføje disse ekstra spørgsmål, vil ESTA så ikke svare til et elektronisk visum?

Nej. Kravene for et ikke-immigrerende besøgsvisum (B1/B2) er anderledes i henhold til amerikanske vedtægter og mere komplekse end kravene for en ESTA. Ansøgere til et B1/B2-visum skal i de fleste tilfælde gennemgå et interview med en repræsentant fra United States Department of State, indsende deres biometriske oplysninger inden rejsen og give yderligere biografiske oplysninger, der ikke kræves under ESTA. Disse krav findes ikke for VWP-rejsende, og vil ikke foreligge med tilføjelsen af nye ESTA-spørgsmål.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Ansøgning om indrejsetilladelse

Hvordan ansøger jeg om indrejsetilladelse til USA?

Trin 1: Udfyld Deres ansøgning

Indtast alle obligatoriske oplysninger. De vil blive bedt om at angive: grundlæggende biografiske oplysninger, oplysninger fra Deres VWP-kvalificerede pas og andre pas, Deres nuværende og tidligere arbejdsgiver, Deres adresse og kontaktperson i USA, en kontaktperson ved nødstilfælde og kreditkortoplysninger. Du vil ligeledes blive bedt om at besvare otte sikkerhedsspørgsmål. Hvert medlem af Deres gruppe skal have en godkendt rejsetilladelse eller et visum, uanset alder, inden afrejse til USA.

Trin 2: Indsend Deres ansøgning

Gennemgå Deres svar og sørg for de er korrekte. Hvis De ønsker at ændre noget, gå tilbage til ansøgningen, ved at vælge tasten Forrige .

Trin 3: Noter Deres ansøgningsnummer ved modtagelsen

Når De har indsendt Deres ansøgning vil systemet tildele Dem et ansøgningsnummer. Noter dette ansøgningsnummer. For at kontrollere status eller for at opdatere Deres ansøgning vil De blive bedt om at oplyse Deres ansøgningsnummer, pasnummer og fødselsdato.

Trin 4: Foretag betaling

Oplys Deres kreditkortoplysninger til betaling af gebyrer i forbindelse med the Travel Promotion Act of 2009.

Trin 5: Vis status på Deres ansøgning

I de fleste tilfælde vil det elektroniske system for indrejsetilladelser øjeblikkeligt returnere status på ansøgningen. I de tilfælde, hvor der kræves mere tid til at behandle Deres ansøgning, vil De modtage svar indenfor 72 timer. De vil modtage oplysninger om, hvorledes De kan kontrollere ansøgningsstatussen, såfremt De modtager et afventende svar. Der findes følgende tre svarmuligheder på en elektronisk ansøgning om indrejsetilladelse:

Vend tilbage til toppen af siden

 

Kan man få yderligere hjælp til nogle af sikkerhedsspørgsmålene?

Der findes hjælp at hente til nogle af "Gælder nogle af disse for Dem?" spørgsmålene, hvor meningen ikke er helt tydelig:

Rubrik

Beskrivelse

Lider du en fysisk eller psykisk sygdom, er du stofmisbruger eller narkoman, eller lider du i øjeblikket af en af følgende sygdomme:

 • Ulcus molle
 • Gonorré
 • Granuloma Inguinale
 • Spedalskhed, smitsom
 • Lymphogranuloma venereum
 • Syfilis, smitsom
 • Aktiv tuberkulose

Sygdomme

Under amerikansk lovgivning har smitsomme sygdomme betydning for folkesundheden, herunder:

 • Ulcus molle
 • Gonorré
 • Granuloma inguinale
 • Spedalskhed, smitsom
 • Lymphogranuloma venereum
 • Syfilis, smitsomt stadie
 • Aktiv tuberkulose

Fysiske eller psykiske sygdomme

Med hensyn til fysiske eller psykiske sygdomme, skal De svare "Ja" på dette spørgsmål, hvis:

(a) De i øjeblikket har en fysisk eller psykisk sygdom, og en historik for adfærd i forbindelse med sygdommen, der kan udgøre eller har udgjort en trussel for din ejendom, sikkerhed eller andres menneskers helbred; eller

(b) De havde en fysisk eller psykisk sygdom, og en historik for adfærd i forbindelse med sygdommen, der udgjorde en trussel for din ejendom, sikkerhed eller andres menneskers helbred, og at adfærden kan forventes at opstå igen eller føre til anden skadelig adfærd. Svar "Nej", hvis:

(a) De i øjeblikket ikke har nogen fysiske eller psykiske sygdomme; eller

(b) De har eller har haft en fysisk eller psykisk sygdom uden tilhørende adfærd, der kan udgøre eller har udgjort en trussel for din ejendom, sikkerhed eller andre menneskers helbred; eller

(c) De har i øjeblikket en fysisk eller psykisk sygdom med tilhørende adfærd, men adfærden har ikke ugjort eller udgør ikke nogen trussel for din ejendom, sikkerhed eller andre menneskers helbred; eller

(d) De havde en fysisk eller psykisk sygdom med tilhørende adfærd, der udgjorde en trussel for din ejendom, sikkerhed eller andre menneskers helbred, men at adfærden ikke forventes at genopstå.

Stofmisbrugere og narkomaner

I henhold til amerikansk lovgivning, kan personer nægtes indrejse, hvis de fastsættes til at være stofmisbrugere eller narkomaner.

For yderligere oplysninger, se venligst § 212(a)(1)(A) of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A), og tilhørende bestemmelser i Code of Federal Regulations.

Er De nogensinde blevet anholdt eller dømt for en forbrydelse, der førte til alvorlige skader på ejendom eller alvorlige skader på andre personer eller offentlige myndigheder??

OG

Har De nogensinde overtrådt en lov i forbindelse med besiddelse, brug eller salg af ulovlige stoffer?

Disse spørgsmål vedrører forbrydelser, der indebærer moralsk fordærv - Sådanne lovovertrædelser er generelt forbundet med adfærd, som i sagens natur er modbydelige, fordærvelige og i strid med de gængse regler for moral og forpligtelser over for personer og samfundet i almindelighed. Der er faktorer, såsom gerningsmandens alder eller forbrydelsens dato, der kan påvirke, om forbrydelsen betragtes som en kriminalitet, der indebærer moralsk fordærv i henhold til Immigration and Nationality Act.

For yderligere oplysninger, se § 212(a)(2) of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) of the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1101(a)(43) og tilhørende bestemmelser i Code of Federal Regulations.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Skal rejsende medbringe en papirkopi af deres indrejsetilladelse til lufthavnen?

Nej.DHS er i stand til at kommunikere den rejsendes ESTA-status til flyselskabet eller rederiet. DHS anbefaler imidlertid at den rejsende udskriver en kopi af svaret på ansøgningen om indrejsetilladelse, for at kunne opbevare en kopi til senere brug med indrejsetilladelsesnummeret og bekræftelsen af deres ESTA-status.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Er denne hjemmeside sikker og fortrolig?

Ja. Denne hjemmeside drives af USA’s regering og benytter teknologi, der forhindrer uautoriseret adgang til oplysningerne De indtaster og læser. Endvidere bliver denne hjemmeside administreret under regler og foreskrifter, som er udstukket ifølge the United States Privacy Act og denne Fortrolighedserklæring sikrer, at Deres oplysninger forbliver fortrolige.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Kræves der noget særligt af min computer, for at kunne indsende en ansøgning via ESTA om tilladelse til indrejse i USA?

Følgende minimum-konfiguration kræves af computeren:

Vend tilbage til toppen af siden

 

Som rejsende er det nogensinde nødvendigt at ansøge om indrejsetilladelse igen via ESTA?

Ja, det kan forekomme at der er behov for at kræve en ny indrejsetilladelse via ESTA. En ny indrejsetilladelse kan blive krævet i forbindelse med følgende omstændigheder:

Godkendelse af indrejsetilladelse vil typisk blive tildelt for en to-års periode eller indtil ansøgerens pas udløber, afhængigt af hvilken dato kommer først. ESTA formidler gyldighedsdatoer efter godkendelse af ansøgningen. Derfor skal en rejsende ansøge om en ny indrejsetilladelse når en tidligere ESTA-indrejsetilladelse eller den rejsendes pas udløber. Der opkræves et ekspeditionsgebyr for hver ny ansøgning der indsendes.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Min indrejsetilladelse er gyldig for indrejse til USA, men vil udløbe inden jeg skal rejse hjem. Skal jeg ansøge om en ny indrejsetilladelse inden jeg rejser?

Nej. ESTA-indrejsetilladelse behøver kun at være gyldige ved ankomsten til USA.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvad nu, hvis jeg har dobbelt statsborgerskab, men mit pas, der ikke gælder til VWP er udløbet, eller jeg ikke har et pas fra det land?

Hvis De har flere pas, skal De indtaste de seneste pasoplysninger, selv hvis passet er udløbet. Hvis De har dobbelt statsborgerskab, men ikke har et pas fra det andet land, skal De vælge landet fra rullelisten og ikke indtaste noget i feltet pasnummer.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Vil min ESTA blive afslået, hvis jeg ikke udfylder et obligatorisk felt?

Alle obligatoriske felter skal udfyldes. Hvis der indtastes fejlagtige oplysninger, vil dette ikke medføre en automatisk afslåelse, men kan kræve manuel afgørelse, (og yderligere tid) før CBP giver et svar til ansøgeren.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvorfor skal jeg oplyse mine arbejdsgiveroplysninger?

I henhold til afsnit 214b i Immigration and Nationality Act, skal alle personer forevise, at de ikke har til hensigt at immigrere til USA, og kvalificere sig til status som besøgende eller ikke-immigrant. Ansættelsesoplysninger kan hjælpe med at opfylde betingelserne i henhold til dette lovkrav.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Opdatering af indrejsetilladelse

Hvilke oplysninger kan jeg opdatere?

Forud for indsendelse af en elektronisk ansøgning om rejsetilladelse med de obligatoriske betalingsoplysninger, kan De opdatere alle datafelter i ansøgningen med undtagelse af pasnummer og pasudstedende land. Når en ansøgning er udfyldt og indsendt med alle obligatoriske betalingsoplysninger, kan De stadig opdatere følgende felter:

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvad skal jeg gøre hvis oplysningerne i mit pas ændres?

Hvis De får nyt pas eller der forekommer ændringer i Deres pasinformation, skal De ansøge om en ny indrejsetilladelse og betale ekspeditionsgebyret. Se Hvilke oplysninger kan jeg opdatere?, hvor De finder en komplet liste over oplysninger, der kan ændres efter De har indsendt ansøgningen.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvorledes kan ansøgerne rette en fejl på deres ansøgning?

Hjemmesiden tillader ansøgere at gennemse og redigere i deres data inden ansøgningen indsendes, indbefattet genbekræftelse af pasnummeret. Inden De indsender en ansøgning om elektronisk indrejsetilladelse med de krævede betalingsoplysninger, kan De rette alle ansøgningens rubrikker med undtagelse af pasnummeret og passets udstedelsesland. Hvis ansøgeren har begået en fejl i sit pas eller biografiske oplysninger, er vedkommende nødt til at indsende en ny ansøgning. Der opkræves et ekspeditionsgebyr for hver ny ansøgning der indsendes. Alle andre fejl kan rettes eller opdateres ved at bruge opdateringsfunktionen. Hvis den rejsende begår en fejl under besvarelsen af kvalifikationsspørgsmålene, se venligst For anmodninger eller spørgsmål vedrørende ansøgningen, klik venligst her nederst på hver side.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvordan kan en ansøger rette en fejl i passets udstedelsesdato eller udløbsdato efter at have gennemført sin ansøgning om indrejsetilladelse via ESTA?

En ansøger kan opdatere passets udstedelsesdato eller udløbsdato inden ansøgningen bliver betalt. Hvis en ansøger indtaster den forkerte pasudstedelsesdato eller udløbsdato efter at have betalt ESTA ansøgningen, skal den rejsende ansøge om en ny indrejsetilladelse. Der opkræves et ekspeditionsgebyr for hver ny ansøgning der indsendes. Den tidligere ansøgning vil blive annulleret.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvad skal jeg gøre hvis jeg ønsker at opdatere min ansøgning men ikke kender mit ansøgningsnummer?

På velkomstsiden skal De vælge "Hent ansøgning" under "Hent tidligere indsendt rejsetilladelse til USA for en eller flere personer".  På næste skærmbillede, skal De vælge knappen rediger for at hente en ansøgning eller en gruppe af ansøgninger.

Hent en ansøgning

1. Indtast pasnummer og fødselsdato.
2. Hvis De kender ansøgningsnummeret, skal De indtaste det her. Hvis De ikke kender ansøgningsnummeret, skal De indtaste efternavn, fornavn og passets udstedelsesland.
3. Klik på Fortsæt for ansøgningen.

Hent gruppe af ansøgninger

1. For at hente en gruppe af ansøgninger, er følgende oplysninger om gruppens kontaktperson obligatoriske: Gruppe-id, kontaktpersonens efternavn, kontaktpersonens fornavn, kontaktpersonens fødselsdato og kontaktpersonens e-mail-adresse.
2. Hvis De ikke har et gruppe-id, skal De vælge linket “Jeg kender ikke mit gruppe-id”, og det vil blive sendt til den e-mail-adresse, der blev oplyst, da gruppen blev oprettet.
3. Indtast de nødvendige oplysninger
4. Klik på Fortsæt for gruppen af ansøgninger.

*Gruppens kontaktperson - Den person, som indsendte ansøgningerne for en gruppe af rejsende.

** De kan også få adgang til de enkelte ansøgninger i gruppen ved at klikke på knappen 'Hent en ansøgning' på siden Hent ansøgning.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Betaling for indrejsetilladelse

Koster det noget at få en indrejsetilladelse?

Ja, der findes et gebyr i forbindelse med Travel Promotion Act 2009. Gebyret består af to dele:

CBP er ikke ansvarlig for andre gebyrer, der måtte blive opkrævet af Deres kreditkortudsteder for transaktionen.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvordan betaler jeg for min indrejsetilladelse?

Alle betalinger for ansøgninger om elektronisk indrejsetilladelse skal foretages med et kreditkort. ESTA systemet accepterer p.t. udelukkende følgende kreditkort: MasterCard, VISA, American Express og Discover (JCB, Diners Club). Deres ansøgning vil ikke blive indsendt til behandling før alle betalingsoplysninger er blevet modtaget.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Kan jeg betale for to eller flere ansøgninger med en betaling?

Ja. Systemet giver mulighed for en betaling for en gruppe på to eller flere ansøgninger, der er indsendt på samme tid. Gruppens personer er ikke forpligtet til at rejse sammen.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvor mange ansøgninger kan jeg indsende for en betaling?

De kan indsende op til maks. 50 ansøgninger for en betaling. Gruppens personer er ikke forpligtet til at rejse sammen.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Kan jeg indsende en ansøgning eller en gruppe af ansøgninger og betale for dem på et senere tidspunkt?

Betaling for en enkelt ansøgning:

Ja. De kan betale for en enkelt ansøgning senest 7 dage efter indsendelse af ansøgningen.  Efter 7 dage kan De ikke få adgang til ansøgningen.  Hvis De betaler for ansøgningen senest 7 dage efter indsendelsen, skal De indsende en ny ansøgning.

Betaling for flere ansøgninger:

Ja. Når to eller flere ansøgninger er indsendt som en gruppe, kan De betale for gruppen på hvilket som helst tidspunkt inden for 7 dage efter indsendelse af ??anden ansøgning i gruppen.  Efter 7 dage kan De ikke få adgang til ansøgningerne og gruppe-id, og gruppens kontaktperson skal indsende ansøgningerne igen.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Bliver kreditkortoplysningerne jeg opgiver beskyttede?

Ja. ESTA-systemet opbevarer ikke Deres kreditkortoplysninger efter transaktionen er gennemført.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Forløb for flere ansøgninger

Når jeg betaler for en gruppe af ansøgninger, vil jeg modtage ESTA-status for alle ansøgninger på samme tid?

Ja.  Betalingsbeløbet vil blive vist når alle ansøgninger har status som “Ansøgning om indrejsetilladelse er godkendt” eller “Indrejsetilladelsen er nægtet”.  Hvis en ansøgning i en gruppe får følgende status “Afventer godkendelse”, vil betalingsbeløbet blive tilbageholdt indtil alle ansøgninger i gruppen er blevet godkendt eller afvist.    

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvordan kan jeg indsende en gruppe af ansøgninger?

Inden De betaler for en ansøgning, har De mulighed for at vælge "Tilføj ny ansøgning" eller “Tilføj ubetalt ansøgning”.  Når De ansøger om ESTA-indrejsetilladelser for en gruppe af rejsende, skal følgende obligatoriske oplysninger om ansøgeren, som i dette tilfælde er gruppens kontaktperson, indtastes:

Navnet på den organisation, der foretager indbetalingen kan også indtastes, men er ikke obligatorisk.

Vend tilbage til toppen af siden

 

ESTA fortrolighedspolitik

Hvorledes beskytter den amerikanske regering de fortrolige ESTA-oplysninger og hvem har adgang til disse?

Oplysninger indsendt af ansøgere via ESTA's hjemmeside er underlagt de samme strenge retningslinjer og kontroller, der er blevet anvendt af lignende rejseundersøgelsesprogrammer. Adgang til disse oplysninger er begrænsede til dem med et professionelt behov for indsigt.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvor længe bliver indrejsetilladelsesoplysningerne gemt?

ESTA-ansøgningsdata forbliver aktive så længe den tildelte indrejsetilladelse er gyldig, hvilket normalt er to år eller indtil den rejsendes pas udløber, afhængigt af hvilken dato kommer først. DHS vil derefter beholde disse oplysninger i yderligere et år, hvorefter de vil blive arkiverede i tolv år, for at tillade genfindning af oplysningerne til brug for retshåndhævelse, national sikkerhed eller undersøgelsesformål. Når først oplysningerne er blevet arkiverede, bliver antallet af tjenestemænd med adgang til dem yderligere begrænset. Denne opbevaring er i overensstemmelse både med CBP's grænsekontrolvirksomhed og med grænsesikkerhedsoperationen, der er givet bemyndigelse til af Kongressen i USA. Data der er forbundet med retshåndhævelseoptegnelser, bliver sammenholdt af CBP med retshåndhævelsesaktiviteter og undersøgelser eller sager, heriblandt afviste ESTA-ansøgninger og disse forbliver tilgængelige så længe retshåndhævelsesaktiviteterne de er relaterede til bliver håndhævede.

Efterhånden som DHS går over til papirløse I-94W, vil ESTA-ansøgningsdataene erstatte dataene, der bliver indsamlet via de tidligere trykte I-94W. I tilfælde hvor ESTA-ansøgningsdata bliver anvendt i stedet for oplysningerne, der er indsamlet via de tidligere trykte I-94W, bliver ESTA-ansøgningsdataene opbevaret i overensstemmelse med bevaringstidsplanen for I-94W, der p.t. er 75 år.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Udveksler DHS de personlige oplysninger fra ESTA med andre?

Oplysningerne der bliver indsamlet og opbevaret af ESTA kan efter behov anvendes af andre afdelinger af DHS, i henhold til afdelingens mission.

Ifølge de nuværende aftaler mellem DHS og Statsdepartementet (DOS), bliver oplysninger indsendt under ESTA-ansøgningen udvekslet med embedsmænd på konsulaterne, for at hjælpe dem med at træffe afgørelser om hvorvidt en ansøger skal have udstedt et visum efter en afvisning af indrejsetilladelsen.

Oplysningerne kan udveksles med relevante føderale, stats-, lokale, stamme- samt udenlandske regeringskontorer eller multilaterale regeringsorganisationer, der er ansvarlige for undersøgelser eller retsforfølgelser af eller håndhævelse og implementering af vedtægter, regler, forordninger, ordre eller licens, eller steder hvor DHS antager at oplysningerne vil kunne gavne civile eller kriminelle love. Derudover kan oplysningerne udveksles når DHS har grund til at tro, at anvendelsen vil bistå i bekæmpelse af antiterrorisme eller efterretningsarbejde i relation til national eller international sikkerhed eller transnational forbrydelse. Al udveksling vil foregå i henhold til Privacy Act System of Records Notice, der blev udgivet i Federal register den 10. juni 2008 og som findes på DHS's hjemmeside.

Mens flyselskaber og rederier ikke vil modtage ESTA-ansøgningsoplysninger som den rejsende oplyser til DHS, vil de modtage en bekræftelse på den rejsendes ESTA-status via Advance Passenger Information System (APIS)-systemet, der viser hvorvidt en ESTA indrejsetilladelse er påkrævet eller hvorvidt bemyndigelse er blevet givet.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Indrejsetilladelsen er nægtet.

Hvad bør en rejsende gøre hvis vedkommende bliver nægtet indrejsetilladelse via ESTA?

Hvis De modtager meddelelsen 'Indrejse er ikke godkendt' som svar på Deres ansøgning om indrejsetilladelse, men De forsat ønsker at rejse, bedes De venligst besøge det amerikanske statsdepartements hjemmeside, på www.travel.state.gov for yderligere oplysninger vedrørende ansøgning om et visum. Afslag på en indrejsetilladelse forhindrer kun rejser under Visa Waiver-programmet og er ikke en permanent afgørelse om godkendelse til et visum til at rejse til USA. I tilfælde af at De ikke er blevet godkendt til indrejsetilladelse, er der ingen domstol eller myndighed, der har adgang til at gennemgå afgørelsen i det elektroniske system.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Bør en rejsende, der er blevet afvist via ESTA ansøge om tilladelse igen?

Hvis en rejsende nægtes ESTA-indrejsetilladelse og hans eller hendes omstændigheder ikke har ændret sig, vil en ny ansøgning også blive afvist. En rejsende, som ikke er berettiget til ESTA, er ikke berettiget til indrejse under Visa Waiver-programmet, og bør ansøge om et ikke-immigrant visum på en amerikansk ambassade eller konsulat. Genansøgning med afgivelse af falske oplysninger med det formål at kvalificere til en indrejsetilladelse, vil permanent umuliggøre indrejse til USA under Visa Waiver-programmet.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvordan kan en rejsende finde ud af årsagen til at en indrejsetilladelse blev nægtet?

DHS har omhyggeligt udviklet ESTA programmet for at sikre, at kun personer, som ikke er kvalificerede til indrejse i USA under Visa Waiver-programmet eller som udgør en trussel for retshåndhævelsen eller sikkerheden bliver nægtet en indrejsetilladelse. Skønt ESTA-hjemmesiden har et link til DHS Travel Redress Inquiry Program (TRIP) hjemmesiden, gives der ingen garanti for at en anmodning om at genoptage behandlingen via DHS TRIP vil kunne ændre på afgørelsen om kvalifikation under Visa Waiver-programmet, der bevirkede at ansøgerens ESTA ansøgning blev afvist.

Vær venligst opmærksom på, at ambassader og konsulater ikke er i stand til at give detaljerede oplysninger om hvorfor De blev nægtet indrejsetilladelse ej heller vil de kunne hjælpe med at løse problemet. Ambassader og konsulater kan være behjælpelige med at behandle en ansøgning om et ikke-immigrant visum, der hvis De bliver godkendt er den eneste måde De kan blive godkendt til indrejse i USA efter at være blevet nægtet en indrejsetilladelse.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Hvis en rejsende blev nægtet indrejsetilladelse og har behov for at rejse omgående, er det så muligt at træffe en akut-aftale vedrørende et nødvisum med den amerikanske ambassade eller konsulat?

Desværre er Statsdepartementet ude af stand til at kunne garantere aftaler med kort varsel pga. de varierende efterspørgsler vedrørende visa. Oplysninger om aftaleforløbet er tilgængelige på det nærmeste konsulære afsnit eller på www.travel.state.gov. Som følge deraf, opfordres rejsende til at ansøge om en ESTA-indrejsetilladelse i rigtig god tid inden den foreslåede rejse.

Vend tilbage til toppen af siden

 

Min gruppe er låst og jeg kan ikke anvende gruppe-id til at få adgang til min ansøgning. Hvordan kan jeg få adgang til min ansøgning?

De kan også få adgang til de enkelte ansøgninger i gruppen ved at klikke på knappen 'Hent en ansøgning' på siden Hent ansøgning.

Vend tilbage til toppen af siden
[1] Med hensyn til omtale af "land" eller "lande" i dette dokument, skal det bemærkes, at loven Taiwan Relations Act af 1979, offentlig ret nr. 96-8, afsnit 4(b)(1), foreskriver, at "når lovgivningen i USA henviser til eller vedrører andre lande, nationer, stater, regeringer eller lignende enheder, skal disse vilkår inkludere og disse love være gældende for Taiwan." 22 U.S.C. § 3303(b)(1). I overensstemmelse hermed vil henvisninger til "land" eller "lande" i lovgivningen omkring Visa Waiver Program-tilladelsen, afsnit 217 i loven, Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. 1187, omfatte Taiwan. Dette er i overensstemmelse med USA's politik om ét Kina, hvorunder USA har bibeholdt uofficielle relationer med Taiwan siden 1979.