Nápověda k Elektronickému systému cestovní registrace (ESTA)

Cestovní registrace

Co je cestovní registrace?
Proč je nutné v žádosti o cestovní registraci ESTA rozšířit množství informací poskytovaných cestujícími v rámci programu bezvízového styku?
Pro koho je registrace cesty povinná?
Zaručuje cestovní registrace vstup do Spojených států?
Je cestovní registrace vízum?
Jak dlouho je cestovní registrace platná?
Kdy potřebuji o registraci cesty požádat?
Mohou zájemci o cestu žádat přes systém ESTA o vydání cestovní registrace, aniž by měli konkrétní cestovní plány, ale pouze by chtělimít možnost vycestovat bez prodlení do Spojených států?
Potřebují státní příslušníci a občané zemí, které jsou účastníky bezvízového programu, cestovní registraci v případech, kdy pouze projíždí Spojenými státy cestou do jiné země?
Může cestující, který je vlastníkem více než jednoho pasu, v rámci bezvízového programu cestovat do Spojených států na pas, který nepoužil při vyplňování žádosti o cestovní registraci?
Pokud cestující v rámci bezvízového styku obdržel schválenou cestovní registraci ESTA, je nutné, aby vyplnil formulář I-94W?
Proč je nutná registrace pro cestu do Spojených států v rámci bezvízového programu pomocí systému ESTA?

Program bezvízového styku

Co je bezvízový program?
Které země se zúčastňují bezvízového programu?
Kdo je způsobilý k požádání o vstup v rámci bezvízového programu?
Jaké požadavky na pas se vztahují na cestu v rámci programu bezvízového styku?
Kdy si musím opatřit vízum pro cestu do Spojených států?
Má použití bezvízového programu nějaké nevýhody?
Co dělat, když je žadateli o bezvízovou registraci odmítnut vstup?
Jak mohu získat více informací o bezvízovém programu?
Proč je nutná registrace pro cestu do Spojených států v rámci bezvízového programu pomocí systému ESTA?
Nebude po přidání těchto dodatečných otázek registrace ESTA rovnocenná elektronickému vízu?

Podání žádosti o cestovní registraci

Jak si mohu požádat o registraci k cestě do Spojených států?
Můžete poskytnout radu nebo vysvětlení pro některé z bezpečnostních otázek?
Potřebují si cestující přinést na letiště vytištěnou kopii své cestovní registrace?
Je tato webová stránka bezpečná, s ochranou osobních údajů?
Jaké jsou požadavky na počítač, aby bylo možné pomocí programu ESTA podat žádost o registraci k cestě do Spojených států?/a
Je nutné, aby cestující někdy opakovali svoji žádost o cestovní registraci v programu ESTA?
Moje registrace je nyní ještě platná pro cestu do Spojených států, ale platnost vyprší před tím, než odjedu.
Co když mám dvojí občanství, ale platnost pasu země, na kterou se nevztahuje bezvízový program, již vypršela nebo nemám pas vydaný touto zemí?
Bude moje žádost o cestovní registraci ESTA zamítnuta, když nevyplním povinné pole?
Proč potřebujete informace o mém zaměstnavateli?

Aktualizace cestovní registrace

Jaké informace mohu aktualizovat?
Co mám dělat, když se informace v mém cestovním pasu změnily?
Jakým způsobem může cestující v žádosti opravit chybu?
Jakým způsobem je možné opravit chybu v datu vydání cestovního pasu nebo v datu platnosti cestovního pasu po vyplnění žádosti o cestovní registraci v programu ESTA?
Co kdybych chtěl/a aktualizovat svoji žádost a nemám k dispozici číslo žádosti?

Platba požadovaná za cestovní registraci

Platí se za cestovní registraci nějaký poplatek?
Jakým způsobem mohu za cestovní registraci zaplatit?
Mohu zaplatit za dvě nebo více žádostí najednou?
Kolik žádostí mohu podat a zaplatit najednou?
Mohu podat žádost nebo žádosti a zaplatit za ně později?
Jsou informace o kreditní kartě, kterou použiji pro platbu, zabezpečené?

Postup pro společné žádosti

Když zašlu poplatek za skupinu společných žádostí, obdržím vyjádření o stavu registrace pro všechny jednotlivé žádosti najednou?
Jak podám skupinu žádostí?

Ochrana osobních údajů ze strany ESTA

Jakým způsobem zajišťuje vláda Spojených států ochranu osobních údajů v systému ESTA a kdo k nim má přístup?
Jak dlouho jsou údaje z žádostí o cestovní registraci uchovávány?
Poskytuje DHS údaje ze systému ESTA jiným subjektům?

Cesta neschválena

Co má cestující dělat, pokud jeho žádost o cestu byla v systému ESTA zamítnuta?
Měl by cestující, jehož žádost byla zamítnuta, znovu žádat pomocí systému ESTA?
Jak může cestující zjistit důvod zamítnutí cestovní registrace?
Pokud byla cesta zamítnuta a cestující potřebuje okamžitě vycestovat, je možné sjednat si urychleně na Ambasádě Spojených států nebo konzulátu mimořádnou schůzku k projednání víza?

Hledání závady

Co kdybych chtěl/a aktualizovat svoji žádost a nemám k dispozici číslo žádosti?
Jaké jsou požadavky na počítač, aby bylo možné pomocí programu ESTA podat žádost o registraci k cestě do Spojených států?
Moje skupina je uzamčená a nemohu použít ID skupiny k přístupu do žádosti. Jakým způsobem mohu přistoupit ke své žádosti?

 

 

Cestovní registrace

Co je cestovní registrace?

V zájmu zvýšení bezpečnosti cestování do Spojených států v rámci programu bezvízového styku došlo ke zvýšení bezpečnostních požadavků. Státní příslušníci zemí, které se účastní bezvízového styku, budou mít možnost stále cestovat bez víz, ale budou muset před svojí cestou do Spojených států obdržet schválenou cestovní registraci.

Proces získání cestovní registrace funguje takto:

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (Department of Homeland Security) a Úřad celní a hraniční ochrany USA (Customs and Border Protection) bude poskytovat bezpečné webové stránky, na kterých naleznete automatický formulář, který, sami nebo přes třetí stranu vaším jménem, vyplníte a požádáte tak o cestovní registraci. Po vložení požadovaných životopisných a cestovních údajů, včetně údajů a vaší kreditní kartě, pomocí bezpečných webových stránek systém prověří vaši žádost a určí, jste-li způsobilí cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu bez platného víza. Systém vám poskytne automatickou odpověď a před vaším vstupem na palubu letadla nebo lodě přepravce elektronicky ověří u Úřadu celní a hraniční ochrany USA, zda vám byla vydána registrace k cestě.

Zpět nahoru

 

Proč je nutné v žádosti o cestovní registraci ESTA rozšířit množství informací poskytovaných cestujícími v rámci programu bezvízového styku?

Od září 2011 (9/11), se Program bezvízového styku (VWP) rozvinul z programu, který napomáhal pohybu osob a soustřeďoval se na sledování nebezpečí spojeného s ekonomickou migrací, do programu s mnohem důkladnějšími požadavky na ochranu bezpečnosti, jejichž záměrem je zabránit teroristickým a dalším zločineckým složkám tento program zneužívat. Požadavek, aby všichni cestující ze zemí s bezvízovým stykem vyplnili a podali žádost v elektronickém systému cestovní registrace (ESTA) před uskutečněním cesty do Spojených států, byl uveden v platnost zákonem The Secure Travel and Counterterrorism Partnership Act of 2007 (Zákonem o bezpečném cestování a partnerství proti terorizmu z roku 2007) (jenž je součástí zákona Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007, (Zákona implementujícího doporučení komise vyšetřující útoky z 11. září vydaného v 2007) též známý pod názvem "(9/11 Act)") (Pub. L. No. 110-53) (Zákon 9/11) za účelem zdokonalení prověřování jednotlivých cestujících ze zemí, které se účastní programu bezvízového styku.

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) musí vykazovat bystrost, obezřelost a schopnost se neustále přizpůsobovat a reagovat na vyvíjející se hrozby a nebezpečí. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) neprovedlo během šesti let, po které je systém funkční, žádnou významnou aktualizaci datových prvků, které se používají v žádosti o cestovní registraci ESTA, přestože teroristické a zločinecké hrozby vůči Spojeným státům podstatně vzrostly. DHS došlo k závěru, že rozšířením požadavků na dodatečné informace v žádosti o cestovní registraci ESTA se zvýší jeho schopnosti prověřovat a s větší přesností a účinkem identifikovat cestující, kteří představují možná nebezpečí a ohrožení národní bezpečnosti.

Zpět nahoru

 

Pro koho je registrace cesty povinná?

Registrace cesty je povinná pro všechny pasažéry, kteří cestují v rámci bezvízového programu a musí být obdržena před nastoupením cesty letadlem nebo lodí do Spojených států. Dokonce děti cestující zdarma/bez vydané palubní vstupenky musí mít platnou cestovní registraci, pokud nejsou držiteli víza k cestě do Spojených států. Žádost může podat jménem osoby cestující v rámci bezvízového programu třetí strana.

Zpět nahoru

 

Zaručuje cestovní registrace vstup do Spojených států?

Je-li elektronická registrace cesty schválena, toto schválení pouze znamená způsobilost k cestě do Spojených států v rámci bezvízového programu, ale nezaručuje vstup do Spojených států. Po přicestování do Spojených států projdete kontrolou v místě vstupu, provedenou pracovníkem Úřadu celní a hraniční ochrany USA (Customs and Border Protection), který může rozhodnout, že není možné vám umožnit vstup v rámci bezvízového programu nebo z jakýchkoli jiných důvodů v souladu se zákony Spojených států.

Zpět nahoru

 

Je cestovní registrace vízum?

Ne, potvrzená cestovní registrace není vízum. Nesplňuje zákonné požadavky na to, aby plnila funkci víza Spojených států v případech, kdy je vízum požadavkem dle zákonů Spojených států. Osoby, které mají platné vízum, budou mít i nadále možnost cestovat do Spojených států za účelem, pro který bylo jejich vízum vystaveno. Osoby cestující s platným vízem nemají povinnost žádat o cestovní registraci.

Zpět nahoru

 

Jak dlouho je cestovní registrace platná?

Pokud nebude zneplatněna, cestovní registrace je platná po dobu dvou let od data vydání nebo do skončení platnosti vašeho pasu, kterákoli z těchto variant nastane dříve. Na obrazovce Registrace odsouhlasena je zobrazena doba platnosti registrace.

Zpět nahoru

 

Kdy potřebuji o registraci cesty požádat?

Žádosti je možné podávat kdykoli před cestou do Spojených států. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (Department of Homeland Security) doporučuje, abyste si podali žádost nejméně 72 hodin před na nastoupením cesty. Pokud není zneplatněna, cestovní registrace je platná po dobu dvou let od data vydání nebo do skončení platnosti cestovního pasu, kterákoli z těchto variant nastane dříve.

Zpět nahoru

 

Mohou zájemci o cestu žádat přes systém ESTA o vydání cestovní registrace, aniž by měli konkrétní cestovní plány, ale pouze by chtěli mít možnost vycestovat bez prodlení do Spojených států?

Ano. V době podávání žádosti není nutné, aby cestující uvedli své specifické cestovní plány.

Zpět nahoru

 

Potřebují státní příslušníci a občané zemí, které jsou účastníky bezvízového programu, cestovní registraci v případech, kdy pouze projíždí Spojenými státy cestou do jiné země?

Státní příslušníci či občané zemí zúčastňujících se programu bezvízového styku, kteří jsou oprávněni k cestě, musí mít pro tranzit Spojenými státy schválenou cestovní registraci nebo vízum. Pokud cestující pouze plánuje projíždět či přelétat přes Spojené státy cestou do další země, musí při vyplňování žádosti o cestovní registraci ESTA zvolit "Ano" jako odpověď na otázku "Cestujete do USA, protože přes ně projíždíte/přelétáte do další země?".

Zpět nahoru

 

Může cestující, který je vlastníkem více než jednoho pasu, v rámci bezvízového programu cestovat do Spojených států na pas, který nepoužil při vyplňování žádosti o cestovní registraci?

Cestující musí mít před cestou potvrzenou cestovní registraci v souvislosti s pasem, který plánují použít na cestu do Spojených států.

Zpět nahoru

 

Pokud cestující obdrží nový pas, musí si podat žádost o novou cestovní registraci ESTA a použít tento nový pas.

Zavedení programu ESTA umožnilo ministerstvu pro vnitřní bezpečnost (Department of Homeland Security) odstranit pro cestující v bezvízovém programu požadavek vyplňování formuláře I-94W před vstupem do Spojených států. Úřad celní a hraniční ochrany USA (Customs and Border Protection) přešel v rámci bezvízového styku na elektronický systém přijímání cestujících, kteří přicestují letecky nebo po moři a mají cestovní registraci. Většina přepravců nyní dokáže přijímat a ověřovat zprávy o postavení cestujících v systému ESTA v rámci kontrol při nástupu na palubu. Cestující vstupující do Spojených států v rámci bezvízového programu s platnou cestovní registrací, již nebudou dostávat jako vložku do svého pasu zelený kupón I-94W.

Zpět nahoru

 

Proč je nutná registrace pro cestu do Spojených států v rámci bezvízového programu pomocí systému ESTA?

Zákon z roku 2007 o provádění doporučení komise vyšetřující útoky z 11. září (Zákon 9/11), aktualizoval § 217 Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act) a vyžaduje, aby Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (Department of Homeland Security) zavedlo systém elektronické cestovní registrace a další opatření ke zvýšení bezpečnosti programu bezvízového styku. ESTA dodává další vrstvu zabezpečení, která umožňuje Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost určit, před nastoupením cesty, je-li osoba oprávněna cestovat do Spojených států v rámci programu bezvízového styku a nepředstavuje-li cesta riziko v oblasti prosazování zákonů či národní bezpečnosti

Zpět nahoru

 

Program bezvízového styku

Co je bezvízový program?

Bezvízový program umožňuje občanům určitých zemí cestovat do Spojených států na turistickou nebo služební cestu do 90 dnů pobytu bez víz. Osoby, kterým je povolen vstup v rámci bezvízového programu, musí souhlasit se zřeknutím se práva na prověření nebo odvolání, tak jak je vysvětleno v sekci Prohlášení o zřeknutí se práv na obrazovce žádosti. Kdo je způsobilý k požádání o vstup v rámci bezvízového programu? pro další informace.

Další informace viz § 217 Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8, Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1187 a 8 Sbírky federálních předpisů (C.F.R.) § 217.

Zpět nahoru

 

Které země se zúčastňují bezvízového programu?
Andorra
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brunej
Chile
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Island
Irsko
Itálie
Japonsko
Lotyšsko
Lichtenštejnsko
Litevsko
Lucembursko
Monako
Nizozemsko
Nový Zéland
Norsko
Portugalsko
Republika Malta
San Marino
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Jižní Korea
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Taiwan[1]
Spojené království

Zpět nahoru

 

Kdo je způsobilý k požádání o vstup v rámci bezvízového programu?

Jste způsobilý/á k požádání o vstup v rámci bezvízového programu (Visa Waiver Program - WWP), jestliže:

Andorra
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brunej
Chile
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Island
Irsko
Itálie
Japonsko
Lotyšsko
Lichtenštejnsko
Litevsko
Lucembursko
Monako
Nizozemsko
Nový Zéland
Norsko
Portugalsko
Republika Malta
San Marino
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Jižní Korea
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Taiwan[1]
Spojené království

Zpět nahoru

 

Jaké požadavky na pas se vztahují na cestu v rámci programu bezvízového styku?

Požadavky v rámci programu bezvízového styku jsou:

VÝJIMKA:Pro to, aby splňovaly podmínky k cestě v rámci bezvízového programu, osoby předkládající pas Spojeného království musí mít neomezené právo k trvalému pobytu v Anglii, Skotsku, Walesu, Severním Irsku, na Normanských ostrovech a na Ostrově Man.

VÝJIMKA: Občané a státní příslušníci Slovinska mohou ke vstupu v rámci bezvízového programu použít slovinský pas s červenými deskami.

VÝJIMKA: S platností od 1. července 2009 musí být nouzové či dočasné pasy, vydané zeměmi bezvízového programu, pasy elektronické.

Zpět nahoru

 

Kdy si musím opatřit vízum pro cestu do Spojených států?

Zpět nahoru

 

Má použití bezvízového programu nějaké nevýhody?

Než použijete bezvízový program, uvědomte si následující podmínky, které se na něj vztahují a pečlivě zvažte své možnosti:

Zpět nahoru

 

Co dělat, když je žadateli o bezvízovou registraci odmítnut vstup?

Cestujícím, kteří žádají o vstup do Spojených států v rámci bezvízového programu a u kterých je rozhodnuto, že nemají nárok na vstup, nebude vstup povolen a budou vráceni do své domovské země nebo do třetí země, do které má cestující v držení platnou zpáteční letenku, na palubě toho přepravce, se kterým do Spojených států přicestovali.

Zpět nahoru

 

Jak mohu získat více informací o bezvízovém programu?

http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

www.travel.state.gov

Zpět nahoru

 

Proč je nutná registrace pro cestu do Spojených států v rámci bezvízového programu pomocí systému ESTA?

Zákon z roku 2007 o provádění doporučení komise vyšetřující útoky z 11. září (Zákon 9/11), aktualizoval § 217 Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act) a vyžaduje, aby Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (Department of Homeland Security) zavedlo systém elektronické cestovní registrace a další opatření ke zvýšení bezpečnosti programu bezvízového styku. ESTA dodává další vrstvu zabezpečení, která umožňuje Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost určit, před nastoupením cesty, je-li osoba oprávněna cestovat do Spojených států v rámci programu bezvízového styku a nepředstavuje-li cesta riziko v oblasti prosazování zákonů či národní bezpečnosti

Zpět nahoru

 

Nebude po přidání těchto dodatečných otázek registrace ESTA rovnocenná elektronickému vízu?

Ne. Požadavky na vydání nepřistěhovaleckého víza pro návštěvníky (B1/B2) jsou v rámci směrnic USA komplexnější a odlišné od požadavků na vydání registrace ESTA. Žadatelé o vízum B1/B2 musí ve většině případů podstoupit pohovor s konzulárním úředníkem Ministerstva zahraničí Spojených států amerických (United States Department of State), předložit před započetím cesty své biometrické informace a poskytnout další biografické informace, které nejsou požadovány pro vydání registrace ESTA. Tyto požadavky se nevztahují na cestující v rámci programu bezvízového styku a nevstoupí v účinnost s rozšířením otázek v žádosti o registraci ESTA.

Zpět nahoru

 

Podání žádosti o cestovní registraci

Jak si mohu požádat o registraci k cestě do Spojených států?

1. krok: Vyplníte žádost

Uveďte veškeré požadované informace. Budete požádáni, abyste poskytli: základní biografické informace; informace uvedené v pasu, který odpovídá požadavkům na vydání registrace v rámci programu bezvízového styku a v dalších pasech; současného a předchozího zaměstnavatele; svoji adresu a kontaktní osobu ve Spojených státech; kontaktní osobu pro případ nepředvídaných okolností a informace o kreditní kartě. Budete také požádáni o poskytnutí odpovědí na osm bezpečnostních otázek. Každý člen vaší skupiny musí mít před cestou do Spojených států schválenou cestovní registraci nebo vízum, bez ohledu na jeho/její věk.

2. krok: Podáte žádost

Zkontrolujte si odpovědi, aby byly správné. Chcete-li něco opravit, vrátíte se k žádosti zvolením tlačítkaPředchozí.

3. krok : Zaznamenejte si číslo své žádosti

Po odeslání žádosti obdržíte systémem vygenerované číslo žádosti. Toto číslo si zaznamenejte pro další použití. Abyste mohli zjistit stav žádosti nebo aktualizovat informace, bude se od vás požadovat poskytnutí čísla žádosti, čísla pasu a data narození.

4. krok: Provedete platbu

Zadejte informace o kreditní kartě, kterou používáte k platbě poplatku dle Zákona o podpoře cestování z roku 2009.

5. krok: Zjistěte stav své žádosti

Ve většině případů vám Elektronický systém pro cestovní registraci okamžitě zašle výsledek vaší žádosti. V případech, kdy je k ověření žádosti potřeba více času, obdržíte odpověď většinou do 72 hodin. Obdržíte-li odpověď, že vaše registrace se projednává, poskytneme vám informace o tom, jak zjistit stav projednávané žádosti. Existují tři možné odpovědi na žádost o cestovní registraci, a to:

Zpět nahoru

 

Můžete poskytnout radu nebo vysvětlení pro některé z bezpečnostních otázek?

K některým otázkám "Vztahuje se něco z následujícího na vás?", kde je význam méně jasný, je poskytnuta nápověda:

Pole

Popis

Trpíte fyzickou nebo duševní poruchou; užíváte nelegální drogy či jste na nich závislí nebo trpíte v současnosti některou z následujících chorob:

 • Šankr
 • Kapavka
 • Inguinální granulom
 • Malomocenství, infekční
 • Venerický lymfogranulom
 • Syfilitida, infekční
 • Aktivní tuberkulóza

Choroby

Podle zákonů Spojených států patří do skupiny nakažlivých nemocí s dopadem na veřejné zdraví tyto:

 • Šankr
 • Kapavka
 • Inguinální granulom
 • Malomocenství, infekční
 • Venerický lymfogranulom
 • Syfilitida v infekčním stádiu
 • Aktivní tuberkulóza

Fyzické a duševní poruchy

Se zřetelem na fyzické a mentální poruchy, odpovězte na tuto otázku "Ano" pokud:

(a) Trpíte v současnosti fyzickou nebo duševní poruchou a je prokazatelné, že vaše chování spojené s touto poruchou může být nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečnost a zdraví vaše nebo ostatních; nebo

(b) Trpěli jste fyzickou nebo duševní poruchou a je prokazatelné, že vaše chování spojené s touto poruchou bylo nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečnost a zdraví vás i ostatních a že toto chování se bude pravděpodobně opakovat a povede k dalšímu škodlivému chování. Odpovězte "Ne" jestliže:

(a) V současnosti netrpíte žádnými fyzickými ani duševními poruchami; nebo

(b) Trpíte v současnosti nebo trpěli jste dříve fyzickou nebo duševní poruchou bez chování spojeného s touto poruchou, které může nebo mohlo být nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečnost a zdraví vaše nebo ostatních; nebo

(c) Trpíte v současnosti fyzickou nebo duševní poruchou a s ní spojeným chováním, ale toto chování nebylo, není ani nebude nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečnost a zdraví vaše nebo ostatních; nebo

(d) Trpěli jste fyzickou nebo duševní poruchou a s ní spojeným chováním, které bylo nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečnost a zdraví vaše nebo ostatních, ale je malá pravděpodobnost, že by se toto chování opakovalo.

Uživatelé nelegálních drog a drogově závislé osoby

Podle zákonů Spojených států není povolen vstup osobám, u kterých bylo zjištěno, že užívají drogy nebo jsou drogově závislé.

Další informace viz § 212(a)(1)(A) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (8 U.S.C. ) a § 1182(a)(1)(A) a odpovídající směrnice Sbírky federálních předpisů (Code of Federal Regulations).

Byli jste někdy zatčeni a usvědčeni z trestného činu, jehož následkem byla závažná škoda na majetku nebo závažná újma druhé osoby či orgánů veřejné moci?

A

Porušili jste někdy zákony vztahující se na držení, užívání a distribuci nelegálních drog?

Tato otázka se vztahuje na trestné činy morální zkaženosti - U těchto přečinů všeobecně dochází k chování, které je neodmyslitelně podlé, ničemné nebo zvrácené a v rozporu s přijatými pravidly morálky a přijatelného jednání vůči osobám a společnosti celkově. Existují určité faktory, jako např. věk delikventa nebo datum/doba spáchání přečinu, které mohou ovlivnit to, zda se bude pro účely Zákona o přistěhovalectví a národnosti přečin považovat za trestný čin morální zkaženosti.

Další informace viz § 212(a)(2) Zákona o přistěhovalectví a národnosti, 8 Sbírky zákonů USA a § 1182(a)(2), a § 101(a)(43) Zákona o přistěhovalectví a národnosti, 8 Sbírky zákonů USA a § 1101(a)(43) a odpovídající směrnice Sbírky federálních předpisů.

Zpět nahoru

 

Potřebují si cestující přinést na letiště vytištěnou kopii své cestovní registrace?

DHS umí dodat údaje ze systému ESTA o cestujících příslušnému přepravci. DHS ale doporučuje cestujícím vytisknout si rozhodnutí o cestovním povolení a číslo žádosti pro svoji vlastní potřebu a k potvrzení stavu žádosti ESTA.

Zpět nahoru

 

Je tato webová stránka bezpečná, s ochranou osobních údajů?

Tyto webové stránky jsou provozovány vládou Spojených států za použití technologie, která zabraňuje neoprávněnému přístupu k uloženým a zobrazeným údajům. Dále jsou tyto webové stránky provozovány v souladu s pravidly a směrnicemi uvedenými v Zákonu o ochraně soukromí (United States Privacy Act) a tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, aby byla zajištěna ochrana vašich informací.

Zpět nahoru

 

Jaké jsou požadavky na počítač, aby bylo možné pomocí programu ESTA podat žádost o registraci k cestě do Spojených států?

Minimální nutná konfigurace je:

Zpět nahoru

 

Je nutné, aby cestující někdy opakovali svoji žádost o cestovní registraci v programu ESTA?

Ano, může dojít k situacím, kdy bude nutné znovu požádat o cestovní registraci pomocí programu ESTA.

Schválená cestovní registrace je běžně platná po dobu dvou let nebo do skončení platnosti pasu žadatele, kterákoli z těchto variant nastane dříve. ESTA uvede dobu platnosti po schválení žádosti. Cestující musí proto požádat o novou cestovní registraci dojde-li ke skončení doby platnosti jejich dřívější cestovní registrace nebo cestovního pasu. Za každou nově podanou žádost je nutné zaplatit poplatek za její zpracování.

Zpět nahoru

 

Moje registrace je nyní ještě platná pro cestu do Spojených států, ale platnost vyprší před tím, než z nich odjedu. Potřebuju požádat o novou registraci před zahájením cesty?

Ne. Je dostačující, aby registrace cesty ESTA byla platná při příjezdu do Spojených států.

Zpět nahoru

 

Co když mám dvojí občanství, ale platnost pasu země, na kterou se nevztahuje bezvízový program, již vypršela nebo nemám pas vydaný touto zemí?

Pokud vlastníte jakékoliv další pasy, prosím uveďte poslední možné informace a to i v případě, že platnost pasu již vypršela. Pokud máte dvojí občanství, ale nemáte pas vydaný druhou zemí, zvolte zemi z rozbalovací nabídky a pole Číslo pasu nechte prázdné.

Zpět nahoru

 

Bude moje žádost o cestovní registraci ESTA zamítnuta, když nevyplním povinné pole?

Všechna povinná pole musí být vyplněna. Uvedení chybných informací nebude mít za následek rozhodné zamítnutí registrace, ale může způsobit pozdržení odpovědi žadateli, protože bude nutné, aby úřad CBP projednal a vydal rozhodnutí o nároku k cestě (a tím se postup zdrží).

Zpět nahoru

 

Proč potřebujete informace o mém zaměstnavateli?

V souladu s § 214b Zákona o přistěhovalectví a národnosti, musí všichni jedinci prokázat, že nemají v úmyslu přistěhovat se do Spojených států a splňují požadavky, kladené na návštěvníky s turistickým a nepřistěhovaleckým statusem. Informace o zaměstnání mohou pomoci prokázat vaši způsobilost splnit požadavky tohoto zákonné ho opatření.

Zpět nahoru

 

Aktualizace cestovní registrace

Jaké informace mohu aktualizovat?

Před odesláním elektronické žádosti o cestovní registraci s požadovanými informacemi o platbě máte možnost aktualizovat veškeré rubriky s vloženými daty, s výjimkou čísla pasu a země, která cestovní pas vydala. Po dokončení a podání žádosti se všemi patřičnými informacemi o platbě, máte stále ještě možnost aktualizovat následující položky: